Facebook

SFA: odprowadzanie skroplin z klimatyzatorów i kotłów kondensacyjnych

OkladkaSI_07_2016Układy odprowadzania skroplin to ważny element systemów klimatyzacji oraz ogrzewania przy pomocy kotłów kondensacyjnych. W zależności od rodzaju i mocy systemu, w ciągu doby może powstawać nawet kilkanaście litrów kondensatu. W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania odpływu grawitacyjnego (np. ze względu na odległość od pionów kanalizacji czy brak kanalizacji), konieczny jest montaż odpowiednio przystosowanych pomp skroplin. 

Ważnym czynnikiem doboru pompki skroplin jest również skład chemiczny kondensatu. O ile w systemach klimatyzacji skropliny mają odczyn neutralny, to w przypadku kotłów kondensacyjnych powstający płyn ma odczyn kwaśny (szczególnie dotyczy to kondensacyjnych kotłów olejowych). Może to dodatkowo wymagać zastosowania odpowiednich neutralizatorów.

Rys. 1.  Sanicondens Clim Mini  – mała pompka o mocy 22 W,  zasilana napięciem 220-240 V / 50 Hz

Rys. 1. Sanicondens Clim Mini – mała pompka o mocy 22 W, zasilana napięciem 220-240 V / 50 Hz

Pompki skroplin do klimatyzatorów

Firma SFA proponuje trzy rodzaje produktów do współpracy z klimatyzatorami typu Split. Różnią się one przede wszystkim sposobem instalacji. Pozwala to na dobranie optymalnego rozwiązania w zależ­ności od rodzaju klimatyzatora oraz miejsca jego montażu.

Rys. 2. Schemat budowy urządzenia Sanicondens Clim Mini

Rys. 2. Schemat budowy urządzenia Sanicondens Clim Mini

Sanicondens Clim Mini
Sanicondens Clim Mini (rys. 1.) to mała pompka o mocy 22 W, zasilana napię­ciem 220-240 V / 50 Hz, wykonana w klasie ochrony IP20. Urządzenie chroni przed zawilgoceniem pomieszczenia i jest stosowane tam, gdzie nie ma możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie lub muszą być one przetłoczone w pionie lub poziomie. Pompka przetłacza skropliny na maksymalną wysokość 6 m (przy odległości tłoczenia w poziomie = 0 m) lub odległość 60 m w poziomie (wysokość podnoszenia = 0 m), cienką rurką elastyczną o średnicy 8 mm. Oba parametry przetłaczania są ze sobą powiązane – im wyższa jest wysokość tłoczenia, tym odległość tłoczenia w poziomie się zmniejsza. W zestawie znajduje się moduł pompowy oraz moduł sterujący. Pompka jest uruchamiana automatycznie – przez pływak – w momencie pojawienia się skroplin z tacy ociekowej klimatyzatora. Urządzenie jest montowane wewnątrz obudowy klimatyzatora. Jego maksymalna wydajność to 15 l/h.

Rys. 3.  Pompka Sanicondens Clim Pack  zamontowana  z klmatyzatorem

Rys. 3. Pompka Sanicondens Clim Pack zamontowana z klmatyzatorem

Sanicondens Clim Pack
Sanicondens Clim Pack (rys. 3) to urządzenie Sanicondens Clim Mini zaopatrzone dodatkowo w listwę montażową do instalacji pompki poza klimatyzatorem. Model pozwala na odprowadzanie skroplin w przypadku klimatyzatorów, które ze względu na swoją konstrukcję uniemożliwiają montaż pompki bezpośrednio w obudowie.

Rys. 4. Wykres wydajności pompek Sanicondens Clim Mini oraz Pack

Rys. 4. Wykres wydajności pompek Sanicondens Clim Mini oraz Pack

Sanicondens Clim Deco
Sanicondens Clim Deco (rys. 5) to pompka ze zintegrowanymi modułami – sterującym oraz pompowym. Moc silnika wynosi 16 W, urządzenie jest zasilane sieciowo (220-240 V / 50 Hz) i posiada stopień ochrony IP24. Wszystkie elementy znajdują się w jednej obudowie, montowanej bezpośrednio pod klimatyzatorem. Niewielkie wymiary oraz uniwersalne wzornictwo tworzą wrażenie pełnej integralności pompki z klimatyzatorem. Wydajność Sanicondens Clim Deco to 12 l/h a maksymalna wysokość tłoczenia wynosi 6 m (lub 60 m w poziomie – parametry powiązane).

Rys. 5. Sanicondens Clim Deco – pompka ze zintegrowanymi modułami – sterującym oraz pompowym

Rys. 5. Sanicondens Clim Deco – pompka ze zintegrowanymi modułami – sterującym oraz pompowym

Uwagi montażowe

Podczas instalacji pompek do klimatyzatorów typu Sanicondens Clim Mini i Clim Pack składających się z dwóch modułów należy pamiętać, aby moduł załą­czający był zamontowany w poziomie. Mag­nes pływaka musi być bezwzględnie skierowany ku górze. W celu zapewnienia prawidłowej pracy pompki, instalacja musi zostać odpowietrzona. Należy usunąć powietrze z przewodu tłocznego podczas pierwszego uruchomienia. Należy unikać sytuacji, w których długość przewodu tło­cznego prowadzonego w poziomie jest mniejsza niż długość przewodu tłocznego w dół. Taka sytuacja może doprowadzić do zapowietrzenia się przewodu tłocznego. Brak odpowietrzenia instalacji może doprowadzić do pracy pompki na sucho i powodować jej przegranie, a w konsekwencji uszkodzenie.

Dobór pompki do klimatyzatora
Przyjmuje się, że ilość skroplin z klimatyzatora wynosi około od 0,5 do 0,8 l/h na 1 kW chłodzenia (wartość ta może się znacznie zwiększyć w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności). Dla przykładu, dla klimatyzatora 5 kW ilość skroplin będzie wynosiła od 2,5 do 5 l/h. Aby wykonać funkcjonalną instalację odprowadzenia skroplin dostosowaną do klimatyzatora ważne jest, aby brać pod uwagę straty ciśnienia: odległość modułu sterowania od pompki, wysokość tłoczenia i odległość poziomą tłoczenia.

Rys. 6. Pompka Sanicondens Mini o mocy 35 W

Rys. 6. Pompka Sanicondens Mini o mocy 35 W

Skropliny z kotłów kondensacyjnych

W kotłach kondensacyjnych powstający po skropleniu spalin kondensat ma odczyn kwaśny. W przypadku kotłów gazowych, pH tego roztworu zawiera się pomiędzy 4, a 5 co jest wartością bezpieczną dla rur plastikowych i kwasoodpornych. Kondensat z kotła gazowego można odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji. Kondensat z kotła olejowego należy natomiast neutralizować. Jego wartość pH może wynosić nawet 2, co oznacza wysoką kwasowość, która może niszczyć instalację. Neutralizacja polega na przepuszczeniu kondensatu przez granulat neutralizacyjny. Powstające w wyniku tego procesu związki – gips oraz złogi siarczanów wapnia i magnezu – nie są agresywne dla środowiska. Neutralizację ułatwiają również ścieki bytowe, które mają zazwyczaj odczyn lekko zasadowy, co w połączeniu z kwaśnym kondensatem powoduje jego neutralizację lub co najmniej zmniejszenie stopnia kwasowości.

Rys. 7. Sanicondens Plus pozwala na przetłaczanie kondensatu do 4,5 m w górę i do 50 m w poziomie

Rys. 7. Sanicondens Plus pozwala na przetłaczanie kondensatu do 4,5 m w górę i do 50 m w poziomie

Pompki SFA do kotłów kondensacyjnych

Zdarza się, że piony kanalizacyjne są oddalone od kotła i odprowadzenie skroplin w sposób grawitacyjny nie jest możliwy. Częstym przypadkiem jest lokalizacja kotła w piwnicy, gdzie instalacja wod-kan znajduje się powyżej kotła. Urządzenia do odprowadzenia kondensatu są wówczas niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kotłowni. SFA posiada w ofercie pompki do skroplin Sanicondens przeznaczone do odprowadzania kondensatu z kotłów kondensacyjnych oraz odprowadzania skroplin z dużych agregatów chłodniczych, lad chłodniczych itp.
Modele Sanicondens Mini, Plus, Pro i Best pozwalają na bardzo proste i szybkie podłączenie do kotła. Urządzenia przetłaczają kondensat cienkimi rurkami zarówno w pionie jak i poziomie, do oddalonych pionów kanalizacyjnych oraz zapewniają prawidłowe funkcjonowanie systemu grzewczego bez kosztownych i pracochłonnych prac adaptacyjnych.

Rys. 8. Sanicondens Pro – nowość w ofercie SFA ze zmienioną konstrukcją i zwiększonym zbiornikiem na kondensat

Rys. 8. Sanicondens Pro – nowość w ofercie SFA ze zmienioną konstrukcją i zwiększonym zbiornikiem na kondensat

Sanicondens Mini (rys. 6) o mocy 35 W to najmniejsze urządzenie w tej grupie. Przepompowuje skropliny do wysokości 2 m i na odległość do 20 m. Sanicondens Plus (rys. 7) – większa i mocniejsza pompka o mocy 60 W – pozwala na przetłaczanie kondensatu do 4,5 m w górę i do 50 m w poziomie. Można również podłączyć do niej alarm (dźwiękowy lub wizualny). Sanicondens Pro (rys. 8) – nowość w ofercie SFA – ma nową konstrukcję i zwiększony do 2 l zbiornik na kondensat. Parametry tłoczenia dla tego modelu są takie same jak dla wersji Plus, przy wydajności to 345 l/h. Sanicondens Best (rys. 9) o mocy 60 W to z kolei pompa zaopatrzona w neutralizator skroplin. Przetłacza kondensat do 4,5 m w pionie i do 50 m w poziomie. Dzięki czterem wejściom łatwo przystosowuje się do każdego typu instalacji. Dodatkowy kabel umożliwia dołączenie urządzenia sygnalizującego awarię (np. żarówka, syrena, dzwonek 220 V). Pompa Sanicondens Best składa się z pompy Sanicondens Plus i pojemnika neutralizującego wypełnionego granulkami. Kwaśny kondensat przechodzi przez czynnik zobojętniający (węglan wapnia i magnezu), a dalej jest tłoczony już z neutralnym pH.

Rys. 9. Sanicondens Best – pompa zaopatrzona w neutralizator skroplin

Rys. 9. Sanicondens Best – pompa zaopatrzona w neutralizator skroplin

Neutralizator Sanineutral
Sanineutral (rys. 10) jest przeznaczony do neutralizacji kondensatu z kotłów kondensacyjnych. Produkt służy do eliminacji kwasowości kondensatu przed odprowadzeniem go do kanalizacji, szamba lub oczyszczalni ścieków. Działa na zasadzie grawitacyjnego przepuszczenia kondensatu przez złoże neutralizujące bez użycia pompy. Może być stosowany razem z pompami Sanicondens Mini, Plus i Pro.

Rys. 10.  Sanineutral  do neutralizacji  kondensatu  z kotłów kondensacyjnych

Rys. 10. Sanineutral do neutralizacji kondensatu z kotłów kondensacyjnych

Dobór pompki skroplin
Dokonując wyboru pompki ważne jest, aby wziąć pod uwagę ilość kondensatu, który będzie wytwarzany przez piec. Teoretycznie ze spalania 1 m3 gazu ziemnego może powstać 1,2 dm3 kondensatu. W praktyce powstaje go około 0,8-1,0 dm3. W domu jednorodzinnym wyposażonym w kocioł kondensacyjny o mocy 20-25 kW, w wyniku skraplania powstaje przeciętnie 20-25 dm³ kondensatu w ciągu doby.
Więcej informacji o rozwiązaniach zamieszczono na stronie internetowej www.sfapoland.pl.

Marcin Wojciechowski
Autor jest specjalistą ds. marketingu
w firmie SFA Poland

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas