Facebook

Technologia Flexalen firmy Thermaflex w geotermii

SI_06_2015Polska ma bardzo duże zasoby w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Największy potencjał ma energia geotermalna, szacowana na poziomie 1512 PJ/rok, co stanowi około 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło. Technologia rur Flexalen firmy Thermaflex spełnia wszystkie wymagania transportu gorącego czynnika w instalacjach pozyskiwania ciepła z wnętrza Ziemi.

Źródła geotermalne o wysokiej temperaturze są wykorzystywane w specjalnych instalacjach do produkcji energii elektrycznej, a także ciepła. Niskotemperaturowe zasoby geotermalne używane są z kolei do zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez wykorzystanie w bezpośrednim ogrzewaniu budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych, szklarni lub mogą być zastosowane w pompach ciepła, które pobierają ciepło z ziemi na płytkiej głębokości i uwalniają je wewnątrz domów w celach grzewczych.

 Największą atrakcją Bukowiny Tatrzańskiej są baseny termalne, napełniane gorącą wodą z podziemnych odwiertów

Największą atrakcją Bukowiny Tatrzańskiej są baseny termalne, napełniane gorącą wodą z podziemnych odwiertów

Polskie zasoby geotermalne

Wydobycie wód geotermalnych jest opłacalne ekonomicznie, gdy do głębokości 2 km temperatura wody osiąga 65oC, a zasolenie nie przekracza 30 g/l. W Polsce, położonej poza strefami aktywności tektonicznej i wulkanicznej, pozyskiwanie złóż pary wodnej z dużych głębokości do produkcji energii elektrycznej jest nierentowne, ale w naszym kraju występują naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o temperaturze od kilkudziesięciu do ponad 90oC (niekiedy nawet ponad 100oC). Zasoby te znajdują zastosowanie głównie w energetyce cieplnej. Szacuje się, że nawet 40% powierzchni Polski nadaje się do ich eksploatacji. Co ważne, optymalne warunki do wykorzystania tych wód w dużym stopniu pokrywają się z obszarami o dużym zagęszczeniu aglomeracji miejskich i wiejskich, silnie uprzemysłowionymi oraz rolniczymi. Na terenach bogatych w złoża wód geotermalnych leżą m.in. Warszawa, Łódź, Toruń, Poznań czy Szczecin.
Postęp techniczny oraz względy ekologiczne, ekonomiczne i społeczne pozwalają prognozować, że zainteresowanie geotermią z każdym rokiem będzie coraz większe. Obecnie tego typu źródła ciepła wykorzystuje 78 państw, z czego 24 udaje się z nich produkować prąd elektryczny. Polska, choć należy do jednego z najbogatszych w wody geotermalne państw Europy, wciąż w niewielkim stopniu korzysta ze swojego podziemnego potencjału. Instalacji geotermalnych w naszym kraju jest niewiele. Te, które pracują, realizują cele grzewcze, lecznicze oraz rekreacyjne.

Technologia Flexalen oferuje dobre parametry temperaturowe i wytrzymałościowe, łatwy montaż i bardzo dobre właściwości termoizolacyjne

Technologia Flexalen oferuje dobre parametry temperaturowe i wytrzymałościowe, łatwy montaż i bardzo dobre właściwości termoizolacyjne

Kompleks rekreacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej

Jednym z ciekawszych projektów wykorzystania gorących wód podziemnych jest największy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie obiekt rekreacyjno-sanatoryjny w Bukowinie Tatrzańskiej. Cały kompleks zajmuje obszar o powierzchni ponad 4 ha, a jego największą atrakcją są baseny termalne. Wszystkie wypełnione są wodą, której temperatura waha się od 30 do 38oC, pochodzącą z odwiertu o głębokości 2400 m, usytuowanego na północno-zachodnim zboczu góry Wysoki Wierch. Transport ciepłej wody do obiektów odbywa się rurociągiem o długości około 1 km wykonanym z rur preizolowanych Flexalen o średnicy 125 mm.

Technologia Flexalen
Podczas przesyłania wody geotermalnej w sieciach, ciśnienie często osiąga nawet sześć barów. Rury PE-X nie są w stanie sprostać tak dużym obciążeniom, dlatego dla zapewniania bezpiecznej, wieloletniej eksploatacji instalacji w Bukowinie Tatrzańskiej zdecydowano się na zastosowanie kompletnego rozwiązania firmy Thermaflex Izolacji. Technologia Flexalen oferuje bardzo dobre parametry temperaturowe i wytrzymałościowe, łatwy montaż i bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, pozwalające minimalizować straty ciepła podczas transportu na tak znaczną odległość. Argumentem na korzyść rozwiązania są przede wszystkim właściwości rury roboczej z polibutelynu, który jest o 25% bardziej elastyczny niż PE-X i o 44% bardziej elastyczny niż PP-R. Dzięki temu rury przy temperaturze 90oC mogą być obciążane do ciśnienia roboczego sześć barów. Materiał ten charakteryzuje się także wysoką odpornością chemiczną na różne związki, którymi zwykle nasycone są wody geotermalne. W transporcie wody geotermalnej ważne jest, aby wszystkie elementy narażone na kontakt z wodą były odporne na korozję. Polibutelynowe rury nie korodują – co bywa dużym problemem w przypadku zastosowania np. rury stalowej – a ich trwałość może sięgnąć nawet 100 lat.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Thermaflex

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas