FacebookGoogle+

Energetyka

Budowa bloku w EC Gorzów wkracza w kluczową fazę

W Elektrociepłowni Gorzów po zakończeniu fazy montażu mechanicznego urządzeń i instalacji bloku, potwierdzonej pozytywnie zakończoną ciśnieniową próbą wodną, przystąpiono do etapu rozruchu technologicznego poszczególnych urządzeń i układów bloku gazowo-parowego. Dokonano pierwszego rozpalenia obu turbin gazowych bloku, co jest początkiem fazy tzw. rozruchu gorącego z użyciem mediów. Osiągnięcie tego etapu realizacji daje możliwość przejścia do kolejnego…

Więcej

Fortum rozwija projekt produkcji chłodu sieciowego

W historycznej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu będzie rozwijany projekt produkcji chłodu. Wkrótce zostanie tam uruchomione urządzenie adsorpcyjne, zasilane z ciepła sieciowego i kolektorów słonecznych. W Polsce Fortum nad rozwiązaniem pozwalającym na produkcję chłodu z ciepła sieciowego pracuje od 2013 roku. W pierwszej fazie projektu wraz z naukowcami z Politechniki Częstochowskiej firma testowała instalację adsorpcyjną, która…

Więcej

Gaz z Kataru trafia już do odbiorców

19 czerwca zakończył się rozładunek LNG z pierwszej komercyjnej dostawy do Terminalu w Świnoujściu. Do krajowej sieci przesyłowej po regazyfikacji trafi ponad 120 mln Nm3 paliwa gazowego. Rozładunek z wydajnością techniczną wynoszącą 12 tys. m3/h trwał w sumie około 17 godzin i przebiegał bez zakłóceń. Gaz po opomiarowaniu na stacji pomiarowej kierowany jest bezpośrednio do gazociągu Świnoujście-Szczecin,…

Więcej

Ekokogeneracja pozyskała 2,9 mln zł

Notowana na New Connect spółka Ekokogeneracja pozyskała blisko 1,4 mln zł z przeprowadzonej emisji akcji serii N, która objęła czterech inwestorów. Spółka zakończyła także emisję zabezpieczonych, jednorocznych obligacji serii B, z której pozyskała 1,5 mln zł. Środki z emisji akcji i obligacji zostaną przeznaczone na rozliczenie dokonanego zakupu dokumentacji licencyjnej do produkcji pieców ceramicznych WGE i…

Więcej

EDF Polska zakończył budowę IOS w Trójmieście

Wielokrotne zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu oraz kilkukrotna redukcja emisji pyłu – takie efekty środowiskowe zapewnią nowo wybudowane instalacje oczyszczania spalin w trójmiejskich elektrociepłowniach EDF Polska. W ramach inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach w Trójmieście wybudowano dwie instalacje mokrego odsiarczania spalin oraz instalację odazotowania spalin dla elektrociepłowni w Gdańsku. Trwają prace przy instalacji odazotowania dla…

Więcej

Mostostal przerywa budowę EcoGeneratora

Notowany na warszawskiej giełdzie Mostostal Warszawa 14 czerwca odstąpił od budowy szczecińskiej spalarni (tzw. EcoGeneratora), twierdząc, że schodzi z inwestycji z powodu niedopatrzeń leżących po stronie zamawiającego. Zleceniodawca prac, czyli należący do miasta Zakład Unieszkodliwiania Odpadów uważa, że nie ponosi żadnej winy i dwa dni później również wypowiedział umowę stołecznej firmie. EcoGenerator czyli Zakład Termicznego…

Więcej

Elgas podisał umowę handlową z Shell

Elgas Energy, jeden ze sprzedawców gazu ziemnego w Polsce, podpisał długoterminowy kontrakt na zakupy gazu ziemnego z Shell Energy Europe. Umowa z Shell sprawi, że Elgas uzyska dostęp do rynku hurtowego gazu ziemnego, co zabezpieczy dostawy tego paliwa dla jego klientów – w większości małych i średnich odbiorców przemysłowych. Elgas jest spółką handlową z grupy…

Więcej

PGNiG uruchomi kolejny odwiert w Pakistanie

PGNiG rozpoczęło wykonywanie odwiertu eksploatacyjnego Rehman-2 w Pakistanie. To już trzeci odwiert realizowany na złożu Rehman. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwiększenie produkcji gazu. Planowany czas wiercenia wraz z testami to około 120 dni, a zaplanowana głębokość otworu wyniesie 2 743 metry. Odwiert Rehman-2 jest elementem prac mających na celu peł­ne zagospodarowanie złóż Rehman i…

Więcej

Kogeneracja poprawia sprzedaż i zysk netto

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja w pierwszym kwartale miał 365,7 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 318,6 mln zł przed rokiem. Zysk netto grupy zwiększył się z 75,2 mln zł do 100,8 mln zł. W omawianym czasie grupa zwiększyła sprzedaż ciepła o 12%, do 3 862 TJ, na co miały wpływ warunki pogodowe (niższe temperatury w styczniu…

Więcej

Rafako notuje dwucyfrowe wzrosty

Grupa Rafako w pierwszym kwartale 2016 roku odnotowała 4,2 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 334,3 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 22% i 18,7%. Portfel zamówień grupy na koniec marca wyniósł blisko 4,3 mld zł. Jego największą część stanowi projekt Jaworzno – 3,6 mld zł. 0,5…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas