FacebookGoogle+

Thermaflex

Technologia Flexalen firmy Thermaflex w geotermii

Polska ma bardzo duże zasoby w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Największy potencjał ma energia geotermalna, szacowana na poziomie 1512 PJ/rok, co stanowi około 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło. Technologia rur Flexalen firmy Thermaflex spełnia wszystkie wymagania transportu gorącego czynnika w instalacjach pozyskiwania ciepła z wnętrza Ziemi. Źródła geotermalne o wysokiej temperaturze są wykorzystywane w specjalnych…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas