FacebookGoogle+

Grupa Klima-Therm konsoliduje działalność

Grupa Klima-Therm konsoliduje działalność produkcyjną poprzez połączenie zakupionych w czerwcu 2018 roku spółek Clima-Produkt i Barbor ze spółką Klimor. Po dokonaniu się połączenia, co nastąpi 2 stycznia 2019 roku, na rynku pod marką Klimor będzie funkcjonował jeden duży producent systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych skupiający zasoby i działalność wszystkich trzech podmiotów.

Dzięki efektowi synergii Grupa Klima-Therm zwiększy konkurencyjność w branży wentylacyjnej, jak również wzmocni potencjał produkcyjny.

Potencjał połączonych podmiotów pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie mocy wytwórczych, zasobów materialnych, wiedzy, doświadczenia i kapitału ludzkiego każdego z przedsiębiorstw, jak również przyczyni się do optymalizacji kosztów działalności. Po formalnym dokonaniu połączenia pod marką Klimor funkcjonować będą trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Gdyni, Pszczółkach i w Skowarczu, które łącznie zatrudniać będą ponad 300 osób.

– Jesteśmy przekonani, iż połączenie spółek o podobnym profilu, mających bogate doświadczenie w branży, przy wykorzystaniu mocnych stron każdego z podmiotów, to właściwy krok w rozwoju organizacji zmierzający przede wszystkim do zwiększenia konkurencyjności Grupy Klima-Therm na rynku HVACR poprzez takie sformułowanie oferty, które w sposób kompleksowy odpowie na potrzeby naszych klientów – podkreśla Daniel Jaśkiewicz, prezes Grupy Klima-Therm.

Dzięki konsolidacji grupa zwiększy moce produkcyjne, co już w najbliższej perspektywie przełoży się na przyśpieszenie czasu realizacji zamówień. Dalsze zmiany i usprawnienia przy pełnym wykorzystaniu potencjału technologicznego i zasobów ludzkich pozwolą firmie m.in. na intensyfikację sprzedaży w Polsce i za granicą.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas