Facebook

Aqua Code – przedpłatowy system pomiaru zużycia wody

SI_2014_12Wszędzie tam, gdzie występują problemy ze ściąganiem należności za wodę jak również w miejscach, gdzie często następuje zmiana odbiorcy wody można zastosować system przedpłatowy Aqua Code produkcji Apator Powogaz.

System przedpłatowy do wody sprawdza się w mieszkaniach na wynajem, mieszkaniach socjalnych czy domkach letniskowych. Ponadto rozwiązanie pozwala także ograniczyć koszty i czas potrzebny na odczytywanie wodomierzy, wystawianie rachunków za wodę oraz zarządzanie poborem opłat za dostarczoną wodę. Eliminuje również nieuprawnioną ingerencję we wskazania wodomierza, w szczególności za pomocą silnego zewnętrznego pola magnetycznego. System pozwala również odbiorcy na bieżący monitoring poboru wody, co w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia znacznych oszczędności w zużyciu i opłatach.

System przedpłatowy Aqua Code produkcji Apator Powogaz

System przedpłatowy Aqua Code produkcji Apator Powogaz

Działanie

System przedpłatowy do wodomierzy jest przeznaczony do rozliczania zużycia wody na zasadzie płatności z góry za sześciocyfrowe kody, które pozwalają na zużycie (pobór) określonej przez administratora objętości wody. W pamięci centralki sterującej zapisane jest w ściśle określonej kolejności 700 kodów, które użytkownik musi wprowadzić za pomocą klawiatury, aby móc wykorzystać określoną objętość wody.
Po prawidłowym wprowadzeniu kodu, centralka wysyła bezprzewodowo sygnał do odbiornika umieszczonego w zestawie wodomierzowym, co powoduje otwarcie zaworu a tym samym umożliwia przepływ określonej ilości wody. Wartość pojedynczego kodu jest z góry definiowana przez administratora (może to być dowolna objętość wody w przedziale od 0,02 do 650 m3). Zużycie wody jest obliczane na podstawie wskazań wodomierza, przekazywanych za pomocą nadajnika impulsów do modułu elektronicznego. Po wyczerpaniu zakupionego kredytu (zdefiniowanej ilości wody), zawór zamyka przepływ wody.
Dla komfortu użytkownika, system jest uzupełniony o tzw. debet, który umożliwia dalsze korzystanie z wody nawet w przypadku wyczerpania się podstawowego kredytu i braku możliwości wykupienia kolejnego kodu (np. w święta). Wartość debetu jest z góry definiowana przez administratora i może to być dowolna objętość wody w przedziale od 0,2 do10 m3. Aby uruchomić debet, użytkownik musi włączyć funkcję debetu na centralce sterującej, co jednocześnie może służyć jako przypomnienie o wyczerpaniu się kredytu podstawowego.
System jest uzupełniony o bezpłatny program służący do wydawania kodów, który może być zainstalowany na dowolnym komputerze z systemem Windows XP lub nowszym.
Kolejne kody mogą być wydawane użytkownikom w formie wydruku, przesyłane za pomocą sms premium lub można pobierać je ze strony internetowej dostawcy wody.

Aqua Code zapewnia korzyści zarówno dla administratora, dostawcy wody, jak i użytkownika – odbiorcy wody

Aqua Code zapewnia korzyści zarówno dla administratora, dostawcy wody, jak i użytkownika – odbiorcy wody

Korzyści

Rozwiązanie proponowane przez Apator Powogaz zapewnia korzyści zarówno dla administratora, dostawcy wody, jak i użytkownika – odbiorcy wody.
Dla administratora, dostawcy wody jest to przede wszystkim:
• wyeliminowanie problemu niepłacenia czy nieterminowego opłacania rachunków za dostarczoną wodę,
• brak wydatków na obsługę inkasencką, wydruk i wysyłanie rachunków, monitorowanie należności,
• wyeliminowanie zjawiska kradzieży wody przez zakłócanie pracy wodomierza – w przypadku użycia silnego zewnętrznego pola magnetycznego, próby wyjęcia baterii lub przecięcia wewnętrznych przewodów zasilających, zawór odcina przepływ wody,
• brak możliwości oszustwa (konieczność wpisania w określonej kolejności jednego z 700 kodów sześciocyfrowych zapisanych w pamięci centralki sterującej.
Korzyści dla użytkownika – odbiorcy wody są następujące:
• pełna kontrola wydatków na wodę oraz wynikająca stąd oszczędność w zużyciu wody,
• prostota obsługi i użytkowania,
• wygoda dzięki możliwości zakupu
kodów przez Internet lub za pomocą telefonu komórkowego,
• gwarancja niezmienności ceny wody aż do całkowitego wykorzystania wykupionego kredytu,
• możliwość zakupu dowolnej ilości wody, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Apator Powogaz

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas