FacebookGoogle+

NFOŚiGW podsumował program dopłat do solarów

SI_05_2015Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumował program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Zdaniem Funduszu projekt przyczynił się do znacznego wzrostu sprzedaży kolektorów w Polsce, przyspieszenia rozwoju branży i wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu popularności tego źródła energii.

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3). Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” uruchomionego przez NFOŚiGW było ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Główny cel programu został zrealizowany: osiągnięto ograniczenie emisji o ponad 75 tys. ton CO2 rocznie od roku 2015.

67 tys. instalacji z dopłatami

W ramach programu zrealizowano ponad 67 tys. inwestycji. Najwięcej wykonano ich w województwach śląskim (ponad 11,1 tys.), małopolskim (ponad 9,4 tys.) i mazowieckim (ponad 6,5 tys.). Z kolei najmniej w województwach lubuskim (nieco ponad 1 tys.), warmińsko-mazurskim (1,8 tys.), zachodniopomorskim (1,6 tys.) i kujawsko-pomorskim (2,1 tys.).
Wsparcie przez Narodowy Fundusz tak dużej liczby inwestycji w okresie blisko pięciu lat przyczyniło się do popularyzacji tego źródła energii i zapewniło rozwój branży, co daje możliwość utrzymywania się zainteresowania instalacją kolektorów po zakończeniu dofinansowania.

Skok na podium

Według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej program był dużym impulsem dla rynku kolektorów słonecznych. Przyczynił się do znacznego wzrostu sprzedaży tych urządzeń w Polsce, przyspieszonego rozwoju branży oraz wzrostu popularności tego źródła energii. Polska awansowała w rankingu sprzedaży kolektorów w Europie z dziewiątego miejsca w 2009 r. na miejsce trzecie w roku 2012.
NFOŚiGW zwraca również uwagę, że ukierunkowanie pomocy na odbiorców indywidualnych spowodowało bardzo duże zainteresowanie Programem i pozytywny odbiór ze strony mediów, producentów, instalatorów kolektorów oraz beneficjentów.

Wzrost zatrudnienia w branży

Istotnym efektem dla gospodarki wywołanym przez program Funduszu był wzrost zatrudnienia w branży kolektorów słonecznych w Polsce (nowe zakłady produkujące kolektory, nowe małe firmy instalujące te urządzenia). Cztery firmy z tej branży stały się laureatami projektu GreenEvo, przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska, mającego na celu promocję polskich technologii środowiskowych, także na rynkach międzynarodowych.

INSTALACJE SOLARNE WYKONANE  W RAMACH 45% DOPŁAT Z NFOŚiGW

INSTALACJE SOLARNE WYKONANE W RAMACH 45% DOPŁAT Z NFOŚiGW

Grunt pod nowe programy pomocowe

Zdobyte przez NFOŚiGW doświadczenie w tworzeniu oferty przy współudziale pośredników (banków) pozwoliło także na odpowiednie strukturyzowanie kolejnych programów skierowanych do odbiorców indywidualnych, jak np. dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych czy program Prosument – dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas