Facebook

Systemy zagospodarowania wody deszczowej firmy Roth

SI_2014_05Systemy Twinbloc firmy Roth umożliwiają gromadzenie i zagospodarowanie wody deszczowej do celów bytowo-gospodarczych (sprzątanie, pranie, spłukiwanie WC, podlewanie ogrodu itp.). Rozwiązanie jest dostępne w trzech pakietach, każdy z trzema wielkościami zbiornika. Dedykowane oprzyrządowanie zapewnia bezpieczną i komfortową eksploatację. Zainstalowany system przyczynia się do znacznego ograniczenia zużycia wody pitnej.

Obecnie na świecie średnie dzienne zużycie wody przez jedną osobę wynosi 150 l. Świadome gospodarowanie wodą powoduje zmniejszenie tej ilości do 100 l, bez konieczności rezygnowania z komfortu. W dodatku do niektórych celów nie trzeba wykorzystywać wody pitnej. Do spłukiwania toalety, prania, sprzątania, podlewania ogrodu czy napełnienia ogrodowego oczka bardzo dobrze nadaje się deszczówka. Poprawnie wykonana instalacja do wykorzystania deszczówki gwarantuje jakość wody całkowicie wystarczającą do tych celów. Badania wykazują, że jakość wody deszczowej jest nawet znacznie wyższa niż wymagana w zbiornikach naturalnych, gdzie dozwolona jest kąpiel, zaś odzież prana w deszczówce nie jest bardziej zanieczyszczona bakteryjnie niż prana w wodzie pitnej.

Dobór instalacji

Na rodzaj i wielkość instalacji do wykorzystania deszczówki mają wpływ warunki przestrzenne, indywidualne zapotrzebowanie na wodę do celów gospodarczych oraz ewentualne życzenia dotyczące komfortu użytkowania. Instalacje magazynowania wody deszczowej w domkach jednorodzinnych nie wymagają zbiornika o znacznej objętości. Gabarytu zbiornika nie dobiera się na opady szczytowe, które występują sporadycznie, lecz na średnią wielkość opadów. Przyjmuje się w przybliżeniu, że 25 m2 zadaszonej powierzchni powinien odpowiadać nie więcej niż 1 m3 objętości zbiornika.
W skład systemu zagospodarowania deszczówki firmy Roth wchodzą monolityczne zbiorniki Twinbloc o pojemności 1500, 3500 i 5000 l. Użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów pakietów.

Rys. 1. Pakiet Twinbloc Haustechnik I zagospodarowania wody deszczowej

Rys. 1. Pakiet Twinbloc Haustechnik I zagospodarowania wody deszczowej

Pakiet Twinbloc Haustechnik I

Pakiet Twinbloc Haustechnik I (rys. 1) jest przeznaczony do zagospodarowania wody deszczowej dla celów bytowo-gospodarczych, takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie, podlewanie ogrodu. System bazuje na zbiorniku PEHD Twinbloc z syfonem przelewowym DN 100 z zabezpieczeniem przed dostępem małych zwierząt i teleskopową studzienką rewizyjną z deklem do 200 kg. Na wyposażeniu zestawu znajduje się układ poboru wody z pływakiem. Zalecane miejsce poboru wody stanowi punkt zlokalizowany 15-20 cm poniżej powierzchni cieczy, ze względu na fakt, iż zanieczyszczenia stałe zbierają się na dnie zbiornika, a zawiesiny flotują na powierzchni. Pływak umożliwia więc utrzymywanie się poboru wody nieco poniżej powierzchni wody w zbiorniku. A zatem do systemu pobierana jest tylko i wyłącznie czysta woda.

Gospodarowanie wodą
W przypadku obniżenia się poziomu wody w zbiorniku poniżej poziomu pływaka, do centrali deszczowej przekazywany jest sygnał, zawór elektromagnetyczny otwiera się, a instalacja wewnętrzna dopełniana jest w tym czasie wodą wodociągową. System sterowania nieustannie kontroluje poziom wody w zbiorniku. Gdy tylko pozom ten przekroczy określony stan, urządzenie reaguje wizualnie (czerwona lampka LED) oraz akustycznie (dźwięk przerywany). System sterowania automatycznie zleca również wymianę wody zgromadzonej w zbiorniku. Dzięki temu zapobiega się ewentualnym długim okresom przestoju wody. Ponieważ na dnie zbiornika mogą gromadzić się zanieczyszczenia cięższe od wody, system wyposażony jest również w uspokojony wlew. Na końcu pionowej rury doprowadzającej stosuje się specjalną kształtkę zwaną uspokojonym wypływem. Strumień wody spadając rurą w dół do zbiornika wyhamowuje, a następnie zmienia kierunek i wypływa w górę i w ten sposób woda dopływająca do zbiornika nie podrywa zanieczyszczeń znajdujących się na dnie. Nieodzowny w instalacji jest również filtr, w tym wypadku jest to filtr przepływowy dla powierzchni dachu do 150 m2. Woda dopływająca do zbiornika niesie ze sobą zanieczyszczenia mechaniczne, które osadzają się na wkładzie filtra, naniesione przez wodę zanieczyszczenia pozostające na wkładzie filtra są okresowo odprowadzane poza zbiornik przez występujące co jakiś czas intensywne opady; wtedy to woda płynąca przez rury z dużą prędkością oczyszcza wkład filtra.

Opcjonalna centrala deszczowa
Opcjonalnie pakiet wyposażony jest w centralę deszczową z wbudowaną pompą Aspri 15-4 z akcesoriami umożliwiającymi pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie). Urządzenie sterujące systemem należy umieścić np. w pomieszczeniu gospodarczym budynku. W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku (czujnik za pośrednictwem elektronicznego układu sterującego wykryje brak wody w zbiorniku deszczówki), otwierana jest instalacja zasilania w wodę pitną i woda płynie przez zbiornik zasilający do rury ssącej pompy. W ten sposób, nawet przy okresowo pustym podziemnym zbiorniku na wodę deszczową, wewnętrzna instalacja deszczowa zawsze jest napełniona.
Decyzję o zainstalowaniu systemu zagospodarowania wody deszczowej należy podejmować już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego, ponieważ konieczne jest zaprojektowanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę.

Rys. 2. Pakiet Twinbloc Haustechnik II zagospodarowania wody deszczowej

Rys. 2. Pakiet Twinbloc Haustechnik II zagospodarowania wody deszczowej

Pakiet Twinbloc Haustechnik II

Pakiet Twinbloc Haustechnik II (rys. 2) jest przeznaczony do zagospodarowania wody deszczowej dla celów bytowo-gospodarczych, takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie, podlewanie ogrodu. Zalecany jest przede wszystkim w przypadku, gdy odległość pomiędzy zbiornikiem a wewnętrzną instalacją jest znaczna. Poza standardowym wyposażeniem zestawu, jak zbiornik PEHD Twinbloc z syfonem przelewowym DN 100 z zabezpieczeniem przed dostępem małych zwierząt i teleskopową studzienką rewizyjną z deklem do 200 kg, pakiet zawiera pompę zanurzeniową z pływakiem i filtr ziemny zbierający dla powierzchni dachu do 350 m2.
Opcjonalnie pakiet wyposażony jest w centralę deszczową Komfort z akcesoriami umożliwiającymi pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie).

Rys. 3. Pakiet Twinbloc Garten

Rys. 3. Pakiet Twinbloc Garten

Pakiet Twinbloc Garten

System Twinbloc Garten (rys. 3) służy do magazynowania, a następnie wykorzystania wody do podlewania trawnika, jak również do mycia samochodu, prac porządkowych itp. System zawiera zbiornik PEHD Twinbloc z syfonem przelewowym DN 100 z zabezpieczeniem przed dostępem małych zwierząt i teleskopową studzienką rewizyjną z deklem do 200 kg; filtr koszowy; zatapialną wielostopniową jednofazową pompę zamocowaną w zbiorniku (opcjonalnie); niezależną od zbiornika skrzynkę ogrodową, która umożliwia przyłączenie węża ogrodowego. Do podlewania trawnika wykorzystuje się standardowe węże ogrodowe oraz naziemne zraszacze dostępne w punktach ogrodniczych. Skrzynka składa się z obudowy Φ150 mm z pokrywą, z zaworem kulowym z gwintem 1/2” do przyłączenia węża ogrodowego. Maksymalna odległość skrzynki od zbiornika wynosi 10 m. Przewód zasilający skrzynkę należy opróżnić z wody przed okresem zimowym.

mgr inż. Justyna Pytkowska
Autorka jest specjalistką
ds. technicznych w firmie Roth

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas