Facebook

Wentylatory kanałowe Grupy Rosenberg

Szeroka oferta wentylatorów kanałowych Grupy Rosenberg obejmuje wszystkie niezbędne warianty instalacyjne: urządzenia z przyłączami o przekroju kołowym lub prostokątnym, izolowane akustycznie, z otwieraną klapą rewizyjną ułatwiającą czyszczenie i konserwację oraz z wirnikami z łopatkami wygiętymi do tyłu lub do przodu. W zakresie wersji napędów dostępne są wykonania z silnikiem z wirującą obudową (AC) lub komutowanym elektronicznie (EC), a także w wersji przeciwwybuchowej, z zasilaniem jednofazowym lub trójfazowym.

W ofercie wentylatorów kanałowych firmy Rosenberg znajdują się następujące serie urządzeń: R, RS, Zerobox, EKA, KHA.

Wentylatory typu R
Wentylatory typu R (rys. 1) są dostępne zarówno z silnikami AC, EC jak i w wersji przeciwwybuchowej. Urządzenia są przystosowane do montażu wewnętrznego, w kanałach o przekroju kołowym. Dla łatwej instalacji w ciągu kanałów wyposażono je w znormalizowane króćce przyłączeniowe. Wentylatory R są przeznaczone do pracy ciągłej. Mogą być montowane w dowolnej pozycji.

Rys. 1. Wentylatory typu R: a – z silnikiem AC, b – z silnikiem EC, c – w wersji przeciwwybuchowejRys. 1. Wentylatory typu R: a – z silnikiem AC, b – z silnikiem EC, c – w wersji przeciwwybuchowej

Wentylatory typu RS
Wentylatory typu RS (rys. 2) posiadają obudowę wykonaną z poliamidu PA6 wzmocnionego dodatkiem włókna szklanego (15%). Tworzywo to charakteryzuje się dużą sztywnością, twardością, trwałością i wysoką wytrzymałością mechaniczną. Posiada wysoką zdolność tłumienia drgań oraz odporność na uderzenia. W porównaniu do obudowy stalowej wersje z obudową poliamidową mają szereg zalet, takich jak niższy poziom hałasu, całkowita odporność na korozję, niższa masa.

Rys. 2. Wentylator typu RS
Rys. 2. Wentylator typu RS

Wentylatory typu Zerobox
Typoszereg Zerobox (rys. 3) jest przeznaczony do montażu w suficie podwieszanym. Ze względu na izolację akustyczną, urządzenia z tej grupy charakteryzują się szczególnie niskim poziomem hałasu. Wentylatory są dostępne w trzech wariantach: Evolution, Revolution i Ultimate. Wersje Evolution i Revolution posiadają 40-milimetrową izolację wykonaną z wełny mineralnej. W wersji Ultimate izolację akustyczną stanowi 5-milimetrowa warstwa pianki tłumiącej. Czyszczenie i konserwację wentylatorów ułatwiają zdejmowane klapy rewizyjne. Niska obudowa wentylatorów Zerobox posiada znormalizowane króćce przyłączeniowe wyposażone w gumowe uszczelki. W serii oferowane są zarówno modele z silnikami AC, jak i w wersji energooszczędnej (EC).

Rys. 3. Wentylatory typu Zerobox:  a – wersja Evolution / Revolution, b – wersja UltimateRys. 3. Wentylatory typu Zerobox: a – wersja Evolution / Revolution, b – wersja Ultimate

Wentylatory typu EKA
Wentylatory EKA (rys. 4) są przeznaczone do montażu w kanałach o przekroju prostokątnym. Dla łatwej instalacji w ciągu kanałów, od strony wlotu i wylotu posiadają znormalizowane kołnierze montażowe o szerokości 20 mm.

Wentylatory typu KHA
Wentylatory KHA (rys. 5) są wyposażone w wysokowydajny wirnik i uchylną klapę rewizyjną. Dostępne są zarówno w wersji bez izolacji akustycznej, jak i z izolacją wykonaną z wełny mineralnej.

Akcesoria
Do wszystkich typów wentylatorów kanałowych Grupy Rosenberg oferowana jest szeroka gama akcesoriów mechanicznych i elektrycznych.

Rys. 4. Wentylator typu EKARys. 4. Wentylator typu EKA

Właściwości i wykonanie

Wersje energooszczędne
Świadome korzystanie z energii ma kluczowe znaczenie ekologiczne i ekonomiczne – w szczególności w zakresie emisji CO2 i wzrostu cen energii. Grupa Rosenberg to przedsiębiorstwo stale pracujące nad poprawą sprawności energetycznej swoich wyrobów. Stosowane w wentylatorach Rosenberg nowoczesne silniki komutowane elektronicznie (EC), produkowane w miejscowości Künzelsau-Gaisbach w południowych Niemczech, osiągają sprawność ponad 90% i pozwalają zaoszczędzić nawet do 50% energii w porównaniu z silnikami konwencjonalnymi. Niskie zużycie energii przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska, lecz również znacznie obniża koszty eksploatacyjne.

Technologia silników komutowanych elektronicznie zapewnia również szereg innych zalet. Napędy tego typu nie wymagają konserwacji i charakteryzują się cichą pracą. Wbudowany inteligentny układ sterujący zapewnia płynną regulację obrotów oraz wiele funkcji dodatkowych, jak np. regulacja ciśnienia, wydajności lub sterowanie jakością powietrza. Wentylatory kanałowe Grupy Rosenberg z silnikami komutowanymi elektronicznie (EC) spełniają najwyższe wymagania w zakresie sprawności energetycznej, ekonomii pracy i wysokiej jakości powietrza.

Rys. 5. Wentylatory typu KHA: a – z silnikiem AC,  b – z silnikiem AC i izolacją akustyczną,  c – z silnikiem EC,  d – z silnikiem EC i izolacją akustycznąRys. 5. Wentylatory typu KHA:
a – z silnikiem AC,
b – z silnikiem AC i izolacją akustyczną,
c – z silnikiem EC,
d – z silnikiem EC i izolacją akustyczną

Napędy EC produkcji Rosenberg to bezszczotkowe silniki prądu stałego z zewnętrznym rotorem (rys. 6). Napięcie przemienne przekształcane jest na napięcie stałe przy pomocy prostownika i komutacji elektronicznej. Dostępne dla pracy silnika napięcia zależą od nastawy falownika (zasada podobna jak przy regulacji częstotliwościowej). W przeciwieństwie do regulacji częstotliwościowej, komutacja elektroniczna jest zależna od stanu, kierunku obrotów i regulacji prędkości, a więc zmian napięcia fazowego w stojanie silnika (komutacja). W rotorze silnika, wytwarzanego z magnesów trwałych, generowane jest pole magnetyczne konieczne do powstania momentu obrotowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie wysokiej wydajności, niskiego poziomu hałasu i zmiennej prędkości obrotowej.

Rotory silników są wyposażone w kołnierze montażowe. W zależności od wielkości, silniki posiadają listwy zaciskowe z dławikami kablowymi lub przewód podłączeniowy – umożliwiające szybkie i łatwe podłączenie. W zależności od zastosowania możliwy jest wybór modelu z większą ilością funkcji sterujących (np. kontrola stałego ciśnienia, kontrola przepływu, temperatury).

Konwencjonalny silnik prądu stałego ma znacznie większą obudowę, ponieważ musi ona pomieścić takie elementy, jak szczotki węglowe, kolektor, łożyska, uzwojenie twornika itp. Dodatkowo, poszczególne elementy składowe są rozmieszczone w odstępach. Konstrukcja silnika EC jest bardziej zwarta, z powodu braku kolektora i szczotek. Silnik jest mniejszy, co przynosi korzyści pod względem montażowym i akustycznym.

Nieco wyższe koszty inwestycyjne w przypadku silników EC w porównaniu do silników konwencjonalnych zwracają się zazwyczaj już po krótkim czasie eksploatacji, dzięki niższemu zużyciu energii elektrycznej i niższym kosztom instalacji (brak konieczności stosowania regulatorów transformatorowych, przetwornic częstotliwości czy kontroli fazy).

Rys. 6. Budowa silnika ECRys. 6. Budowa silnika EC

Wersje przeciwwybuchowe
Od 20 kwietnia 2016 roku obowiązuje w Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE (ATEX 114) z dnia 26 lutego 2014 r., mająca zastosowanie do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej oraz sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego przeznaczonego do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych.

Dyrektywa ATEX (2014/34/UE) zawiera zasady stosowania produktów w środowiskach wybuchowych i opisuje wymagania stawiane urządzeniom na terenie krajów UE. Dotyczy ona nie tylko elektrycznych i nieelektrycznych urządzeń, komponentów i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w odpowiedniej atmosferze wybuchowej, ale również urządzeń towarzyszących niezabezpieczonych, zlokalizowanych poza tą atmosferą i pracujących w środowisku bezpiecznym.

Zgodnie z Dyrektywą ATEX (2014/34/UE) wentylatory traktowane są jako urządzenia nieelektryczne zespolone z urządzeniami elektrycznymi (silnikami).

Wentylatory kanałowe Grupy Rosenberg przeznaczone dla stref zagrożonych wybuchem są wykonywane i testowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Możliwe powierzchnie styku obracających się i nieruchomych elementów, które w razie awarii wentylatora mogłyby doprowadzić do powstania iskier, a w rezultacie zapłonu otaczającej atmosfery, wykonywane są z materiałów eliminujących niebezpieczeństwo zapłonu przez tarcie i szlifowanie. Ich dobór oparty jest na dopuszczalnych powiązaniach materiałowych, np. wirnik stalowy + dysza wlotowa z miedzi. W wyniku oceny konstrukcji wentylatora pod względem zgodności z Dyrektywą ATEX, urządzenia otrzymują odpowiednie oznaczenie:
3G c IIB T3 (X) / II 2 G c IIB T3 (X)

Normy i przepisy

Zgodność z Dyrektywą ErP
Wentylatory kanałowe Grupy Rosenberg spełniają wymagania rozporządzeń wykonawczych Dyrektywy Ekoprojektu 2009/125/E (ErP). Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy produkty związane z energią muszą sprostać co najmniej minimalnym wymaganiom dotyczącym efektywności energetycznej.

Kontrola jakości i parametrów
Grupa Rosenberg posiada własne, firmowe laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową, umożliwiającą badanie i analizę przepływowych i akustycznych właściwości wentylatorów. Komory badawcze do wyznaczania charakterystyk pracy urządzeń są sprawdzone i certyfikowane przez TÜV Sud, zgodnie z DIN EN ISO 5801, co potwierdza wiarygodność i dokładność aparatury badawczej zastosowanej w firmie oraz precyzję wykonania produktów.

Opracowano na podstawie
materiałów Grupy Rosenberg

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas