FacebookGoogle+

Kontrakty

Antinus zamontuje solary za 3,2 mln zł

Urząd Gminy Włodowice (woj. śląskie) zlecił firmie Antinus ze Skierniewic montaż 290 instalacji kolektorów słonecznych. Prace zostaną zrealizowane w ramach zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych”. Solary zostaną zamontowane na budynkach mieszkalnych w dziewięciu miejscowościach gminy. Wartość umowy wynosi 3,2 mln zł.…

Więcej

Szkoła w Łęcznej instaluje kolektory i pompy ciepła

Firma Antinus ze Skierniewic (woj. łódzkie) zainstaluje kolektory słoneczne i pompy ciepła w budynku Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej (woj. lubelskie). Zleceniodawcą inwestycji jest Urząd Gminy w Łęcznej. W ramach zadania wykonawca będzie odpowiedzialny za modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją elektryczną, w tym: instalację układu 20 kolektorów słonecznych bezciśnieniowych o powierzchni 2,6…

Więcej

Sunex: kolejne zamówienia od spółki Polska Ekologia

Notowany na GPW Sunex otrzymał 22 lutego od spółki Polska Ekologia z siedzibą w Raciborzu kolejne zamówienie, w związku z czym łączna wartość zleceń od tego kontrahenta w okresie ostatnich pięciu miesięcy przekroczyła 2,3 mln zł. Zamówienie o najwyższej wartości wpłynęło do spółki 23 grudnia ubiegłego roku i obejmowało dostawę kolektorów słonecznych i elementów montażowych…

Więcej

DP System doposaży automatykę w oczyszczalni

PWiK w Gorzowie Wielkopolskim zleciło firmie DP System realizację zadania „Dostawa, montaż oraz wpięcie w system AKPiA nowych urządzeń do pomiaru jakości ścieków oraz wykonanie zintegrowanego systemu wizualizacji Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim”. Prace wyceniono na blisko 1,1 mln zł.…

Więcej

Hydro-Marko przebuduje SUW

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” z Barlinka (woj. zachodniopomorskie) zleciło firmie Hydro-Marko przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Mostkowo. Wartość prac to 1,3 mln zł.…

Więcej

IDS-Bud zbuduje zbiornik retencyjny w oczyszczalni

IDS-Bud podpisał umowę na budowę zbiornika retencyjnego dla Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącej oczyszczalni oraz w jej sąsiedztwie, na terenie dzielnicy Białołęka w Warszawie. Przedmiotem kontraktu jest projekt i realizacja budowy zbiornika retencyjnego ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zbiornik będzie posiadał pojemność czynną nie mniejszą niż 78 tys. m3, podzieloną…

Więcej

Powogaz dostarczy liczniki za 35 mln zł

Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarł z rosyjską ZAO Teplovodomer ramową umowę o współpracy na 2017 rok. Wartość porozumienia opiewa na 8 mln euro netto (35,2 mln zł). – Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów do spółki ZAO Teplovodomer. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień, przy czym suma wartości zamówień może być…

Więcej

T4B wykona prace w tyskiej oczyszczalni

Konsorcjum firm T4B i jej spółki zależnej Varia Tech podpisało umowę z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej na budowę stacji odwadniania osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice. Pracę będą polegać na zbudowaniu w istniejącej oczyszczalni nowej stacji odwadniania osadów z instalacjami zewnętrznymi: ścieków, osadów ściekowych, wody pitnej i technologicznej, a także kabli elektroenergetycznych wraz z pozostałą…

Więcej

Izostal wyprodukuje rury dla Gaz-Systemu

Konsorcjum w składzie Izostal (lider) oraz Stalprofil (członek) złożyło najkorzystniejsza ofertę na dostawę izolowanych rur stalowych dla budowanego przez Gaz-System gazociągu DN 1000 Zdzieszowice-Wrocław o długości 60 kilometrów. Za produkcję rur będzie odpowiedzialny lider konsorcjum – spółka Izostal. Wartość oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 118,9 mln zł netto (146,2 mln zł brutto). Dostawy rur przewiduje…

Więcej

Sunex będzie sprzedawał pompy ciepła do Niemiec

Sunex podpisał umowę o współpracy z firmą działającą na terenie Niemiec (jej nazwa nie została podana do publicznej wiadomości). Porozumienie określa warunki współpracy w zakresie sprzedaży wybranych pomp ciepła oraz kotłowni hybrydowych produkowanych przez Sunex na zasadzie wyłączności, pod warunkiem zakupu przez odbiorcę tych produktów w określonych ilościach oraz terminach. Jak podkreśla Sunex, wyłączność została…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas