FacebookGoogle+

Rury

Przyłącze Megapress do instalacji ze stali grubościennej

System Megapress firmy Viega pozwala stosować technikę zaprasowywania również przy montażu i remontach rur ze stali grubościennej, które wciąż są powszechne w instalacjach grzewczych i przemysłowych. Technologia Viega jest szybsza, bezpieczniejsza i bardziej ekonomiczna niż spawanie. Najnowszym rozwiązaniem w ramach systemu Megapress jest przyłącze zaprasowywane z innowacyjnym elementem pomocniczym do precyzyjnego ustawiania. Nowe rozwiązanie Viega…

Więcej

Nowe oznaczenia złączek Profipress

Systemy połączeń zaprasowywanych z miedzi zdobywają coraz większą popularność w instalacjach grzewczych i sanitarnych. Istotnym momentem rozwoju tej technologii było wprowadzenie przez firmę Viega ekonomicznego systemu Profipress, opartego na bezpiecznej metodzie łączenia rur przez zaprasowywanie na zimno. Obecnie producent wprowadza nowe oznaczenia elementów systemu Profipress, ułatwiające pracę zarówno instalatorom, jak i dystrybutorom. Profipress firmy Viega…

Więcej

System zaciskowy Geberit Mapress Kupfer Gas do instalacji gazowych

Najbardziej pożądane cechy instalacji gazowej w kontekście wykonawstwa to: bezpieczeństwo, łatwość i szybkość montażu, akceptowalne koszty oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Oczekiwaniom tym podporządkowana została konstrukcja miedzianego systemu zaciskowego Geberit Mapress Kupfer Gas. Nadrzędną cechą systemów rurowych Geberit jest bezpieczeństwo – zarówno projektanta, instalatora, jak i użytkownika. Rozwiązania bazują na bardzo dużym doświadczeniu firmy w…

Więcej

System Profipress w instalacji solarnej

W Gimnazjum w Kosakowie przy budowie dużej instalacji solarnej opartej na kolektorach płaskich zastosowano system połączeń zaprasowywanych z miedzi Profipress firmy Viega. Technika zaprasowywania na zimno pozwala skrócić czas montażu nawet o 50% i eliminuje ryzyko wyrządzenia szkód związanych np. z zaprószeniem ognia. Kompleks dydaktyczno-sportowy w Kosakowie został oddany do użytku we wrześniu 2014 roku.…

Więcej

Technologia Flexalen firmy Thermaflex w geotermii

Polska ma bardzo duże zasoby w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Największy potencjał ma energia geotermalna, szacowana na poziomie 1512 PJ/rok, co stanowi około 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło. Technologia rur Flexalen firmy Thermaflex spełnia wszystkie wymagania transportu gorącego czynnika w instalacjach pozyskiwania ciepła z wnętrza Ziemi. Źródła geotermalne o wysokiej temperaturze są wykorzystywane w specjalnych…

Więcej

System zaprasowywany Megapress firmy Viega

W wielu sytuacjach rury stalowe w instalacjach grzewczych, chłodniczych i przemysłowych są wciąż łączone poprzez spawanie. Jest to jednak technika czaso- i pracochłonna, która stwarza również ryzyko zaprószenia ognia. System Megapress pozwala bardzo szybko łączyć rury ze stali grubościennej o średnicach od 1/2 do 2 cali poprzez zaprasowywanie. Czas montażu skraca się w ten sposób…

Więcej

Rury preizolowane Flexalen 600 w biogazowniach

Biogazownie wytwarzają prąd i ciepło w sposób ciągły, niezależnie od pogody, utylizują odpady, stanowiąc przy tym aktywną formę ochrony klimatu. Z punktu widzenia inwestora, którym może być nawet pojedyncze gospodarstwo, tego typu instalacje mogą być postrzegane jako stabilne źródło dochodów, a istotnym czynnikiem przy tego typu projektach staje się zapewnienie odpowiedniej efektywności pracy instalacji. Oferowany…

Więcej

Zasady doboru izolacji rur – rozwiązania Armacell

Odpowiednie dopasowanie typu izolacji do konkretnego zastosowania jest sprawą bardzo ważną. Otulina bowiem w dużej mierze zapewnia optymalne działanie instalacji – chłodniczej, grzewczej solarnej czy klimatyzacyjnej. Artykuł prezentuje główne aspekty doboru materiałów izolacyjnych na przykładzie produktów firmy Armacell. Założeniem eksploatacyjnym dla każdej instalacji – bez względu na to czy jest to system grzewczy, solarny czy…

Więcej

Rury i złączki Viega o średnicy pośredniej DN 64

Przy projektowaniu instalacji wody użytkowej istotną rolę odgrywa odpowiednie dopasowanie wymiarów rur do zapotrzebowania na wodę. Czynnikiem utrudniającym optymalne wymiarowanie przewodów rozdzielczych w dużych instalacjach wody użytkowej często bywa duży przeskok w standardowym szeregu średnic znamionowych – z 54 na 76 mm. Firma Viega niweluje tę znaczną różnicę w średnicach znamionowych rur metalowych, wprowadzając w…

Więcej

System instalacyjny KAN-therm Push

Bezoringowy system instalacyjny KAN-therm Push jest rozwiązaniem dojrzałym i sprawdzonym – jego przydatność i trwałość zostały zweryfikowane ponad 20-letnim okresem pracy w instalacjach w Polsce i za granicą. Jednocześnie – ze względu na stosowane materiały jak i system połączeń – produkt zalicza się do najbardziej zaawansowanych technologicznie na rynku. System KAN-therm Push składa się z…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas