Facebook

Systemy kanalizacyjne

Sekwencyjny reaktor SBR w oczyszczalniach Roth Micro-Step

Cechą wspólną oczyszczalni Roth pracujących w technologii reaktora SBR (Sequencing Batch Reactor) – jest przede wszystkim wykorzystanie osadu czynnego do biologicznego oczyszczania ścieków. Dodatkowo, biologiczne oczyszczanie i oddzielanie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków zachodzi w jednym zbiorniku. SBR zapewnia również przebieg kolejno następujących faz oczyszczania w określonym czasie. Micro-Step Twinbloc firmy Roth to w pełni…

Więcej

Systemy zagospodarowania wody deszczowej firmy Roth

Systemy Twinbloc firmy Roth umożliwiają gromadzenie i zagospodarowanie wody deszczowej do celów bytowo-gospodarczych (sprzątanie, pranie, spłukiwanie WC, podlewanie ogrodu itp.). Rozwiązanie jest dostępne w trzech pakietach, każdy z trzema wielkościami zbiornika. Dedykowane oprzyrządowanie zapewnia bezpieczną i komfortową eksploatację. Zainstalowany system przyczynia się do znacznego ograniczenia zużycia wody pitnej. Obecnie na świecie średnie dzienne zużycie wody…

Więcej

Agregat podnoszący Grundfos Multilift – dobór i zastosowanie

Agregat podnoszący Grundfos Multilift jest elastycznym rozwiązaniem w przypadku problemów z zarządzaniem ściekami przy rozbudowie lub zmianie przeznaczenia budynków i dla budynków nowych. Urządzenie jest łatwe w instalacji i konserwacji, a jego konstrukcja pozwala na długoletnią bezproblemową i bezpieczną eksploatację – zapewniając m.in. ochronę przed cofką. Tradycyjna kanalizacja grawitacyjna może być bardzo kosztowna, wrażliwa na…

Więcej

Agregat podnoszący Grundfos Multilift – dobór i zastosowanie

Agregat podnoszący Grundfos Multilift jest elastycznym rozwiązaniem w przypadku problemów z zarządzaniem ściekami przy rozbudowie lub zmianie przeznaczenia budynków i dla budynków nowych. Urządzenie jest łatwe w instalacji i konserwacji, a jego konstrukcja pozwala na długoletnią bezproblemową i bezpieczną eksploatację – zapewniając m.in. ochronę przed cofką. Tradycyjna kanalizacja grawitacyjna może być bardzo kosztowna, wrażliwa na…

Więcej

Zasady wykonania drenażu opaskowego budynku

Wysoki poziom wody gruntowej oraz woda zaskórna, pochodząca z opadów atmosferycznych przesączających się przez grunt i zatrzymywana na warstwie gruntów o słabej przepuszczalności, stanowią zagrożenie dla podziemnych części budynku. Wykonanie drenażu wzdłuż obrysu budynku przy zagrożeniu podtapianiem jego części podziemnych wodą zaskórną lub gruntową pozwala skutecznie zabezpieczyć obiekt. W zależności od uziarnienia i przepuszczalności gruntu…

Więcej

Okrągłe zbiorniki żelbetowe firmy Wolf System

Firma Wolf System jest producentem monolitycznych zbiorników żelbetowych budowanych w oparciu o opatentowany system szalunku. Zbiorniki i silosy żelbetowe Wolf System przeznaczone są do gromadzenia wszelkich materiałów płynnych (gnojowica, woda, ścieki itd.) i sypkich (wióry, trociny, biomasa). Konstrukcja zbiorników firmy Wolf System w dużym stopniu opiera się na opatentowanym i wyprodukowanym przez tę firmę stalowym…

Więcej

System kanalizacji niskoszumowej Master 3

Master 3 firmy Pipelife to kompletny system niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej. Ścianki rur systemu zbudowane są z trzech warstw. Ta specjalnakonstrukcja nie pozwala na propagację hałasów z pracującej instalacji kanalizacyjnej, co zapewnia użytkownikom wysoki komfort eksploatacji. Nowy system niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej Master 3 produkcji Pipelife opiera się na rurach, których ścianki zbudowane są z trzech specjalnie…

Więcej

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenach pozbawionych dostępu do kanalizacji sanitarnej wymaga podjęcia kilku działań i decyzji związanych z: procedurą prawną, zabezpieczeniem finansowania oczyszczalni oraz wyborem urządzeń i technologii oczyszczania ścieków. Artykuł omawia kolejne etapy budowy, wskazuje ewentualne źródła finansowania oraz prezentuje najpopularniejsze metody oczyszczania, z uwzględnieniem rozwiązań oferowanych przez firmę Pipelife. Pierwszym krokiem poprzedzającym…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas