FacebookGoogle+

Jednostki wewnętrzne do systemów Midea VRF

SI_07_08_2015Midea wprowadza do swojej oferty nowe jednostki wewnętrzne. Urządzenia typu kasetonowego są dostępne w dwóch wersjach: compact o wydajności 1,5-4,5 kW oraz standard slim o wydajności 2,8-14,0 kW. Kolejnym rozwiązaniem producenta jest moduł AHUKZ, który umożliwia współpracę central wentylacyjnych z systemem Midea V5 X. Generalnym przedstawicielem marki Midea w Polsce jest firma Zymetric.

Urządzenia kasetonowe o symbolu zaczynającym się od skrótu „MI”, są nową linią o dopracowanych parametrach użytkowych i technicznych.|

Rys. 1. Nowa, kasetonowa jednostka wewnętrzna Midea

Rys. 1. Nowa, kasetonowa jednostka wewnętrzna Midea

Rys. 2. Porównanie dystrybucji powietrza: a – urządzenia standardowe, b – nowa kaseta Midea MI

Rys. 2. Porównanie dystrybucji powietrza:
a – urządzenia standardowe,
b – nowa kaseta Midea MI

Właściwości

Porównując do poprzedniego modelu, nowe jednostki wewnętrzne również posiadają nawiew obwodowy 360o, jednak został w nich w pełni wykorzystany efekt Coandy – przygotowane powietrze przylega do powierzchni sufitu i swobodnie opada, niwelując efekt przeciągu (rys. 2). Wykorzystanie efektu Coandy wraz z zastosowaniem silników inwerterowych powoduje ograniczenie zużycia energii elektrycznej, przy jednoczesnym poprawieniu komfortu użytkowania.
Kolejną innowacją jest usunięcie z obrębu jednostki wewnętrznej elektronicznego zaworu rozprężnego. Zawór ten, dostarczany w standardzie, może być zamontowany na instalacji chłodniczej poza klimatyzowanym pomieszczeniem – nawet w odległości do 5 m od urządzenia (rys. 3) – co wyraźnie poprawia komfort użytkowania.

Rys. 3. Zawór montowany za ścianą klimatyzowanego pomieszczenia

Rys. 3. Zawór montowany za ścianą klimatyzowanego pomieszczenia

Rys. 4. Agregat skraplający V5 X współpracujący z wymiennikami w centralach wentylacyjnych

Rys. 4. Agregat skraplający V5 X współpracujący z wymiennikami w centralach wentylacyjnych

Precyzyjny pomiar poziomu głośności

Aby dokładnie odwzorować rzeczywiste warunki pracy urządzenia klimatyzacyjnego, Midea mierzy poziom natężenia dźwięku zgodnie z normą PN-EN12102. Pomiar odbywa się przy klimatyzatorze pracującym w trybie chłodzenia, w komorze półbezechowej, czyli z podłogą twardą, od której odbijają się fale dźwiękowe. W stosunku do innych metod spotykanych na rynku, gdzie badania wykonuje się w komorach bezechowych i urządzenia pracują tylko i wyłącznie w trybie wentylacji – Midea podaje realne wartości natężenia dźwięku, które występują podczas eksploatacji. Dodatkowo dane katalogowe uwzględniają montaż zaworu rozprężnego EXV w odległości 0,1 m od urządzenia. Montując zawór rozprężny w odległości 5 m od jednostki wewnętrznej, poziom natężenia dźwięku jest redukowany nawet o 3-5 dB(A).

Rys. 5.  Moduł AHUKZ  umożliwia współpracę  central wentylacyjnych  z systemem Midea V5 X

Rys. 5. Moduł AHUKZ umożliwia współpracę central wentylacyjnych z systemem Midea V5 X

Współpraca z centralami wentylacyjnymi

Kolejnym nowym rozwiązaniem Midea jest zastosowanie agregatów skraplających serii V5 X do współpracy z wymiennikami w centralach wentylacyjnych. Szeroki zakres mocy chłodniczej, kończący się na 224 kW na sekcję chłodnicy, powoduje, że jest to alternatywa dla systemów opartych o wodę lodową i nagrzewnicę wodną, gazową lub elektryczną. Rewersyjne powietrzne pompy ciepła serii V5 X o wysokich współczynnikach sprawności energetycznej, ze sprężarkami inwerterowymi i o kompaktowej, modułowej budowie znacznie obniżają koszty inwestycji związanych z wentylacją pomieszczeń. Dodatkowym atutem systemu jest fakt, iż centralę wentylacyjną wyposaża się w jeden wymiennik chłodnico/skraplacz o mniejszych oporach przepływu powietrza w stosunku do chłodnicy i nagrzewnicy wodnej. Największe agregaty o mocy 224 kW zajmują na dachu powierzchnię tylko 4,23 m2. Porównując to rozwiązanie do agregatu wody lodowej o zbliżonej wydajności, który zajmuje powierzchnię 5,6 m2 – zyskuje się 25% powierzchni dachu. Natomiast porównując ciężar urządzeń – różnica ta wynosi aż 65% na korzyść sytemu Midea V5 X. Modułowa konstrukcja urządzeń Midea obniża koszty montażu, gdyż do instalacji układu wykorzystuje się mniejsze dźwigi, a nawet można korzystać z dźwigów towarowo-osobowych zainstalowanych w budynku.

Rys. 6. Schemat połączenia układu za pomocą modułu AHUKZ

Rys. 6. Schemat połączenia układu za pomocą modułu AHUKZ

Ciągła praca

Wyższe bezpieczeństwo użytkowania systemów Midea VRF zapewnia modułowa konstrukcja urządzeń. Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia jednego modułu, reszta modułów podejmuje jego pracę, zabezpieczając budynek przed wzrostem/spadkiem temperatury. Wszystkie silniki w agregacie są wykonane w technologii inwerterowej, co oznacza miękki start urządzeń, brak skoków energetycznych, a co za tym idzie nieprzekraczanie mocy zamówionej przez administratora u operatora energetycznego. Wysoką sprawność systemu w każdym okresie eksploatacji zapewnia zastosowanie technologii Sigma. Nowa konstrukcja wymienników oferuje wysokowydajną wymianę ciepła (rekomendowany górny zakres pracy urządzeń przy temperaturze +48oC bez stosowania dodatkowych dochładzaczy czynnika chłodniczego).
Moduły zaworów rozprężnych są wyposażone w elektroniczne zawory rozprężne o 2000-krokowej regulacji, dzięki czemu przegrzew czynnika chłodniczego w parowniku jest na poziomie 2K. Termostatyczne zawory rozprężne, które mają przegrzew na poziomie 7-11K potrzebują około 30% powierzchni parownika, aby uzyskać porównywalne parametry, przez co ich efektywność w porównaniu do rozwiązania Midea jest niższa o około 20% (roczna eksploatacja).

Rys. 7. Schemat orurowania chłodniczego

Rys. 7. Schemat orurowania chłodniczego

Podsumowanie

W przypadku urządzeń klimatyzacyjnych w dużej mierze rozwój systemów opiera się o technologie związane z lepszym wykorzystaniem energii, cichszą pracą jednostek oraz integracją sterowania. Zastosowanie rozwiązań opracowanych przez Midea Electric zapewnia lepsze wykorzystanie energii zarówno do schłodzenia jak i ogrzewania pomieszczeń w nowoczesnych budynkach, a także lepszy komfort akustyczny.

Marcin Markowski
Autor pracuje jako Product Manager w firmie Zymetric

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas