Facebook

Zastosowanie zaworów obrotowych z serii VRG firmy ESBE

SI_10_2012Zawory obrotowe firmy ESBE są dostępne w szerokim zakresie średnic (od DN15 aż do DN150) wraz z wieloma rodzajami przyłączy (gwint zewnętrzny, wewnętrzny, złączki zaciskowe, śrubunek i kołnierz). Seria zaworów VRG obejmuje zawory trójdrogowe jak i czterodrogowe. Wśród zaworów trójdrogowych można wyróżnić zawory mieszające, przełączające oraz zawory mieszające i rozdzielające o dużych wartościach kvs.

Zawory VRG wykonane są z mosiądzu DZR CW 602N odpornego na odcynkowanie. Urządzenia przewidziane są do pracy automatycznej z siłownikami (serii ARA) jak i pracy ręcznej za pomocą pokrętła. Cała seria zaworów VRG jest dopuszczona do pracy z mieszaninami glikolowymi jak i środkami pochłaniającymi tlen, nieprzekraczającymi maksymalnej dozwolonej wartości 50%. Niski przeciek pozwala na precyzyjną regulację w pełnym zakresie obrotu zaworu. Zawór bez płytki montażowej pozostawia więcej miejsca na dokręcenie zaworu w ciasnych miejscach i blisko ścian. W przypadku zaworu z gwintami wewnętrznymi powierzchnia pod klucz jest szersza i ma dwie zamiast sześciu krawędzi. Zapewnia to lepszy uchwyt i mniejsze ryzyko poślizgu klucza. Zawory współpracują z zaawansowanymi systemami sterującymi, np. w układach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, gdzie wymagane jest precyzyjne działanie w określonym czasie. Do najważniejszych cech urządzeń VRG można zaliczyć:
• szybki montaż siłownika lub sterownika na zaworze,
• całkowity kąt obrotu zaworu,
• szeroki zakres zastosowań: mieszające, rozdzielające, przełączające.

Rys. 1. Zawór VRG131 firmy ESBE

Rys. 1. Zawór VRG131 firmy ESBE

Rys. 2. Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe – dobór produktu w zależności od powierzchni ogrzewanej podłogi

Rys. 2. Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe – dobór produktu w zależności od powierzchni ogrzewanej podłogi

Seria zaworów VRG130

Seria zaworów trójdrogowych o symbolu VRG130 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest mieszanie (rys. 3). W instalacji grzewczej modele VRG130 mogą być zamontowane na obiegach grzewczych, w których różnicują parametry pracy jak i dbają o komfort cieplny. Natomiast zastosowane przy źródle ciepła spełniają funkcję ochronną, dbając o wysoką temperaturę czynnika na powrocie lub wysoką temperaturę na samym źródle ciepła.

Rys. 3. VRG130, 330 – zawory działają na zasadzie mieszania (lub dzielenia) strumienia wody o wysokiej temperaturze z kotła z wodą o niższej temperaturze powracającej z instalacji grzewczej, dzięki czemu otrzymuje się temperaturę wymaganą w instalacj

Rys. 3. VRG130, 330 – zawory działają na zasadzie mieszania (lub dzielenia) strumienia wody o wysokiej temperaturze z kotła z wodą o niższej temperaturze powracającej z instalacji grzewczej, dzięki czemu otrzymuje się temperaturę wymaganą w instalacj

Zawory serii VRG230

Zawory serii VRG230 to zawory przełączające, stosowane wszędzie tam, gdzie należy zmienić kierunek przepływu czynnika grzewczego. Seria VRG230 ma specjalną konstrukcję zawieradła (rys. 4). Modele VRG230 można wykorzystać do zasilania różnych odbiorników ciepła w zależności od zapotrzebowania, np. obieg grzewczy i pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. W takim układzie źródło ciepła pracuje na centralne ogrzewanie, a jeśli wystąpi żądanie ciepła na cele ciepłej wody użytkowej, zawór przełączy się by podgrzać wodę zgromadzoną w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. do wartości zadanej. Zawory można zastosować również dla dwóch źródeł ciepła. W takim przypadku położenie zaworu zależy od aktualnie pracującego źródła ciepła. Zawór przełącza się między jednym a drugim źródłem ciepła umożliwiając transport ciepła do obiegu grzewczego.

Rys. 4. VRG230 – zawory posiadają specjalne ukształtowanie elementów wewnętrznych i przeznaczone są do pracy jako zawory przełączające. Można je montować zarówno w pozycji „Rozdzielanie” jak i „Mieszanie”

Rys. 4. VRG230 – zawory posiadają specjalne ukształtowanie elementów wewnętrznych i przeznaczone są do pracy jako zawory przełączające. Można je montować zarówno w pozycji „Rozdzielanie” jak i „Mieszanie”

Zawory serii VRG330

Zawory serii VRG330 to zawory specjalne, których zadaniem jest mieszanie oraz przełączanie. Seria ta została specjalnie stworzona do instalacji wymagających dużych przepływów. VRG330 są dostępne w wielkościach od DN20 do DN50, odpowiednio o wartościach kvs od 13 m3/h do 65 m3/h. Wartość kvs na trzecim króćcu zaworu jest o 40% mniejsza. Seria zaworów VRG330 z powodzeniem może być stosowana do celów mieszania na obiegach grzewczych, jak i celów przełączania, a więc zmiany kierunku przepływu czynnika grzewczego, tak aby dostarczyć ciepło do kolejnego odbiornika ciepła.

Rys. 5. Zawór VRG230 – symetryczny układ przepływu umożliwia łatwą instalację i użycie w połączeniu z siłownikiem ARA600

Rys. 5. Zawór VRG230 – symetryczny układ przepływu umożliwia łatwą instalację i użycie w połączeniu z siłownikiem ARA600

Rys. 6.  Zawory 4-drogowe  serii VRG  posiadają funkcję  podwójnego mieszania

Rys. 6. Zawory 4-drogowe serii VRG posiadają funkcję podwójnego mieszania

Zawory czterodrogowe VRG140

Zawory czterodrogowe VRG140 mają zastosowanie w układach z kotłami na paliwo stałe. Ich zadaniem jest ochrona kotła przed niską temperaturą czynnika powracającego z instalacji. Posiadają one funkcję podwójnego mieszania, tj. w efekcie mieszania wody z kotła z wodą powracającą z instalacji powstają dwa strumienie wody zmieszanej – zasilający instalację grzewczą oraz powracający do kotła. Skutkuje to uzyskaniem wyższej temperatury wody powrotnej, redukując tym samym ryzyko korozji i zapewniając większą żywotność kotła (rys. 6).

Krzysztof Kamycki
Autor jest doradcą technicznym
w firmie ESBE Hydronic Systems

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas