Facebook

Grupy pompowe ESBE z zaworem progresywnym

SI_10_2015Grupy pompowe serii GRA i GRC to urządzenia wyposażone w trójdrogowy zawór mieszający VRG430 o charakterystyce progresywnej. Zawór tego rodzaju zwiększa precyzję regulacji i eliminuje ryzyko przewymiarowania. W grupach pompowych zastosowano pompy elektroniczne do wyboru Wilo lub Grundfos, zgodne z najnowszymi wymogami w zakresie energooszczędności.

Każda grupa pompowa firmy ESBE jest wyposażona w zawory odcinające z termometrami oraz pompę firmy Wilo lub Grundfos. Zastosowana pompa daje możliwość pracy ze stałym lub zmiennym ciśnieniem oraz posiada funkcję odpowietrzania. Modele pomp wykorzystywane w grupach ESBE to tzw. pompy elektroniczne, zgodne z najnowszymi normami i dostosowujące parametry pracy do zapotrzebowania zasilanego obiegu grzewczego. Użyta izolacja termiczna izoluje wyłącznie elementy hydrauliczne i jest podzielona na sekcje. Oznacza to, że elementy elektryczne znajdują się poza izolacją oraz istnieje możliwość zdjęcia tylko części izolacji, uzyskując dostęp do najważniejszych elementów hydraulicznych grupy. Grupy pompowe ESBE są dostępne z przyłączami DN25 i DN32. W zależności od konkretnego typu grupy, są wyposażone w dodatkową armaturę i osprzęt sterujący.
Cechą charakterystyczną grup pompowych ESBE jest bardzo duża uniwersalność zastosowania, a także ich nowoczesny wygląd (doceniony nagrodą RedDot 2015). Produkty te znacząco pomagają skrócić czas montażu instalacji i wyglądają estetycznie.

Rys. 1. Instalacja z grupą pompową GRA111

Rys. 1. Instalacja z grupą pompową GRA111

Zawory mieszające

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych zaworów mieszających, możliwe jest stosowanie jednego typu grupy pompowej do zasilania układu o mocy do 56 kW. Jest to wygodne przy stosowaniu tych urządzeń, ponieważ nie są potrzebne dobory i nie ma potrzeby wybierać urządzenia spośród wielu wariantów wielkości armatury.
Grupy pompowe serii GRA i GRC to urządzenia wyposażone w trójdrogowy zawór mieszający VRG430 o progresywnej charakterystyce i siłownik elektryczny (GRA) lub siłownik ze sterownikiem pogodowym (GRC). Charakterystykę zaworu trójdrogowego przedstawia rys. 2.

Rys. 2.  Charakterystyka  zaworu progresywnego  VRG430

Rys. 2. Charakterystyka zaworu progresywnego VRG430

Charakterystyka progresywna
Analizując wykres (rys. 2) można dla przepływu 1 m3/h odczytać stopień otwarcia zaworu o kvs = 4 (druga czerwona linia liczona od dołu wykresu), który wynosi około 22%. Dla tego samego przepływu stopień otwarcia zaworu VRG430 wynosi około 40% (zawór posiada kvs = 8). Odczytując tym razem wartość przepływu dla 20% otwarcia tych dwóch zaworów otrzymuje się następujące wielkości: dla zaworu VRG430 jest to około 0,3 m3/h, a dla zaworu VRG130 o kvs = 4 jest to 0,8 m3/h. Co zatem oznacza charakterystyka progresywna w praktyce? Zawór z charakterystyką progresywną działa bardziej płynnie, a co za tym idzie, jego dokładność regulacji jest wyższa w stosunku do standardowych zaworów (uniknięcie wahadłowej pracy zaworu). W przypadku przewymiarowania zaworu, charakterystyka progresywna zapewni znacznie lepsze warunki pracy niż w przypadku standardowego zaworu obrotowego. Dzięki temu zawory progresywne VRG430 oferują wysoką precyzję regulacji oraz eliminują ryzyko przewymiarowania.

Zastosowanie

Grupy pompowe GRA i GRC są przeznaczone do instalacji grzewczych wymagających regulacji temperatury czynnika grzewczego. Grupy serii GRA mogą pracować w funkcji urządzeń sterowanych sygnałem zewnętrznym podawanym do siłownika ARA661. Grupy serii GRC są wyposażone w sterowniki pogodowe i pracują niezależnie od źródła ciepła, realizując program zasilania układu grzewczego według zaprogramowanej krzywej grzewczej. Oba urządzenia zapewniają wysoką precyzję regulacji, minimalny czas instalacji oraz natychmiastową gotowość do pracy. Dzięki unikalnej charakterystyce zaworu obrotowego, grupa pompowa GRA100 może np. z powodzeniem pracować w instalacjach do mocy grzewczej równej 56 kW (V = 2,6 m3/h, Dt = 20K, Dpinst. = 15 kPa), zachowując wysoką precyzję regulacji temperatury czynnika grzewczego.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy ESBE02

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas