Facebook

Apator Metrix dostarczy gazomierze za 28 mln euro

Apator Metrix, spółka zależna Grupy Apator, prowadzi zaawansowane negocjacje z firmą Flonidan, mające na celu zawarcie umowy na dostawy liczników gazu na rynek holenderski. Sprzedaż realizowana będzie w wyniku przetargu ogłoszonego przez Liander, w ramach którego Flonidan został wybrany jako jeden z dostawców. Przetarg obejmuje dostawy gazomierzy w okresie pięciu lat począwszy od przyszłego roku.
W wyniku powyższych negocjacji strony postanowiły zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie dostawa wyżej wymienionych liczników. Jeśli umowa z Flonidan zostanie podpisana, na jej podstawie Apator Metrix ma dostarczać gazomierze w okresie pięciu lat o łącznej szacowanej wartości 28 mln euro. Obecnie strony ustalają szczegółowe zapisy umowy – czytamy w komunikacie spółki.
Po dziewięciu miesiącach Grupa Apator poprawiła przychody o 7,5% do 556 mln zł. Zysk netto wyniósł 49,4 mln zł i był niższy rok do roku o 17,6%. Władze grupy podkreślają, że tegoroczna prognoza skonsolidowanego zysku netto na poziomie 72-80 mln zł zostanie wykonana – z dużym prawdopodobieństwem zostanie jednak zrealizowana bliżej dolnej granicy tego przedziału.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas