Facebook

Kotły kondensacyjne Beretta z możliwością pracy kaskadowej do 6,9 MW

Systemy Instalacyjne 09/2017Kotły kondensacyjne z serii Power Plus (wiszące) oraz Power Plus Box (stojące) marki Beretta skierowane są przede wszystkim do projektantów, inwestorów i deweloperów. Urządzenia te mogą bowiem pracować w kaskadzie (w jednym systemie grzewczym) do łącznej mocy 6,9 MW (przy parametrach pracy 80/60oC) ogrzewając bardzo duże budynki czy hale produkcyjne o powierzchni nawet 40 tys. m2.

Power Plus i Power Plus Box to gazowe jednofunkcyjne kotły kondensacyjne o wysokiej sprawności (do 109%) i relatywnie niskich kosztach eksploatacyjnych. Kombinacją kotłów w kaskadzie steruje bowiem funkcja automatycznej inwersji zapłonu palników, co oznacza, że po osiągnięciu pewnego procentu mocy przez pierwszy element grzewczy, uruchamiają się kolejne elementy z tym samym współczynnikiem obciążenia. W rezultacie, każdy z modułów grzewczych pracuje z niższą mocą i osiąga wyższą sprawność oraz jest równomiernie eksploatowany. Kotły Power Plus i Power Plus Box osiągają parametry emisji tlenków azotu wyraźnie niższe od wartości granicznych znaku ekologicznego „Błękitny Anioł” (klasa 5 zgodnie z UNI EN 483).

Rys. 1. Gazowy kocioł kondensacyjny Power Plus Box w wersji PP Box 1004 P INT składającej się z czterech modułówRys. 1. Gazowy kocioł kondensacyjny Power Plus Box w wersji PP Box 1004 P INT składającej się z czterech modułów

Modele kotłów

Wśród rodziny kotłów Power Plus Box można wyróżnić trzy modele: PP Box 1002 P INT, PP Box 1003 P INT oraz PP Box 1004 P INT, składające się odpowiednio z dwóch, trzech i czterech modułów grzewczych, każdy modulujący w zakresie mocy 26-128 kW (przy parametrach pracy 50/30oC). Oznacza to, że z serii Power Plus Box 1004 powinno się korzystać w sytuacji zapotrzebowania na moc przynajmniej 250 kW. Równolegle marka Beretta posiada w swojej ofercie rozwiązania dla budynków komercyjnych o mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło. W przypadku takich obiektów warto rozważyć serię wiszących kotłów kondensacyjnych Power Plus, obejmującą trzy modele kotłów: Power Plus 50M lub 100M i 100S, składających się odpowiednio z jednego lub dwóch modułów grzewczych, każdy modulujący w zakresie mocy 16,3-48,5 kW (przy parametrach pracy 50/30oC), które również można łączyć w kaskadę. W przypadku, gdy warunek zapotrzebowania na moc spełniają obie gamy kotłów (zarówno wiszących, jak i stojących) wyboru między nimi najczęściej dokonuje się biorąc pod uwagę możliwości montażowe (wielkość i wysokość pomieszczenia, kondygnację). Kotły wiszące Power Plus można zamontować na ścianie, a także na stelażu, zarówno w „linii”, jak i tyłem do siebie (back-to-back) rys. 2.

Budowa

Każdy moduł grzewczy w kotłach Power Plus składa się z wymiennika zbudowanego z karbowanej wężownicy bimetalicznej (wykonanej z miedzi po stronie wody kotłowej i stali kwasoodpornej AISI316L po stronie spalin). Z kolei moduł grzewczy kotłów Power Plus Box składa się z wymiennika zbudowanego z wężownicy pentagonalnej (wykonanej ze stali Inox) od wewnątrz i drugiej karbowanej wężownicy bimetalicznej (wykonanej z miedzi po stronie wody kotłowej i stali kwasoodpornej AISI316L po stronie spalin) na zewnątrz. W środku wymiennika umieszczony jest palnik Premix, do którego dostarczana jest odpowiednia mieszanka gazu i powietrza potrzebna do spalania. Powstające na skutek spalania gazu spaliny „rotują” w wymienniku wstępnie ogrzewając wodę kotłową i zostają skroplone w postaci kondensatu. Ważną cechą tego procesu jest fakt, że spaliny mają temperaturę maksymalnie o kilka stopni wyższą niż powracająca z instalacji woda kotłowa. Świadczy to o bardzo dobrym odbiorze ciepła ze spalin oraz wysokiej sprawności.

Rys. 2. Kotły wiszące Power Plus – montaż tyłem do siebie (back-to-back)Rys. 2. Kotły wiszące Power Plus – montaż tyłem do siebie (back-to-back)

Sterowanie kaskadą

Zarządzanie kaskadą odbywa się za pomocą programatora Master. Karta Master do sterowania kaskadą znajduje się na wyposażeniu (jest wbudowana) modeli Power Plus 50M i 100M. Natomiast w przypadku serii Power Plus Box programator stanowi akcesorium dodatkowe. Sterownik Master pozwala zaprogramować pracę urządzenia, a także zarządzać niezależnie trzema obiegami grzewczymi (dwoma poziomami temperatur w obiegu c.o. oraz obiegiem ciepłej wody użytkowej) rys. 3.

Rys. 3. Schemat poglądowy kaskady kotłów Power Plus pracującej na potrzeby trzech obiegów grzewczych (ogrzewanie grzejnikowe, nagrzewnica, przygotowanie c.w.u.). Schemat należy traktować jako poglądowy, nie zastępuje on prawidłowo wykonanego projektuRys. 3. Schemat poglądowy kaskady kotłów Power Plus pracującej na potrzeby trzech obiegów grzewczych (ogrzewanie grzejnikowe, nagrzewnica, przygotowanie c.w.u.). Schemat należy traktować jako poglądowy, nie zastępuje on prawidłowo wykonanego projektu

Osprzęt dodatkowy

Wszystkie akcesoria przeznaczone do kotłów Power Plus oraz Power Plus Box znajdują się w Katalogu Produktów marki Beretta. Elementy te są łatwe w montażu. Akcesoria i osprzęt marki Beretta instaluje się bez konieczności wykonywania jakichkolwiek pomiarów.
Aby podłączyć kotły Power Plus i Power Plus Box do instalacji wystarczy skorzystać z akcesoriów dedykowanych dostępnych w katalogu (patrz rys. 3 – schemat poglądowy kaskady kotłów Power Plus).
Tak samo postępuje się w przypadku instalacji systemu spalinowego. Wszystkie elementy systemu kominowego zostały zaprojektowane i wykonane tak, aby móc bez kłopotów odprowadzić spaliny za pomocą jednego przewodu spalinowego (patrz rys. 4 – schemat poglądowy instalacji spalinowej kotła Power Plus Box). Każdy moduł jest wyposażony w zawór antyzwrotny – kocioł Power Plus Box posiada wbudowane zawory antyzwrotne spalin na każdym module grzewczym, natomiast kocioł Power Plus jest dostarczany w komplecie z zaworem/-ami antyzwrotnym/-i spalin i adapterem/-ami Ø50/80 jako elementami montowanymi na wyjściu spalin z kotła. Zawór zwrotny blokuje niepożądane cofanie się spalin do elementu grzewczego, niepracującego w danej chwili. W związku z tym, aby podłączyć urządzenie do systemu spalinowego wystarczy na każde wyjście spalin zamontować kolektor przyłączeniowy (wraz z kolanem 87o i przedłużeniem). Wszystkie elementy systemu, w tym kolektory przyłączeniowe, są spasowane na uszczelkę oraz obejmę zaciskową. Dalej, w zależności od potrzeb, montuje się kolejne elementy systemu, biorąc pod uwagę maksymalną wysokość przewodów (nawet do 60 m) oraz straty na kolanach, co jest zależne od średnicy przewodu spalinowego i mocy kaskady. System spalinowy montowany do kotłów z serii Power Plus / Power Plus Box jest wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, posiada klasę szczelności gazowej H1, wszelkie wymagane certyfikaty i jest oznakowany symbolem CE.

Odbiór systemu i gwarancja

Należy pamiętać, że kotły gazowe o mocy równej bądź wyższej niż 70 kW podlegają obowiązkowi odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze (właściciel marki Beretta) zapewnia wszelkie wymagane dokumenty, deklaracje czy rysunki niezbędne do przedłożenia w UDT.
Kotły kondensacyjne wiszące i stojące są objęte 5-letnią gwarancją producenta. Warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowej www.beretta.pl.
Obie rodziny kotłów omówione w artykule zostały wyróżnione Statuetką Złotego Instalatora (Power Plus w roku 2006, Power Plus Box w roku 2015).

Rys. 4. Kaskada kotłów Power Plus Box – odprowadzenie spalinRys. 4. Kaskada kotłów Power Plus Box – odprowadzenie spalin

Najważniejsze cechy

Najważniejsze cechy kotłów Power Plus / Power Plus Box, to:

  • szeroki zakres modulacji, nawet 1:20 (Power Plus Box P 1004 INT),
  • palnik Premix ze wstępnym podmieszaniem powietrza,
  • automatyczna inwersja zapłonu palników,
  • funkcja antyawaryjna – w przypadku awarii programatora kaskadowego / karty Master, moduły grzewcze pracują we wcześniej zaprogramowanym trybie awaryjnym,
  • możliwość sterowania trzema (realizowane przez kocioł) lub więcej (maksymalnie ośmioma, realizowane przez moduł Master Zona) obiegami grzewczymi,
  • możliwość ustawienia priorytetu produkcji ciepłej wody, obiegu niskiej i wysokiej temperatury,
  • zawór antyzwrotny spalin na wyposażeniu kotła Power Plus i wmontowany fabrycznie dla każdego modułu grzewczego w kotle Power Plus Box,
  • możliwość przezbrojenia na gaz płynny LPG (na wyposażeniu kotła),
  • możliwość przezbrojenia na gazy G27, G2.350 (przezbrojenie polega na wprowadzeniu odpowiednich wartości parametrów na panelu sterowania kotła Power Plus).

Grażyna Bentkowska
Autorka pracuje jako
Product Manager marki Beretta
w firmie RUG Riello Urządzenia Grzewcze

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas