Facebook

Energetyka

W Rzeszowie powstaną nowe sieci ciepłownicze za blisko 27 mln zł

Ponad 12 mln zł unijnej dotacji wyłoży NFOŚiGW na ekologiczny projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. Budowa nowych sieci ciepłowniczych, przyłączy i węzłów za blisko 27 mln zł potrwa do końca 2022 r. Narodowy Fundusz udostępni środki na rzeszowską inwestycję z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze…

Więcej

Postępuje budowa sieci ciepłowniczej Zabrze-Bytom

Fortum zakończyło budowę pierwszego z kilku planowanych mikrotuneli w ramach prac przy budowie nowej magistrali ciepłowniczej, która połączy bytomską sieć ciepłowniczą z powstającą w Zabrzu nowoczesną elektrociepłownią. Jak dotychczas firma zainstalowała w ziemi już ponad 7 z planowanych 10 kilometrów rur ciepłowniczych. Ponadto Fortum rozpoczęło budowę wartej około 10 milionów złotych pompowni w Bytomiu, która…

Więcej

Termo2Power opracuje mikrosiłownie dla tartaków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje projekt spółki Termo2­Power „Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 2 mln zł, zaś dofinansowanie wynosi blisko 1,6 mln zł. Projekt polega na realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania dokumentacji wdrożeniowej typoszeregu małych kontenerowych siłowni biomasowych…

Więcej

Unijne pieniądze na efektywność energetyczną

Pod koniec roku rozpocznie się nowy nabór na dofinansowanie projektów dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – zapowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarezerwował na ten cel unijne 90 mln zł. Szanse na pieniądze mają: państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki…

Więcej

Ikea podwaja produkcję pelletu w Polsce

Ikea Industry w Stalowej Woli rozbudowała swój tartak o linię do produkcji pelletu. Dzięki niej zakład będzie wytwarzać rocznie 60 tys. ton tego rodzaju biomasy. – Rozbudowa zakładu o linię do produkcji pelletu była naturalnym krokiem w naszym rozwoju. Oszczędność i uważne gospodarowanie surowcem są wpisane w działania Ikea. U nas nic się nie marnuje,…

Więcej

Fortum sprzedało spółkę Duon Dystrybucja

Fortum zdecydowało się na sprzedaż 100% swoich udziałów w polskiej spółce infrastruktury gazowej Duon Dystrybucja. Nabywcą jest Infracapital, część funduszu M&G Investments odpowiedzialna za inwestycje infrastrukturalne. Fortum podjęło decyzję o zbyciu aktywów w obszarze infrastruktury gazowej, ponieważ nie są one kluczowe dla realizacji strategii firmy. Działalność spółki Duon Dystrybucja opiera się na dostawach gazu ziemnego…

Więcej

Energa wdraża aplikację do kontroli zużycia ciepła

Energa wprowadza aplikację, która za pośrednictwem sieci internetowej umożliwi odbiorcom ciepła dostęp do danych z dowolnego miejsca. W kolejnym etapie rozważana jest możliwość uruchomienia w aplikacji modułu optymalizacji zużycia ciepła w budynkach. Aplikacja Odbiorców Mediów (AOM) jest nowym modułem rozszerzającym możliwości obsługi klientów przez funkcjonujący System Zdalnych Odczytów Ciepłomierzy i Wodomierzy. Rozwiązanie to zostało wdrożone…

Więcej

Kogeneracja poprawia wyniki

Po trzech kwartałach 2016 roku Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja osiągnął lepsze wyniki niż przed rokiem. Przychody grupy wyniosły blisko 695 mln zł a zysk netto 82,5 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 672,9 mln zł i 76,3 mln zł. Głównym akcjonariuszem Kogeneracji jest koncern EDF dysponujący 50% udziałów. Znaczne pakiety posiadają także OFE, kontrolujące…

Więcej

Sopot ma nową sieć ciepłowniczą

W Sopocie zakończono trwającą osiem miesięcy inwestycję budowy sieci ciepłowniczej. Nowa sieć o długości 17 km obejmuje ponad 100 budynków i 6 tys. mieszkań. Prace wymagały położenia łącznie 35 km rur. – Docelowo, po zakończeniu wszystkich prac, będziemy mieli uruchomionych łącznie około 170 węzłów cieplnych w Sopocie Górnym. Nowa sieć ogrzeje domy zamieszkane przez ponad…

Więcej

Gaz-System rozwiąże umowę z PBG Oil and Gas

Gaz-System oraz PBG Oil and Gas podpisały porozumienie, w którym uzgodniły sposób rozwiązania umowy na rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Strony zgodziły się, że sporne kwestie związane z uregulowaniem wynagrodzenia z tytułu częściowego wykonania umowy oraz potencjalnych roszczeń będą rozstrzygane…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas