Facebook

System zaciskowy Geberit Mapress Kupfer Gas do instalacji gazowych

SI_02_2016Najbardziej pożądane cechy instalacji gazowej w kontekście wykonawstwa to: bezpieczeństwo, łatwość i szybkość montażu, akceptowalne koszty oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Oczekiwaniom tym podporządkowana została konstrukcja miedzianego systemu zaciskowego Geberit Mapress Kupfer Gas.

Nadrzędną cechą systemów rurowych Geberit jest bezpieczeństwo – zarówno projektanta, instalatora, jak i użytkownika. Rozwiązania bazują na bardzo dużym doświadczeniu firmy w produkcji systemów zaciskowych – Geberit jako jeden z pierwszych wprowadził systemy zaciskowe do powszechnego użytku. Nazwy Mepla i Mapress są dobrze znane wśród instalatorów w całej Europie.

Operacja zaciskania

Operacja zaciskania

System Geberit Mapress

System rurowy Geberit Mapress obejmuje różne wykonania materiałowe, poczynając od stali węglowej w systemie C-stahl, poprzez stale nierdzewne w systemie Edelstahl i miedź w systemie Kupfer. Użyte materiały determinują zastosowanie poszczególnych systemów do różnych rodzajów instalacji – centralnego ogrzewania, wody użytkowej, jak i bardziej wymagających instalacji, jak przeciwpożarowe, tryskaczowe i hydrantowe oraz instalacji zaopatrzenia w gaz.

Złączka MKGas

Złączka MKGas

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła duża zmiana w przepisach budowlanych oraz normach dotyczących instalacji gazowych wewnątrz budynków. Na mocy tych zmian, zawartych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56 Poz. 461), miedziane zaciskowe systemy rurowe zostały dopuszczone do stosowania w układach dystrybucji gazu na równi z rurociągami stalowymi spawanymi i gwintowanymi oraz miedzianymi lutowanymi lutem twardym.

Przymiar – szablon do zaznaczania głębokości

Przymiar – szablon do zaznaczania głębokości

Geberit Mapress Kupfer Gas

Z oferty Geberit Mapress, do zastosowań w instalacjach gazowych przeznaczony jest system miedzianych złączek zaciskowych Geberit Mapress Kupfer Gas, który jest specjalną wersją standardowego systemu Geberit Mapres Kupfer. Oprócz posiadania przez system gazowy ważnej aprobaty technicznej Instytutu Nafty i Gazu, podstawowe różnice pomiędzy złączkami obu rozwiązań są następujące:
• zastosowanie koloru żółtego na stemplu z wymaganymi informacjami systemu do instalacji gazowych, zgodnie z normą PN-EN 1775:2009, gdzie kolor żółty został określony jako charakterystyczny dla instalacji gazowych,
• żółta uszczelka z materiału HNBR zapewniająca wymaganą normą szczelność instalacji w temperaturze 650oC w czasie 30 minut, zamiast standardowej czarnej uszczelki z CIIR z zakresem temperatur od -30 do +120oC,
• żółte zaślepki zabezpieczające złączkę przed ewentualnymi zanieczyszczeniami wnętrza przed montażem wskazują typ uszczelki na gazową HNBR, w odróżnieniu od białych zaślepek, które informują o standardowej czarnej uszczelce CIIR w złączce.

Zaciskarki: a – ACO102 [1], b – ECO202 [2]

Zaciskarki:
a – ACO102 [1],
b – ECO202 [2]

Wymagania montażowe

W normie PN-EN 1775:2009 dotyczącej przewodów gazowych dla budynków zawarto dodatkowe wymagania dotyczące procedur i operacji podczas wykonywania połączeń zaciskowych w instalacjach gazowych. Wymaga się m.in., aby głębokość wprowadzenia była wyraźnie zaznaczona, w celu wykazania pełnego wprowadzenia rury w złączkę. Zgodnie z tym zapisem firma Geberit opracowała specjalny szablon do oznaczenia głębokości wsunięcia. Szablon stanowi standardowe wyposażenie każdego zestawu narzędzi do montażu systemu Mapress, jest również rozdawany uczestnikom podczas szkoleń z zakresu systemów wodociągowych.

Szczęki do systemu Mapress [1] i [2]

Szczęki do systemu Mapress [1] i [2]

Wspomniana norma wskazuje również, aby każdy cykl zaciskania był realizowany w sposób ciągły i nie mógł być przerwany przed zakończeniem, za wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa operatora urządzenia – zaciskarki. Wszystkie przyrządy zaciskowe znajdujące się w ofercie firmy Geberit posiadają pełną automatykę procesu zaciskania – od operatora wymaga się tylko naciśnięcia przycisku w celu zainicjowania cyklu roboczego zaciskania. W razie niebezpieczeństwa można nacisnąć inny, łatwo dostępny przycisk, który awaryjnie zatrzyma zaciskarkę. Dostępne modele zaciskarek wraz z zakresem możliwych do montażu średnic systemu Mapress to:
• ACO 102 – szczęki typu [1] o zakresie 12-35 mm, zasilanie akumulatorowe,
• ECO 202 – szczęki i opaski typu [2] o zakresie 12-54 mm, zasilanie sieciowe,
• ACO 202 – szczęki i opaski typu [2] o zakresie 12-54 mm, zasilanie akumulatorowe,
• ECO 301 – szczęki i opaski typu [3] o zakresie 12-108 mm, zasilanie sieciowe.
W normie znajduje się również zapis o wymogu identyfikacji metody łączenia na kształtce zaciskowej. Wszystkie szczęki i opaski z oferty Geberit podczas procesu zaciskania wytłaczają unikalne oznaczenie w postaci litery M, różne graficznie od znaków ze szczęk innych firm. Tylko w przypadku zgodności złączki i szczęki (lub opaski) firma Geberit zapewnia pełną 5-letnią gwarancję na instalację wykonaną w systemie Mapress.
Dodatkowo wymagane jest także, aby zaciskarka miała ważny przegląd techniczny, który wykonuje się co 12 miesięcy lub najpóźniej po wykonaniu 40 tys. zacisków, co jest sygnalizowane przez urządzenie.

Marcin Ciuchnowicz
Autor jest specjalistą ds. marketingu
Systemy Rurowe Geberit

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas