Facebook

Równoważenie hydrauliczne – rozwiązania Oventrop na targach Instalacje 2016

OkladkaSI_04_2016Na targach Instalacje 2016 w Poznaniu (25-28 kwietnia) firma Oventrop przedstawi zestaw rozwiązań zapewniających prawidłowe zrównoważenie hydrauliczne instalacji grzewczych oraz chłodniczych, przy zagwarantowaniu ich wysokiej efektywności energetycznej. 

W ramach ekspozycji pokazane będą aktywne modele hydrauliczne symulujące procesy zachodzące w instalacji rzeczywistej, uzbrojone w armaturę Oventrop zapewniającą właściwe przepływy, zarówno dla małych (grzejników, klimakonwektorów, belek sufitowych) jak i dużych odbiorników (nagrzewnic, chłodnica w centralach wentylacyjnych).

Podczas targów Instalacje firma Oventrop zaprezentuje model instalacji hydraulicznej symulujący realne warunki pracy układu. System będzie wyposażony w rozwiązania równoważące Oventrop

Podczas targów Instalacje firma Oventrop zaprezentuje model instalacji hydraulicznej symulujący
realne warunki pracy układu. System będzie wyposażony w rozwiązania równoważące Oventrop

Elementy instalacji

Zawory w technice Q
Oferta Oventrop została ostatnio dodatkowo poszerzona o zawory wykonane w  tzw. technice Q – czyli z ogranicznikami przepływu z funkcją automatycznego równoważenia obiegu. Zawory te umożliwiają bezpośrednią nastawę przepływu, wyliczonego na podstawie mocy grzejnika oraz parametrów jego pracy. Specjalna konstrukcja wkładki zaworowej (QA) z zabudowanym regulatorem różnicy ciśnienia umożliwia utrzymanie stałego przepływu w warunkach zmiennego ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji. Dzięki temu dobór zaworów oraz wyznaczenie prawidłowej nastawy stają się bardzo łatwe.

Zawory termostatyczne AQ
Odwiedzający stoisko Oventrop będą mieli możliwość praktycznej weryfikacji nowej funkcjonalności armatury na modelu hydraulicznym wyposażonym w zawory termostatyczne AQ (z wkładką wykonaną w technice Q) oraz rotametry pokazujące przepływy w warunkach zmiennego ciś­nienia. Nowy zawór termostatyczny wyróżnia się szerokim zakresem przepływu (10-170 l/h) oraz wyposażeniem w specjalny filtr z możliwością czyszczenia. Zabez­piecza on wkładkę przed utratą podstawowej funkcjonalności wskutek zanieczyszczeń naniesionych przez wodę krążącą w  instalacji. Unikalną cechą automatycznej wkładki zaworowej QA jest również możliwość zastosowania jej w pracujących zaworach termostatycznych Oventrop starszego typu (produkowanych od roku 1999, np. typoszeregów A, AV6, RFV6). Wkładkę można wymienić bez zatrzymywania i op­różniania instalacji, posługując się specjalnym urządzeniem serwisowym (Demo-Bloc).

 Zawory w technice Q – z ogranicznikami przepływu z funkcją automatycznego równoważenia obiegu – zapewniającą właściwe przepływy, zarówno dla małych (grzejników, klimakonwektorów, belek sufitowych) jak i dużych odbiorników (nagrzewnic, chłodnica w centralach wentylacyjnych)


Zawory w technice Q – z ogranicznikami przepływu z funkcją automatycznego równoważenia obiegu – zapewniającą właściwe przepływy, zarówno dla małych (grzejników, klimakonwektorów, belek sufitowych) jak i dużych odbiorników (nagrzewnic, chłodnica w centralach wentylacyjnych)

Moduły hydrauliczne z zaworami Cocon QTZ
Prezentowany model instalacji umożliwi weryfikację poprawności równoważenia hydraulicznego również na zaworach do fancoili, belek chłodniczych bądź nagrzewnic (chłodnic) central wentylacyjnych. Zainstalowane moduły hydrauliczne z zaworami typu Cocon QTZ będą miały możliwość kontroli przepływu na przepływomierzach zainstalowanych w poszczególnych obiegach. Odwiedzający będą mogli dzięki temu poznać w praktyce zasady działania zaworów niezależnych od ciśnienia. Instalacja będzie przygotowana do pomiarów z użyciem miernika komputerowego OV-DMC2.

Wsparcie techniczne i szkoleniowe

Model hydrauliczny przygotowany na największe wydarzenie branżowe w Polsce jest potwierdzeniem polityki firmy w zakresie szeroko rozumianego wsparcia technicznego procesu inwestycyjnego. Pro­fe­sjonalne szkolenia techniczne są nieodłącznym elementem tych działań. Firma zaprasza na szkolenia do nowo otwartego centrum szkoleniowego w Broniszach pod Warszawą. Spotkania będą dotyczyć zagadnień związanych z różnymi układami hydraulicznymi ze szczególnym akcentem na kwestie projektowe oraz praktyczne aspekty równoważenia instalacji na budowie. Prowadzący szkolenia dla projektantów oraz firm instalacyjnych będą dysponować rozbudowanym modelem hydraulicznym, prezentującym różnorodne rozwiązania w zakresie układów hydraulicznych, sterowania BMS oraz układów utrzymania ciśnienia.

Materiały
Międzynarodowe Targi Instalacje 2016 będą także okazją do otrzymania aktualnych materiałów i narzędzi doborowych niezbędnych w codziennej pracy projektanta, inspektora czy instalatora. Szcze­gólnie przydatny powinien okazać się „Prze­wodnik projektanta”, który „krok po kroku” prowadzi do rozwiązania odpowiadającego danej aplikacji, ułatwiając dobór produktów. Ofertę firmy Oventrop uzupełniają programy branżowe Instalsoft oraz Audytor.

W Poznaniu Oventrop zaprezentuje także centralę grzewczą Regucor WHS, polecaną do systemów grzewczych opartych o alternatywne źródła energii

W Poznaniu Oventrop zaprezentuje także centralę grzewczą Regucor WHS, polecaną do systemów grzewczych opartych o alternatywne źródła energii

Centrala grzewcza Regucor WHS

Poza systemowymi rozwiązaniami w zakresie równoważenia i regulacji hydraulicznej, firma Oventrop zaprezentuje w Poz­na­niu centralę grzewczą Regucor WHS, polecaną do systemów grzewczych opartych o  alternatywne źródła energii. Centrala grzewcza Regucor WHS to zespół odpowiednio dobranej armatury, zabudowanej przy zbiorniku buforowym i wyposażonej w sterownik umożliwiający optymalne wykorzystanie zakumulowanego ciepła. Ponadto w skład centrali grzewczej Regucor WHS wchodzą:
• grupy pompowe (w wykonaniu standardowym, jedna grupa pompowa + możliwość rozbudowy o kolejną),
• przyłącza źródeł ciepła (np. pompa ciepła, kocioł gazowy itp.),
grupa solarna,
• moduł świeżej wody.
Dzięki temu możliwa jest integracja wielu źródeł ciepła oraz podgrzew ciepłej wody w systemie przepływowym. Do głównych zalet takiego rozwiązania należy zaliczyć przede wszystkim:
• oszczędność czasu oraz wymaganej przestrzeni na etapie montażu źródła ciepła,
• wysoką efektywność energetyczną podczas ładowania i rozładowania zbiornika buforowego,
• zminimalizowanie strat ciepła poprzez zastosowanie specjalnego płaszcza izolacyjnego o grubości 140 mm,
• wyposażenie grup pompowych w pompy elektroniczne,
• możliwość kontroli temperatur w poszczególnych obiegach systemu grzewczego,
• optymalny rozkład temperatur w zbiorniku buforowym dzięki właściwemu rozmieszczeniu przyłączy do poszczególnych źródeł ciepła (szczególnie istotne w przypadku instalacji z cyrkulacją c.w.u.).
Urządzenie spełnia wszelkie wymagania Dy­rektywy ErP, która weszła w życie w  2015 r.

Grzegorz Onyszczuk
Autor jest pracownikiem firmy Oventrop

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas