Facebook

Apator

Apator Metrix dostarczy gazomierze za 75 mln zł

Oferta Apator Metrix z Grupy Apator została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa. W wyniku rozstrzygniętych w listopadzie br. części postępowania przetargowego ogłoszonego przez PSG, Apator Metrix dostarczy gazomierze miechowe na łączną kwotę 74,9 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od…

Więcej

Nie żyje Piotr Nowak, dyrektor finansowy Apatora

W dniu 3 stycznia w wypadku samochodowym zginął Piotr Nowak, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych w spółce Apator. – Zarząd informuje, że pomimo tak ogromnej straty, sytuacja w spółce jest pod kontrolą – napisał Apator w komunikacie. Piotr Nowak był absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz IESE Business School na…

Więcej

Nowy członek zarządu Apatora

Arkadiusz Chmielewski został nowym członkiem zarządu spółki Apator. Będzie odpowiedzialny za zarządzanie obszarem opomiarowania gazu. Obecnie zarząd Apatora działa w czteroosobowym składzie: Andrzej Szostak – prezes zarządu, dyrektor generalny, Piotr Nowak – członek zarządu, dyrektor ds. finansowych, Agnieszka Nosal – członek zarządu, dyrektor zarządzający biznesem opomiarowania energii elektrycznej, Arkadiusz Chmielewski – członek zarządu, dyrektor zarządzający…

Więcej

Liczniki i eksport napędzają wyniki Apatora

W pierwszym kwartale Grupa Apator wypracowała 220,7 mln zł przychodów, co w porównaniu z tym samym kwartałem roku ubiegłego oznacza wzrost o 12%. Jeszcze mocniej rósł zysk netto, który zwiększył się o 23% do poziomu 16,9 mln zł (13,7 mln zł rok wcześniej). Dzięki temu grupa poprawiła rentowność netto, która wyniosła 7,66% wobec 6,93%. Przychody…

Więcej

Apator przewiduje dalsze wzrosty w 2017 r.

Grupa Apator zamknęła ostatni kwartał ubiegłego roku wzrostem przychodów o 14% i ponad dwukrotnie wyższym zyskiem netto. W całym roku 2016 obroty były wyższe o 15%, a zysk netto o 2%. W tym roku planowana jest dalsza poprawa zarówno w zakresie sprzedaży, jak i wyniku netto.  W czwartym kwartale 2016 r. Grupa Apator osiągnęła 242…

Więcej

Eksport napędza sprzedaż Apatora

Grupa Apator osiągnęła w pierwszym półroczu 2016 roku wzrost przychodów o 15,3%. Wpływ na poziom sprzedaży w dużej mierze miał dynamicznie rosnący eksport, którego udział po sześciu miesiącach tego roku stanowił ponad połowę obrotów ogółem. W okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku Grupa Apator wypracowała 420,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu…

Więcej

Sprzedaż Apatora znacząco rośnie

W pierwszym kwartale 2015 r. Grupa Apator odnotowała istotny wzrost przychodów. Wyższej sprzedaży towarzyszył jednak spadek marż, co zaowocowało wypracowaniem wyniku finansowego porównywalnego z rezultatem sprzed roku. Mimo to zarząd Apatora nie widzi zagrożeń dla realizacji planu finansowego za rok bieżący. Skonsolidowane przychody Grupy Apator ze sprzedaży w pierwszym kwartale wzrosły rok do roku o…

Więcej

Apator zapowiada dalszy wzrost obrotów i zysku

Grupa Apator w 2014 roku wypracowała przychody w wysokości 725,5 mln zł i 85,5 mln zł zysku netto. Na osiągnięty rezultat istotny wpływ miały m.in. dobre wyniki w obszarze opomiarowania wody, ciepła i gazu. W tym roku Apator prognozuje 790 mln zł obrotów i 95 mln zł zysku netto. Zrealizowane przychody ze sprzedaży są bliskie…

Więcej

Rośnie sprzedaż i zysk netto Apatora

Grupa Apator po trzech kwartałach wypracowała 517,5 mln zł przychodów i 61,4 mln zł zysku netto. Rok wcześniej obroty wyniosły 503,6 mln zł a czysty zarobek 52,1 mln zł. Największy udział w obrotach – blisko 77% – stanowiła sprzedaż w segmencie pomiarowym. Eksport w tym czasie wyniósł 46,3% a sprzedaż krajowa – 53,7%. W całym…

Więcej

Apator może przekroczyć tegoroczne prognozy zysku

Tegoroczne prognozy zysku netto Apatora mogą być przekroczone. Odwrotnie przedstawia się sytuacja w przypadku przychodów. Te mogą być niższe od prognozowanych, m.in. ze względu na coraz trudniejszą sytuację w Rosji. W lutym Apator przedstawił prognozy na ten rok, które zakładają wypracowanie zysku netto na poziomie 75-78 mln zł oraz 730-760 mln zł przychodów. –W przypadku…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas