FacebookGoogle+

PORT PC szuka ciekawych projektów pomp ciepła w przemyśle

PORT PC ogłasza konkurs na najlepsze przykłady zastosowań pomp ciepła w przemyśle. Prezentacja zwycięskich projektów i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie targów Enex w Kielcach.

Dynamiczny rozwój rynku pomp ciepła w budownictwie mieszkaniowym w Polsce stopniowo przyczynia się do wzrostu zainteresowania tą technologią w sektorach takich jak przemysł czy ciepłownictwo, w których do tej pory w Polsce były one stosowane stosunkowo rzadko lub wcale. Obserwując ten trend, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) postanowiła ogłosić konkurs na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle.

Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki pomp ciepła w przemyśle, inspirowanie architektów i projektantów do stosowania tego typu rozwiązań, rozwoju prac naukowo-badawczych związanych z tą tematyką, powielanie istniejących, sprawdzonych w praktyce instalacji, a przez to zwiększanie ilości rzeczywistych aplikacji pomp ciepła w tym sektorze, których skutkiem będzie wzrost udziału OZE oraz poprawa jakości powietrza w Polsce.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty, opisujące przykłady zastosowania pomp ciepła o łącznej mocy powyżej 100 kW we wszystkich sektorach przemysłu, zrealizowane i oddane do użytkowania na terenie Polski. Przykłady mogą być zgłaszane zarówno przez wykonawców, ale też inwestorów, producentów i inne osoby, które mają wiedzę i zgodę na publikację zdjęć i danych dotyczących ciekawych projektów na bazie pomp ciepła, zrealizowanych w polskim przemyśle.

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia konkursowe przygotowane zgodnie ze wzorem zgłoszenia konkursowego, mogą być przesyłane do 15 lutego na adres mailowy: biuro@portpc.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja w terminie do 22 lutego, wybierając co najmniej trzy najlepsze projekty, biorąc pod uwagę przede wszystkim przesłanki merytoryczne (np. efektywność), efekty środowiskowe (np. udział OZE, energooszczędność, wielkość redukcji CO2) i ekonomiczne (np. okres zwrotu, mechanizm finansowania), jak również pomysłowość i wielofunkcyjność aplikacji pomp ciepła oraz wszechstronność i możliwość powielania rozwiązań.

Prezentacja zwycięskich projektów odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia nagród, planowanej w dniu 28 lutego na VII Kongresie PORT PC w ramach targów Enex w Kielcach.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie http://portpc.pl/konkurs/.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas