FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: LISTOPAD 2017

Budownictwo i sezonowość napędzają koniunkturę 

Październik przyniósł kontynuację wzrostów w segmencie instalacyjnym. Koniunkturę z jednej strony napędza dobra sytuacja w budownictwie, z drugiej zaś sezonowość w branży, dla której końcówka roku jest okresem wzmożonych prac.   

Koniunktura w segmencie instalacyjnym w październiku kontynuowała pozytywny trend obserwowany od kilku miesięcy. Tym razem indeks Systemów Instalacyjnych obrazujący nastroje w branży poprawił się o 1,3% (wobec wzrostu o 1,6% przed miesiącem). W efekcie tych zmian wartość wskaźnika koniunktury zwiększyła się o 68 oczek do poziomu 4 898 punktów.

Rozkład opinii we wrześniu

Z najnowszego badania nastrojów w branży wynika, że w październiku 43% ankietowanych odnotowało w swoich przedsiębiorstwach poprawę, z czego 8% uznało, że była ona znacząca, zaś zdaniem pozostałych 35% niewielka. Zmian w porównaniu z miesiącem wcześniejszym nie odczuło również 43%, natomiast pogorszenie nastąpiło w 14% firm. W 3% przypadków odpowiedzi mówiły o dużych zmianach in minus, a o niewielkim osłabieniu poinformowało 11% ankietowanych.

Sezonowość i sytuacja w budownictwie

Pozytywny wpływ na kondycję branży instalacyjnej ma dobra sytuacja w budownictwie, którą obrazują m.in. najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Co prawda koniunktura w budowlance w październiku osłabła w porównaniu do września, jednak nadal kształtowała się na poziomie dodatnim (+0,4 wobec +2,7). Urząd informuje również, że październik był piątym z kolei miesiącem, w którym oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej były pozytywne, jednakże ostrożniejsze niż we wrześniu.
Dobra koniunktura w branży to także efekt sezonowości. Trzeci i czwarty kwartał to zwyczajowo okres wzmożonych prac instalacyjnych, a tym samym wyższych poziomów osiąganych w tym czasie przychodów. Można więc przypuszczać, że w końcówce roku korzystna sytuacja obserwowana już od kilku miesięcy w branży instalacyjnej nadal się utrzyma.

.

 

ROZKŁAD OPINII W PAŹDZIERNIKU

ROZKŁAD OPINII W PAŹDZIERNIKU

 

 

 

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas