Facebook

Centrale wentylacyjne Airbox firmy Rosenberg

Systemy instalacyjne 03/2017Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Airbox firmy Rosenberg są wykonywane na zasadzie oddzielnych modułów, dających się łatwo łączyć w indywidualne kombinacje. Dostępne są urządzenia do wydajności 132 tys. m3/h w wykonaniu wewnętrznym, zewnętrznym (odpornym na warunki atmosferyczne), przeciwwybuchowym oraz higienicznym, zgodnym ze standardem RLT.

Grupa Rosenberg – jeden z czołowych producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na świecie – posiada w ofercie szeroką gamę gotowych rozwiązań, odpowiadających wymogom wysokiej jakości i energooszczędności. Zarówno w zakresie produktów zaawansowanych technologicznie, jak i w obszarze klasycznej klimatyzacji budynków, urządzenia Rosenberg dostarczają do pomieszczeń czyste powietrze o odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Rys. 1. Modułowa centrala wentylacyjna Airbox firmy Rosenberg w wykonaniu zewnętrznymRys. 1. Modułowa centrala wentylacyjna Airbox firmy Rosenberg w wykonaniu zewnętrznym

Centrale wentylacyjne

Wszystkie centrale wentylacyjne i wentylacyjno-klimatyzacyjne produkcji Rosenberg oferowane i dostarczane na rynek Polski są zgodne z wytycznymi Dyrektywy ErP i spełniają wymagania Rozporządzenia Komisji UE 1253/2014. Centrale F40 i T60 są dodatkowo certyfikowane przez Eurovent Certification, uznaną światową jednostkę w dziedzinie certyfikacji charakterystyk wydajności pracy produktów wentylacyjnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z normami europejskimi i międzynarodowymi. Urządzenia Airbox odpowiadają klasie energetycznej A+ i spełniają wysokie wymagania w zakresie efektywności, energochłonności i jakości.

Rys. 2. Centrale wentylacyjne Rosenberg posiadają świadectwa certyfikacji oraz spełniają wymagania Dyrektywy ErPRys. 2. Centrale wentylacyjne Rosenberg posiadają świadectwa certyfikacji oraz spełniają wymagania Dyrektywy ErP

Rys. 3. Centrale Airbox F40 i T60 są dodatkowo certyfikowane przez Eurovent CertificationRys. 3. Centrale Airbox F40 i T60 są dodatkowo certyfikowane przez Eurovent Certification

Serie central Rosenberg

Serie S40, S60, T60
Ramowa konstrukcja central Airbox z serii S40, S60, T60 jest wykonywana na bazie profili łączonych narożnikami. Szkielet zabudowany jest panelami wypełnionymi niepalną, dźwiękochłonną i termoizolacyjną wełną mineralną. Poszczególne sekcje, jak: filtracyjna, wentylatorowa, nagrzewnicy, chłodnicy, odzysku ciepła, tłumiąca oraz materiał wykonania szkieletu obudowy są dobierane zgodnie z wymaganiami odbiorcy.

Seria F40 – podwieszane centrale bezramowe
Urządzenia z tej grupy bardzo dobrze nadają się do montażu w sufitach podwieszanych. Najważniejsze właściwości i dostępne wykonania powyższych czterech serii prezentuje tabela 1.

Efektywność energetyczna

Główne wskaźniki, które świadczą o efektywności energetycznej centrali wentylacyjnej, to prędkość przepływu powietrza w wewnętrznym przekroju obudowy, a także pobór energii elektrycznej (napęd wentylatora), zależny od wydajności powietrza i przyrostu ciśnienia. Należy również brać pod uwagę sprawność i straty ciśnienia wymiennika ciepła. Grupa Rosenberg do określenia efektywności energetycznej central wentylacyjno-klimatyzacyjnych stosuje wytyczne EnEV, tj. rozporządzenia o oszczędzaniu energii w budynkach, oraz RLT – Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Central.
Centrale modułowe Rosenberg są konfigurowane indywidualnie, dlatego w ocenie ich efektywności konieczne było zdefiniowanie klas parametrów, które byłyby proste, zrozumiałe i sprawdzalne.

Kryteria RLT
Kryteria RLT określające efektywność energetyczną central są zgodne z normą DIN EN 13053:2012 (tabela 2). Norma ta określa dziewięć klas prędkości powietrza od V1 do V9 (tabela 3), sześć klas odzysku ciepła od H1 do H6 (tabela 5), a także siedem klas poboru mocy przez wentylatory od P1 do P7 (tabela 4).
Moc właściwa wentylatora (SFP) zainstalowanego w centrali jest obliczana zgodnie z normą DIN EN 13779.

Prędkości średnie w wewnętrznym przekroju obudowy odnoszą się do jednostek filtra albo wentylatora, jeśli urządzenie nie posiada filtra.
Klasy poboru mocy elektrycznej przez napęd wentylatora – według DIN EN 13053:2012 ze strumienia powietrza i wzrostu ciśnienia statycznego wentylatora wyliczana jest wartość referencyjna Pm ref, która zostaje sklasyfikowana od P1 do P7 (tabela 4).
Gdy urządzenie spełnia wszystkie kryteria klas energetycznych A+, A i B, zostanie przetestowane przez TÜV Süd i skontrolowane stałą certyfikacją, wówczas producent jest upoważniony do zwracania uwagi na klasę energetyczną i stosowanie znaku jakości. Również dokładność danych programu doborowego central wentylacyjnych Rosenberg jest regularnie sprawdzana i certyfikowana przez TÜV Süd, w imieniu stowarzyszenia RLT.

Energooszczędne silniki

Biorąc pod uwagę powyższe parametry podlegające ocenie, oczywiste staje się, że efektywne energetycznie centrale wentylacyjne i wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być wyposażone w wentylatory z silnikami energooszczędnymi, a ich praca powinna być regulowana w możliwie najszerszym zakresie. Dobrym rozwiązaniem w konstrukcji central jest zastosowanie nowoczesnych silników komutowanych elektronicznie (EC), które zapewniają cichą i energooszczędną pracę urządzenia.
Zalety technologii EC:
• bardzo wysoka efektywność,
• zintegrowane sterowanie (bezstopniowe),
• bardzo proste podłączanie,
• dodatkowe funkcje (regulacja ciśnienia itp.),
• mniejszy rozmiar silnika przy tej samej mocy,
• niższe zużycie energii.

Rys. 4. Centrale wentylacyjne Rosenberg są wyposażone w energooszczędne silniki komutowane elektronicznieRys. 4. Centrale wentylacyjne Rosenberg są wyposażone w energooszczędne silniki komutowane elektronicznie

Silniki EC Rosenberg
Silniki EC (komutowane elektronicznie) produkowane i stosowane w urządzeniach przez firmę Rosenberg to bezszczotkowe silniki prądu stałego z zewnętrznym rotorem. W zespole napędowym tego typu napięcie przemienne zostaje przekształcone przy pomocy prostownika i komutacji elektronicznej na napięcie stałe. Dostępne napięcia dla pracy silnika zależą od nastawy falownika (zasada podobna jak przy regulacji częstotliwościowej). W przeciwieństwie do regulacji częstotliwościowej, komutacja elektroniczna jest zależna od stanu, kierunku obrotów i regulacji prędkości, a więc zmian napięcia fazowego w stojanie silnika (komutacja). W rotorze silnika, wytwarzanego z magnesów trwałych, generowane jest pole magnetyczne konieczne do powstania momentu obrotowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie wysokiej wydajności, niskiego poziomu hałasu i zmiennej prędkości obrotowej. Rotory silnika wyposażono w kołnierze montażowe.
W zależności od wielkości, silniki posiadają listwy zaciskowe z dławikami kablowymi lub przewód podłączeniowy, umożliwiające szybkie i łatwe podłączenie. W zależności od zastosowania możliwy jest wybór modelu z większą ilością funkcji sterujących (np. kontrola stałego ciśnienia, kontrola przepływu, temperatury).
Konwencjonalny silnik prądu stałego ma znacznie większą obudowę, ponieważ musi ona pomieścić takie składniki, jak szczotki węglowe, kolektor, łożyska, uzwojenie twornika itp. Dodatkowo, poszczególne elementy składowe są rozmieszczone w odstępach. Struktura silnika EC jest bardziej zwarta. Brak kolektora i szczotek sprawia, że silnik jest mniejszy, co przynosi korzyści pod względem montażowym i akustycznym. Nieco wyższe koszty inwestycyjne silników EC w porównaniu do silników konwencjonalnych zwracają się zazwyczaj już po krótkim czasie eksploatacji, poprzez niższe zużycie energii elektrycznej i niższe koszty instalacji (brak konieczności stosowania regulatorów transformatorowych, przetwornic częstotliwości czy kontroli fazy).
Centrale Aibox wyposażone w nowoczesne wentylatory z silnikami EC spełniają wysokie wymagania w zakresie sprawności energetycznej, ekonomiki eksploatacji i wysokiej jakości powietrza.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Rosenberg

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas