FacebookGoogle+

Ferro

Rośnie sprzedaż i zarobek Grupy Ferro

Po trzech kwartałach bieżącego roku wyniki Grupy Ferro poprawiły się zarówno w zakresie przychodów, jak i wyniku netto. Skonsolidowana sprzedaż po dziewięciu miesiącach była na poziomie 279,1 mln zł wobec 249,6 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto zwiększył się z 24,7 mln zł do 33,2 mln zł. W podziale na grupy asortymentowe największe obroty…

Więcej

Ferro przeznaczy na dywidendę 25 mln zł

Ferro, producent armatury instalacyjnej, przeznaczy blisko 25 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 1,2 zł na akcję. Środki na ten cel mają pochodzić z ubiegłorocznego zysku spółki (4,9 mln zł) i zysków wypracowanych w latach wcześniejszych (ponad 20,5 mln zł). Dzień dywidendy został ustalony na 4 lipca. Wypłata nastąpi w dwóch transzach: 26 lipca (0,5 zł…

Więcej

Grupa Ferro osiąga rekordowe wyniki

Ubiegły rok był dla Grupy Ferro najlepszym w historii, zarówno pod względem sprzedaży, jak i wypracowanego zysku netto. Grupa zarobiła na czysto 29,1 mln zł i miała 332,5 mln zł przychodów, z czego ponad 61% pochodziło z eksportu. Przychody ze sprzedaży Grupy Ferro w porównaniu z rokiem wcześniejszym urosły o 13,8% zaś wynik netto o…

Więcej

Ferro: zestaw pompowy z zaworem różnicowym

Firma Ferro wprowadziła do swojej oferty kilka nowości w zakresie techniki grzewczej i instalacyjnej. Interesującym rozwiązaniem jest zestaw pompowy z zaworem różnicowym. Grawitacyjny zawór różnicowy zapewnia ochronę kotła na paliwa stałe przed nadmiernym wzrostem temperatury, a w konsekwencji wzrostem ciśnienia. Ochrona w tym zakresie jest szczególnie istotna w przypadku, gdy dojdzie do przerwy w dostawie…

Więcej

Armatura regulująco-zabezpieczająca Ferro

Seria armatury regulująco-zabezpieczającej marki Ferro wzbogaciła się o zestawy grupy bezpieczeństwa dla naczyń przeponowych o pojemności do 35 l i średnicy nie większej niż 320 mm. Ich funkcją jest ochrona instalacji przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia spowodowanym wzrostem temperatury wody i jej rozszerzalnością cieplną. Zestawy przeznaczone są do samodzielnego montażu. W skład zestawu wchodzi: belka ze…

Więcej

Ferro rozważa różne opcje dalszego rozwoju

Firma Ferro, producent armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej notowany na warszawskiej giełdzie, rozpoczęła analizy strategicznych możliwości związanych z dalszymi kierunkami rozwoju grupy, we wszystkich obszarach jej działalności biznesowej, w tym w obszarze fuzji i przejęć. – W ramach powyższego procesu spółka rozważy – atrakcyjne i korzystne dla spółki oraz z punktu widzenia wzrostu wartości spółki…

Więcej

Komponenty Ferro dla systemów wodnego ogrzewania podłogowego

Wodne ogrzewanie podłogowe jest często stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, a także w obiektach użyteczności publicznej, przede wszystkim ze względu na równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu, zapewnienie wyższej wilgotności względnej, a także oszczędności energii i estetykę wnętrza. Ważnymi elementami takiego systemu grzewczego są rozdzielacze i grupy mieszające. Duży wybór tych urządzeń oferuje firma…

Więcej

Fundusz Palmyra chce przejąć Ferro

Fundusz Palmyra ogłosił wezwanie do sprzedaży 100% akcji Ferro – producenta armatury sanitarnej i instalacyjnej notowanego na GPW. Jeśli wezwanie zakończy się sukcesem, nowy właściciel będzie chciał wycofać spółkę z giełdy. Fundusz zaproponował cenę 10,5 złotego za jedną akcję Ferro. Ferro – notowany na GPW producent armatury sanitarnej – poinformowało, że spółka Palmyra, zależna od…

Więcej

Rentowność netto Ferro spadła do 8,8%

Rentowność netto Grupy Ferro po trzech kwartałach 2015 roku była niż-sza o 1,7 punktu procentowego. To efekt wzrostu obrotów przy jednoczesnym spadku zysku netto. W ciągu dziewięciu miesięcy skonsolidowane przychody Ferro wyniosły 221,2 mln zł i były wyższe w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej o 13,1 mln zł. Zysk netto w omawianym czasie…

Więcej

ABH Investments kupuje akcje Ferro

ABH Investments nabyło 2,55 mln akcji spółki Ferro – producenta armatury sanitarnej i instalacyjnej notowanego na GPW. W wyniku transakcji ABH Investments posiada 12% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Największym akcjonariuszem Ferro jest OFE Nationale-Nederlanden (17,7%).…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas