Facebook

Okrągłe zbiorniki żelbetowe firmy Wolf System

SI_03_2012Firma Wolf System jest producentem monolitycznych zbiorników żelbetowych budowanych w oparciu o opatentowany system szalunku. Zbiorniki i silosy żelbetowe Wolf System przeznaczone są do gromadzenia wszelkich materiałów płynnych (gnojowica, woda, ścieki itd.) i sypkich (wióry, trociny, biomasa).

Konstrukcja zbiorników firmy Wolf System w dużym stopniu opiera się na opatentowanym i wyprodukowanym przez tę firmę stalowym szalunku dla zbiorników cylindrycznych oraz o typowe rozwiązania konstrukcyjne dla poszczególnych typów zbiorników. Odpowiednio przygotowany system usztywniający szalunków gwarantuje dokładne i okrągłe formy zbiorników. Szalunki wewnętrzne i zewnętrzne są tak skonstruowane, by mogły być montowane bez kotew ściennych i elementów dystansowych oraz niepotrzebnych przerw dylatacyjnych zarówno w płycie dennej, jak i w ścianie zbiornika. Warto podkreślić, że taki system, który ogranicza do minimum źródła potencjalnych przecieków w zbiorniku, gwarantuje najwyższy poziom szczelności.

Rys. 1. System szalunków Wolf System nie posiada kotew skrętnych, dzięki czemu zbiorniki żelbetowe są maksymalnie szczelne (fot. Wolf System)

Rys. 1. System szalunków Wolf System nie posiada kotew skrętnych, dzięki czemu zbiorniki żelbetowe są maksymalnie szczelne (fot. Wolf System)

ramka_wolf
Szalunki KFS, GFS

Kolejną zaletą szalunków Wolf System jest elastyczność i wytrzymałość poszczególnych detali. Specjalistyczne szalunki stalowe oferowane są w dwóch rodzajach: szalunki małopowierzchniowe (KFS) oraz wielkopowierzchniowe (GFS). Małopowierzchniowe – w zależności od wybranej opcji – dają możliwość skonstruowania zbiornika o średnicy od 2 m do nawet 50 m. Są one najczęściej stosowane podczas budowy zbiorników wszystkich wielkości dla oczyszczalni ścieków, zbiorników przemysłowych, silosów na materiały sypkie, zbiorników na gnojowicę czy biogazowni. Z kolei wielkopowierzchniowe szalunki opracowane przez Wolf System gwarantują jeszcze szybszą i ekonomicznie opłacalną budowę. Zarówno przy szalunkach małopowierzchniowych, jak i wielkopowierzchniowych firma Wolf System dopasowuje grubości elementów zbiorników do rodzaju oraz przeznaczenia zbiorników oraz miejscowych warunków gruntowo-wodnych.
tab_1_wolf
tab_2_wolf
Budowa w Systemie Wolf

Konstrukcja zbiorników w Systemie Wolf oparta jest na wytycznych norm DIN 1045 (porównywalnych do PN-B 03264) i pozwala budować szybko i efektywnie, a zarazem korzystnie pod względem ekonomicznym. Sprawdzone w różnych warunkach gruntowo-wodnych rozwiązania spełniają wszystkie wymagania formalno – prawne. Specjalnie opracowane oprogramowanie umożliwia działom statyki szybkie i precyzyjne przygotowanie obliczeń wytrzymałościowych dla poszczególnych obiektów. Specjaliści Wolf System w oparciu o wymagania budowlane optymalizują konstrukcje, zgodnie z założeniami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania inwestycji.
Każdy materiał stosowany przy budowie zbiorników posiada atest, dopuszczenie ITB lub deklarację zgodności, na podstawie których po wykonaniu prac wystawiane jest świadectwo jakości. Pomimo otrzymywania od dostawcy betonu deklaracji zgodności, firma wykorzystuje niezależne laboratorium do wykonywania próbek na budowie według PN-EN 206-1, dla dokładniejszej weryfikacji jakości dostarczonej mieszanki betonowej.
Firma Wolf System buduje monolityczne, cylindryczne zbiorniki dla oczyszczalni, począwszy od stacji pomp, poprzez zbiorniki na wody opadowe, aż do oczyszczalni ścieków dla dużych obszarów.

Opracowano
na podstawie materiałów
firmy Wolf System

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas