Facebook

System kanalizacji niskoszumowej Master 3

SI_07-08_2011Master 3 firmy Pipelife to kompletny system niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej. Ścianki rur systemu zbudowane są z trzech warstw. Ta specjalnakonstrukcja nie pozwala na propagację hałasów z pracującej instalacji kanalizacyjnej, co zapewnia użytkownikom wysoki komfort eksploatacji.

Nowy system niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej Master 3 produkcji Pipelife opiera się na rurach, których ścianki zbudowane są z trzech specjalnie dobranych warstw. Każda warstwa ścianki rury pełni ściśle określoną rolę. System spełnia wszystkie wymagania, jakie mogą być stawiane nowoczesnym systemom tego typu instalowanym zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i instalacjach przemysłowych.
Rury systemu Master 3 oferowane są w średnicach od DN40 do DN160 w długościach 0,15 / 0,25 / 0,50 / 1,0 / 1,5 / 2,0 i 2,65 m. Na uwagę zasługuje również bardzo szeroka gama kształtek systemu. Rury i kształtki mają kielichy, w których fabrycznie są instalowane uszczelki wargowe wykonane z SBR.

Nowy system niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej Master 3 produkcji Pipelife opiera się na rurach, których ścianki zbudowane są z trzech specjalnie dobranych warstw

Nowy system niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej Master 3 produkcji Pipelife opiera się na rurach, których ścianki zbudowane są z trzech specjalnie dobranych warstw

Trzy warstwy systemu Master 3

Gładka warstwa wewnętrzna nie pozwala na przyleganie nieczystości oraz jest częściowo odpowiedzialna za tłumienie dźwięków. Zbudowana jest z kopolimeru polipropylenu (PP-CO). Jej podstawowe właściwości to:
• bardzo dobre własności hydrauliczne,
• niedopuszczanie do rozdziału strumienia cieczy, co zapobiega powstawaniu hałasu.
• biały kolor zapewniający optymalną pracę z kamerami inspekcyjnymi.
Wzmocniona warstwa środkowa jest odpowiedzialna za wysoki stopień sztywności obwodowej i wzdłużnej oraz zapewnia dużą trwałość. Z racji swoich właściwości to właśnie ta warstwa jest głównie odpowiedzialna za tłumienie dźwięków. Zbudowana jest z polipropylenu wzmacnianego i wzbogaconego minerałami (PP-MV). Właściwości warstwy środkowej:
• nadaje rurze wysoką sztywność obwodową i wzdłużną,
• bardzo dobrze tłumi dźwięki,
• charakteryzuje się wysoką precyzją wykonania (niezmienność parametrów wykonania).
Zewnętrzna warstwa w kolorze brązowym nadaje rurze wysoką odporność na uderzenia, również w niskich temperaturach. Zbudowana jest z kopolimeru polipropylenu (PP-CO). Właściwości warstwy zewnętrznej:
• bardzo duża wytrzymałość,
• odporność na niskie temperatury pozwala na instalowanie systemu w warunkach zimowych.

ramka_1_pipe
ramka_2_pipe
Zakres stosowania

System kanalizacji niskoszumowej Master 3 można instalować:
• w mieszkaniach,
• w budynkach jedno- i wielorodzinnych,
• w hotelach, domach opieki,
• w ramach renowacji / odbudowy już istniejącej instalacji,
• w kuchniach i pralniach przemysłowych,
• w szkołach, szpitalach,
• w instalacjach przemysłowych.
W wymienionych obiektach system Master 3 może być stosowany do konstrukcji:
• przewodów i kolektorów,
• pionów kanalizacyjnych,
• mijanek,
• przewodów wentylacyjnych,
• wewnętrznych instalacji odprowadzania wód deszczowych.
Zastosowania specjalne:
• instalacje usuwania pyłów (odpylające),
• rury, kształki i uszczelki nadają się do odprowadzania ścieków agresywnych chemicznie w zakresie pH 2 (kwaśne) do pH 12 (zasadowe).

Szeroka gama rur i kształtek pozwala konstruować złożone instalacje

Szeroka gama rur i kształtek pozwala konstruować złożone instalacje

Pomiary poziomu tłumienia dźwięku przez system Master 3

Aby ocenić tłumienie dźwięku przez system Master 3 firma Pipelife zleciła wykonanie specjalistycznych badań w Instytucie Fraunhoffera w Sztutgarcie. Badania przeprowadzono zgodnie z normą DIN EN 14366 (raport P-BA 53/2007).
Podczas badania do mocowania rur zastosowano typowo stosowane uchwyty. Zmierzone wartości spełniają wymagania wymienione w normie ONORM B 8115-2 (norma ta dotyczy zwiększonej ochrony przed hałasem w instalacjach domowych).
Wyniki pomiarów przedstawione są w jednostkach dB (A) (czyli z zastosowaniem korekcyjnej częstotliwościowej charakterystyki A, optymalizującej pomiar ze względu na charakterystykę słuchu człowieka). Pomiaru dokonano dla czterech różnych wielkości przepływów w testowej instalacji. Wyniki pomiarów przedstawione są w tabeli 1.

tab_pipe
Łączenie rur i kształtek, mocowanie

Łączenia rur i kształtek dokonuje się poprzez włożenie bosego końca rury / kształtki w kielich wyposażony w fabrycznie zamontowaną uszczelkę wargową. Zarówno koniec rury, jak i kielich powinny być czyste. Przed połączeniem należy na bosy koniec nałożyć środek poślizgowy. Jako środka zwilżającego nie należy stosować olejów ani tłuszczów. W przypadku łączenia przed połączeniem należy zaznaczyć na końcu bosym głębokość osadzenia rury w kielichu. Po pełnym wsunięciu końca bosego do kielicha należy wysunąć rurę o około 10 mm. Przeciwdziała to powstawaniu niepożądanych naprężeń w miejscach połączeń i zapewnia pewien zakres kompensacji. Połączenia rur z kształtkami należy dokonywać z pełnym wsunięciem końców bosych do kształtek.
W przypadku instalacji w pionie poszczególne odcinki rur należy umocować z pomocą obejm bezpośrednio po połączeniu, aby nie dopuścić do zniwelowania 10 mm zapasu.
Rury powinny być mocowane do ścian przy pomocy obejm montowanych bezpośrednio za kielichem rury w taki sposób, by przeciwdziałać przesuwaniu się rury aż do zakończenia montażu. Do mocowania systemu Master 3 należy używać tylko obejm i uchwytów, które odpowiadają średnicom montowanych rur i całkowicie je obejmują. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt tłumienia dźwięku można stosować obejmy z wykładziną tłumiącą.
W czasie instalacji należy mieć na uwadze rozszerzalność cieplną przewodów i tak dokonać montażu, aby przy najwyższej temperaturze pracy przewodu był zachowany dystans od ściany. Współczynnik rozszerzalności cieplnej rur systemu Master 3 jest równy 0,09 mm / mK. Przykładowo przy różnicy temperatur Δt = 30oC dla rury o długości 2 m wydłużenie spowodowane rozszerzalnością cieplną materiału rury jest równe 5,4 mm.

Połączenia z bosymi końcami rur betonowych i żeliwnych
System Master 3 można łączyć z bosymi końcami rur wykonanych z żeliwa bądź betonu z pomocą kształtek przejściowych. Z uwagi na zgodność wymiarową systemu Master 3 z normą PN-EN 1451, połączeń z elementami systemów wykonanych z żeliwa i betonu można dokonać z pomocą kształtek umożliwiających takie połączenie do kanalizacji obecnych w ofercie Pipelife.

Podsumowanie

Master 3 to kompletny system kanalizacji niskoszumowej dający finalnym użytkownikom gwarancję komfortowej i bezproblemowej pracy. Szeroka gama rur i kształtek o ponadstandardowych właściwościach, zgodność wymiarowa z normą PN-EN 1451 pozwalają konstruować złożone instalacje spełniające wysokie wymagania klientów.

Adam Kot
Autor pracuje jako product manager
w firmie Pipelife

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas