Facebook

Remak miał dobre półrocze

Notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Remak w pierwszym półroczu zwiększył przychody o 29%, do 62 mln zł. Prawie całość sprzedaży była realizowana na rynku polskim. Wartość eksportu wyniosła zaledwie 153 tys. zł, co stanowiło jedynie 0,3% ogólnych obrotów. Zysk netto spółki w pierwszym półroczu zamknął się w kwocie 2,6 mln zł wobec 1,3 mln zł. Przełożyło się to na wzrost rentowności netto o 1,5 punktu procentowego z 2,7% do 4,2%.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas