Facebook

Profesjonalny miernik testo 435 dla systemów VAC

SI_03_2015Aby zagwarantować optymalne warunki środowiskowe, konieczna jest dokładna kontrola oraz odpowiednie ustawienie urządzeń odpowiedzialnych za klimatyzację i wentylację. Zbyt niska wymiana powietrza oznacza brak komfortu, natomiast zbyt wysoki stopień wymiany powietrza powoduje straty energii. Badanie parametrów środowiskowych można przeprowadzić za pomocą jednego urządzenia, miernika wielofunkcyjnego testo 435, który umożliwia precyzyjne pomiary i regulację systemów klimatyzacji i wentylacji.

W celu zapewnienia optymalnych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, należy przede wszystkim zagwarantować właściwą wentylację. Do subiektywnej oceny komfortu w danym pomieszczeniu w znaczącym stopniu przyczyniają się takie czynniki jak temperatura wewnętrzna oraz powierzchni ścian, okien, podłóg oraz sufitów, a także wilgotność, ruch powietrza i jego jakość. Miernik wielofunkcyjny testo 435 pozwala na precyzyjne pomiary poszczególnych parametrów, a następnie na regulację systemów klimatyzacji i wentylacji.

Profesjonalny miernik wielofunkcyjny testo 435

Profesjonalny miernik wielofunkcyjny testo 435

Właściwości

Sonda jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) (Indoor Air Quality) mierzy następujące parametry: CO2, wilgotność względną i temperaturę powietrza w pomieszczeniu, a także ciśnienie absolutne, dzięki czemu użytkownik ma do dyspozycji wszystkie dane potrzebne do optymalnej regulacji jakości powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo, obiektywną ocenę ruchu powietrza w pomieszczeniu przeprowadza się za pomocą sondy turbulencyjnej. Również złe oświetlenie wpływa na samopoczucie ludzi w miejscu pracy, ich wydajność oraz skupienie. Stan systemu świetlnego można sprawdzić za pomocą sondy do pomiaru natężenia światła.
Pomiar temperatury i wilgotności został zintegrowany w nowej sondzie termicznej mającej zastosowanie w kanałach wentylacyjnych. W ten sposób prędkość i objętość przepływu, wilgotność i temperatura powietrza mogą być zmierzone w jednej sekwencji pomiarowej. Sondy wiatraczkowe o średnicach 60 i 100 mm są przystosowane do pomiarów np. na kratkach wentylacyjnych, natomiast do pomiarów w kanałach wentylacyjnych dostępna jest sonda wiatraczkowa o średnicy 16 mm, charakteryzująca się szerokim zakresem pomiarowym od 0,6 do 40 m/s. Miernik testo 435, dzięki zintegrowanemu czujnikowi różnicy ciśnień, umożliwia także pomiar prędkości przepływu za pomocą rurki Pitota, która bardzo dobrze sprawdza się przy dużych prędkościach i przy zanieczyszczonym powietrzu.
Dodatkowo, oprócz klasycznych sond przewodowych, możliwy jest pomiar bezprzewodowy (radio) na odległość do 20 metrów (jednoczesne podłączenie trzech sond radiowych temperatury i wilgotności). Dzięki temu wyeliminowana zostaje możliwość ewentualnego uszkodzenia przewodu, a także zniwelowane zostają przeszkody konstrukcyjne, które można spotkać na instalacjach o dużych gabarytach.
Miernik wielofunkcyjny testo 435 oferuje również możliwości udokumentowania pomiaru na PC i/lub w miejscu pomiaru, za pomocą bezprzewodowej drukarki Testo.

Michał Brodzik
Autor pracuje jako Product Manager
w firmie Testo

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas