Facebook

Zasady doboru izolacji rur – rozwiązania Armacell

SI_2014_09Odpowiednie dopasowanie typu izolacji do konkretnego zastosowania jest sprawą bardzo ważną. Otulina bowiem w dużej mierze zapewnia optymalne działanie instalacji – chłodniczej, grzewczej solarnej czy klimatyzacyjnej. Artykuł prezentuje główne aspekty doboru materiałów izolacyjnych na przykładzie produktów firmy Armacell.

Założeniem eksploatacyjnym dla każdej instalacji – bez względu na to czy jest to system grzewczy, solarny czy też klimatyzacyjny – jest to, aby działała ona jak najsprawniej i przez jak najdłuższy czas. By uzyskać takie efekty, należy wybrać nie tylko odpowiedniej jakości system, ale również zadbać o właściwą izolację, która zapewni mu dobre warunki pracy i ochronę.

Izolacje systemów pracujących na zewnątrz muszą być odporne na warunki atmosferyczne czy promieniowanie UV

Izolacje systemów pracujących na zewnątrz muszą być odporne na warunki atmosferyczne czy promieniowanie UV

Dobór izolacji – ważne parametry

Decyzja dotycząca wyboru odpowiedniej otuliny może przysporzyć problem, także dlatego, że ilość dostępnych na rynku rozwiązań jest bardzo duża. Jednym z najważniejszych parametrów, jakie należy wziąć pod uwagę wybierając izolację, jest współczynnik lambda.

Do miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne najlepiej wybierać izolacje wzmocnione dodatkową warstwą ochronną – jak np. DuoSolar

Do miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne najlepiej wybierać izolacje wzmocnione dodatkową warstwą ochronną – jak np. DuoSolar

Współczynnik lambda
Współczynnik lambda określa zdolność danego materiału do przewodzenia ciepła – im jego wartość jest niższa, tym materiał stanowi lepszą barierę dla ciepła. W przypadku systemów grzewczych izolacja taka lepiej zatrzymuje ciepło wewnątrz rury, z kolei w instalacjach chłodzących nie pozwala energii zewnętrznej ogrzać czynnika chłodzącego znajdującego się w instalacji.

Współczynnik oporu dyfuzyjnego
Kolejnym istotnym wskaźnikiem jest tzw. współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Opisuje on odporność materiału izolacyjnego na przenikanie do jego wnętrza (dyfuzję) pary wodnej, która z czasem może ulec wykropleniu powodując zawilgocenie. Dyfuzja pary wodnej powoduje również wzrost współczynnika lambda, a więc pogorszenie właściwości izolacyjnych otulin. Ma to miejsce w przypadku izolacji chłodniczych lub klimatyzacyjnych.

Izolacja ArmaChek Silver jest chroniona warstwą folii aluminiowej

Izolacja ArmaChek Silver jest chroniona warstwą folii aluminiowej

Trwałość
Oprócz tych dwóch parametrów wpływających na skuteczność izolacji, ważna jest również jej trwałość. Elastyczność, odporność na działanie ekstremalnych temperatur, warunków atmosferycznych (w tym promieniowania UV) czy też uszkodzenia mechaniczne w dużej mierze determinują, jak długo wybrana izolacja utrzyma swoje początkowe właściwości i nie będzie konieczna jej wymiana. Odporność na warunki atmosferyczne jest szczególnie istotna dla systemów, których część instalacji znajduje się na zewnątrz budynków, takich jak np. systemy klimatyzacyjne typu split czy instalacje solarne. Szczególnie te ostatnie, ze względu na swoją specyfikę, narażone są na destrukcyjne działanie promieni słonecznych, które z czasem mogą doprowadzić do pękania czy nawet kruszenia się materiału izolacyjnego, a co za tym idzie, znacznego obniżenia skuteczności działania całego systemu. Dodatkowo, nie można też zapominać, że otulina pracująca na zewnątrz może zostać uszkodzona mechanicznie, np. przez ptaki. Dlatego też izolacje do takich zastosowań są pokryte specjalną powłoką. Za przykład mogą tu posłużyć takie produkty jak DuoSolar, preizolowany system dedykowany dla urządzeń solarnych, który pokryty jest folią poliolefinowo-kopolimerową, lub ArmaChek Silver chroniony warstwą folii aluminiowej. Tego typu rozwiązania charakteryzują się znacznie wyższą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a w związku z tym dłużej spełniają swoje zadanie nawet w trudnych warunkach.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto także zapoznać się ze szczegółowymi specyfikacjami materiałów, co wraz z przedstawionymi informacjami pozwoli dobrać otulinę właściwą do zabezpieczenia określonej instalacji.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Armacell

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas