Facebook

Optima i Optima do zabudowy – kurtyny powietrzne do obiektów konwencjonalnych

Kurtyny powietrzne to urządzenia sprzyjające zachowaniu komfortowego klimatu w pomieszczeniach handlowych i budynkach publicznych. Pozwalają utrzymać ciepło bądź chłód w zabezpieczanym pomieszczeniu, zachować warunki komfortu i czyste powietrze. Jednocześnie chronią przed niskimi temperaturami zimą, wysokimi temperaturami latem, spalinami, kurzem, zanieczyszczeniami, niepożądanymi zapachami i insektami. Artykuł prezentuje kurtyny powietrzne Optima i Optima do zabudowy z oferty Grupy Rosenberg, przeznaczone do zastosowań w konwencjonalnych obiektach użytkowych.

Kurtyny powietrzne to urządzenia pozwalające utrzymać komfortowy klimat w pomieszczeniach handlowych i budynkach publicznych. Wytwarzany przez nie laminarny strumień powietrza tworzy niewidzialną barierę, skutecznie rozdzielającą dwa różne środowiska, bez ograniczania dostępu osób lub pojazdów.
Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) wynika, że stosowanie kurtyn powietrznych ze strony prawnej jest rozwiązaniem opcjonalnym. Jednak wszelkie badania i testy pokazują, że kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne i pozwalają zaoszczędzić ponad 80% energii cieplnej.

Dobór urządzenia

Na pracę kurtyny powietrznej wpływa wiele czynników. Aby urządzenie działało poprawnie, było w pełni skuteczne i efektywne energetycznie, ważny jest jego właściwy dobór, stosownie do potrzeb.
Aby bariera wytwarzana przez kurtynę powietrzną była wystarczająco skuteczna, musi ona zabezpieczać cały otwór drzwiowy. Dlatego szerokość kratki nawiewnej kurtyny powietrznej powinna odpowiadać co najmniej szerokości chronionego otworu, a strumień powietrza wylotowego powinien docierać do przeciwległego boku otworu. Dla zachowania pełnej skuteczności działania kurtyna powinna znajdować się w bliskiej odległości otworu drzwiowego. Przy doborze kurtyn powietrznych należy również unikać dużych naddatków wydajności. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kurtyn z elementem grzejnym. Wydajność wiąże się tu dodatkowo z koniecznością ogrzania strugi powietrza, a więc przewymiarowanie zwiększa niepotrzebnie nie tylko koszty zakupu, ale i eksploatacji.

Rys. 1. Kurtyna powietrzna OptimaRys. 1. Kurtyna powietrzna Optima

Powinno się także zwrócić uwagę na warunki panujące w pomieszczeniu ochranianym przez kurtynę, ponieważ jest wiele czynników, które mogą wpływać na jej pracę: silne wiatry, ekstremalne różnice temperatur wewnątrz/na zewnątrz, więcej niż jedne drzwi, różne poziomy, duże hale, duża różnica ciśnień itp. W przypadku wystąpienia warunków niekorzystnych należy zwrócić szczególną uwagę na wentylatory stanowiące integralną cześć kurtyny. W warunkach trudnych zaleca się stosowanie kurtyn z wentylatorami promieniowymi, o stabilnej pracy i wysokim sprężu. W warunkach średnich i łatwych kurtyny z wentylatorami osiowymi są wystarczające. Należy jednak pamiętać o głośniejszej pracy tych urządzeń, w szczególności w pomieszczeniach o nietypowej chłonności akustycznej lub w przypadku specjalnych wymagań w tej kwestii.
Podczas doboru kurtyny powietrznej zalecane jest zwrócenie uwagi na następujące czynniki:

  • wysokość otworu drzwiowego,
  • szerokość otworu drzwiowego,
  • określenie warunków pracy kurtyny pod kątem narażenia na surowe czynniki pogodowe,
  • dodatkowe otwory drzwiowe w ochranianym pomieszczeniu,
  • ilość otwartych kondygnacji połączonych schodami,
  • charakterystyka drzwi (zawsze otwarte, automatyczne, otwierane ręcznie, obrotowe itp.),
  • charakterystyka systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego,
  • rodzaj i moc zasilania elektrycznego i/lub parametry wody,
  • przeznaczenie pomieszczeń, styl i wystrój.

Rys. 2. Kurtyna powietrzna Optima do zabudowyRys. 2. Kurtyna powietrzna Optima do zabudowy

Ochrona małych i średnich lokali

Kurtyny powietrzne kojarzone są głównie z centrami handlowymi, ale doskonale sprawdzają się również w restauracjach, małych sklepach oraz małych i średnich lokalach, z niewielkim i średnim natężeniem ruchu. Do tego typu obiektów zaprojektowane zostały kurtyny powietrzne Optima (rys. 1) i Optima do zabudowy (rys. 2) Grupy Rosenberg. Prezentowane modele są przystosowane do ochrony otworów drzwiowych o niewielkich rozmiarach – ich maksymalny zasięg to 2,2-2,8 m – zależnie od panujących warunków eksploatacyjnych (rys. 3). Przykładowe realizacje z użyciem urządzeń pokazują rys. 4, 5 i 6.

Rys. 3. Zasięg i odległości montażowe: a – Optima, b – Optima do zabudowyRys. 3. Zasięg i odległości montażowe: a – Optima, b – Optima do zabudowy

Rys. 4. Kurtyna powietrzna Optima – przykład realizacjiRys. 4. Kurtyna powietrzna Optima – przykład realizacji

Rys. 5. Kurtyna powietrzna Optima – przykład realizacjiRys. 5. Kurtyna powietrzna Optima – przykład realizacji

Rys. 6. Kurtyna powietrzna Optima – przykład realizacjiRys. 6. Kurtyna powietrzna Optima – przykład realizacji

Wykonania

Kurtyny Optima są przeznaczone do montażu poziomego, kurtyny Optima do zabudowy – do instalacji w suficie podwieszanym. Modele są dostępne w trzech długościach: 1000, 1500 i 2000 mm. Typoszeregi Optima i Optima do zabudowy obejmują kurtyny w wykonaniu:
A – „zimnym” (bez nagrzewnicy),
E – z nagrzewnicą elektryczną 2-stopniową,
P – z nagrzewnicą wodną 2-rzędową.
Ta ostatnia opcja nie jest dostępna w bezprzewodowej wersji kurtyn.
Podczas podejmowania decyzji o wyborze wykonania warto pamiętać, że funkcjonowanie bariery ochronnej w postaci kurtyny powietrznej bazuje na wysokiej prędkości strumienia powietrza, który osłania cały otwór. Zastosowanie nagrzewnicy do ogrzewania powietrza ma na celu głównie zwiększenie komfortu w kontakcie ze strugą i pomaga w utrzymaniu temperatury w obszarze chronionego otworu.
Omawiane kurtyny są produkowane jako przewodowe – regulowane dostarczonym w standardzie panelem obsługi (rys. 7, 8, 9) oraz bezprzewodowe, z wbudowanym panelem sterującym (rys. 10). Zarówno kurtyny przewodowe, jak i bezprzewodowe mają możliwość sterowania za pomocą pilota na podczerwień.

Rys. 7. Regulator CA-2AO-IR – przeznaczony do regulacji kurtyn Optima bez nagrzewnicy Rys. 7. Regulator CA-2AO-IR – przeznaczony do regulacji kurtyn Optima bez nagrzewnicy 

Rys. 8. Regulator CE-2AO-IR – przeznaczony do regulacji kurtyn Optima z nagrzewnicą elektrycznąRys. 8. Regulator CE-2AO-IR – przeznaczony do regulacji kurtyn Optima z nagrzewnicą elektryczną

Rys. 9. Regulator CW-2EV-IR – przeznaczony do regulacji kurtyn Optima z nagrzewnicą wodnąRys. 9. Regulator CW-2EV-IR – przeznaczony do regulacji kurtyn Optima z nagrzewnicą wodną

Obudowa
Obudowa kurtyny Optima jest wykonana jako samonośna konstrukcja z galwanizowanej blachy stalowej pokrytej powłoką epoksydową – poliestrową, standardowo w kolorze w RAL 9016. Kolor kurtyny może być indywidualnie dobrany na zamówienie z palety RAL Classic.
Wlot powietrza jest realizowany przez perforowaną kratkę zastępującą filtr. Wylot – przez regulowaną dyszę wykonaną z anodowanych profili aluminiowych. W kurtynie Optima do zabudowy, dysza wlotowa i wylotowa znajdują się w aluminiowej ramie.

Rys. 10. Kurtyna powietrzna Optima bezprzewodowa – wbudowany panel sterującyRys. 10. Kurtyna powietrzna Optima bezprzewodowa – wbudowany panel sterujący

Parametry techniczne
Kurtyny Optima i Optima do zabudowy są wyposażone w ciche wentylatory promieniowe napędzane silnikami AC, przystosowanymi do 2-stopniowej regulacji wydajności.
Urządzenia są produkowane w Unii Europejskiej i spełniają wszystkie obowiązujące normy i przepisy, w tym wymagania Dyrektywy ErP (2009/125/WE).

Opracowano na podstawie
materiałów Grupy Rosenberg

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas