Facebook

Gaz-System rozwiąże umowę z PBG Oil and Gas

Gaz-System oraz PBG Oil and Gas podpisały porozumienie, w którym uzgodniły sposób rozwiązania umowy na rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Strony zgodziły się, że sporne kwestie związane z uregulowaniem wynagrodzenia z tytułu częściowego wykonania umowy oraz potencjalnych roszczeń będą rozstrzygane na drodze sądowej, a umowa zostaje rozwiązana bez orzekania winy.
Gaz-System 25 listopada 2014 r. podpisał umowę na rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna z konsorcjum w składzie: PBG Oil and Gas, Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia oraz Eletel. Konsorcjum miało zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od rozpoczęcia prac, a wartość kontraktu wyniosła 137,3 mln zł netto. Przedmiotem umowy było opracowanie projektu wykonawczego, nadzór autorski nad projektem, zakup i dostawa agregatów sprężających, urządzeń, materiałów i wyposażenia, a także wykonanie robót, w tym prac rozruchowych związanych z rozbudową tłoczni.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas