FacebookGoogle+

Ecodan – pompy ciepła powietrze-woda firmy Mitsubishi Electric

Pompy ciepła powietrze-woda Ecodan służą do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz przygotowywania c.w.u. Stosownie do wymagań można dobrać taki zestaw pompy ciepła, który będzie stanowił w danym przypadku najlepszą kombinację modułu zewnętrznego i wewnętrznego. Podstawę stanowią urządzenia zewnętrzne – Power Inverter lub Zubadan Inverter, w połączeniu z odpowiednim modułem wewnętrznym z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. lub bez zasobnika.

Pompy ciepła powietrze-woda Ecodan są w stanie uzyskać z 1 kW energii elektrycznej 4 kW energii cieplnej, przy czym 3 kW pochodzą z energii zawartej w powietrzu. Nowoczesne urządzenia, takie jak Zubadan z inwerterowym kompresorem, działają z wysoką efektywnością także w niesprzyjających warunkach klimatycznych. Systemy te pracują skutecznie nawet przy temperaturach zewnętrznych spadających do -28oC, a przy temperaturze -15oC są w stanie wytwarzać pełną moc cieplną. Dzięki takim parametrom urządzenia Ecodan są rozwiązaniem grzewczym o praktycznie nieograniczonym zakresie zastosowań w nowych i modernizowanych budynkach. Jakość systemów pomp ciepła powietrze-woda Ecodan potwierdzają udokumentowane dane techniczne, a także wspólnotowa etykieta ekologiczna Ecolabel.

Moduły wewnętrzne Ecodan są dostępne z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. lub bez zasobnika

Moduły wewnętrzne Ecodan są dostępne z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. lub bez zasobnika

Najważniejsze właściwości pomp ciepła Ecodan firmy Mitsubishi Electric to:
• wysoka wydajność – pompa ciepła powietrze-woda odzyskuje z otoczenia do 75% wymaganej energii,
• proste przekazanie ciepła do domowego obiegu grzewczego lub c.w.u. dzięki wysokiej temperaturze zasilania i dopasowanym wymiarowo modułom wewnętrznym z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. i bez wbudowanego zasobnika,
• elastyczność podczas rozmieszczania urządzenia zewnętrznego i praktycznie nieograniczony zakres możliwości montażu w nowych i modernizowanych budynkach.

 Ecodan – system split: 1 – moduł zewnętrzny, 2 – instalacja z czynnikiem chłodniczym, 3 – płytowy wymiennik ciepła R410A / woda, 4 – moduł wewnętrzny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u.


Ecodan – system split:
1 – moduł zewnętrzny,
2 – instalacja z czynnikiem chłodniczym,
3 – płytowy wymiennik ciepła R410A / woda,
4 – moduł wewnętrzny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u.

Konstrukcja

Pompy ciepła powietrze-woda Ecodan firmy Mitsubishi Electric składają się zawsze z urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego, które współpracują ze sobą w systemie split. Urządzenie zewnętrzne zasysa powietrze zewnętrzne przez jeden lub dwa (zależnie od wielkości konstrukcyjnej) wentylatory. Powietrze oddaje energię do czynnika chłodniczego, który przepływa przez parownik znajdujący się w urządzeniu zewnętrznym. Następnie, poprzez sprężanie w sprężarce, temperatura czynnika chłodniczego doprowadzana jest do poziomu wymaganego w układzie grzewczym.

Jednostka zewnętrzna Zubadan Inverter

Jednostka zewnętrzna Zubadan Inverter

System split
W systemie split energia transportowana jest do budynku w postaci czynnika chłodniczego. W urządzeniu wewnętrznym, połączonym z jednostką zewnętrzną instalacją z czynnikiem chłodniczym, znajduje się płytowy wymiennik ciepła. Zasada działania split podnosi łączną efektywność systemu. Stanowi też lepsze rozwiązanie w przypadku większej odległości między urządzeniem wewnętrznym a zewnętrznym. Zależnie od mocy pompy ciepła, długość instalacji może wynosić do 75 m.

Technika inwerterowa umożliwia szybkie i precyzyjne osiągnięcie zadanej temperatury. Minimalizuje to konieczność późniejszych dodatkowych regulacji, eliminuje duże wahania temperatury i straty efektywności

Technika inwerterowa umożliwia szybkie i precyzyjne osiągnięcie zadanej temperatury. Minimalizuje to konieczność późniejszych dodatkowych regulacji, eliminuje duże wahania temperatury i straty efektywności

Jednostki zewnętrzne

W obrębie systemu pomp ciepła Ecodan można stosować dowolne konstrukcje i inwertery. Oznacza to, że dostępne są systemy split z urządzeniami Zubadan i Power Inverter. Dzięki temu system Ecodan można dokładnie dopasować do warunków użytkowania i montażu – przy odpowiednim wymiarowaniu będzie on pracował z najwyższą efektywnością.

Dzięki możliwości pracy pompy ciepła nawet przy -28oC, a z pełną mocą do -15oC, technika Zubadan Inverter oferuje szersze możliwości zastosowań niż typowe systemy

Dzięki możliwości pracy pompy ciepła nawet przy -28oC, a z pełną mocą do -15oC, technika Zubadan Inverter oferuje szersze możliwości zastosowań niż typowe systemy

Power Inverter
Urządzenia zewnętrzne serii Power Inverter są przeznaczone do użytku specjalnie jako pompa ciepła powietrze-woda działająca w temperaturach do -20oC. Temperatura zasilania jednostek wynosi maksymalnie 60oC przy temperaturze zewnętrznej do -3oC i maksymalnie 55oC do -10oC. Czynnik chłodniczy jest przechładzany przez specjalny odbiornik Power Receiver, co – w połączeniu z dwoma osobno sterowanymi zaworami rozprężnymi – pozwala osiągnąć optymalną moc grzewczą przy bardzo energooszczędnej pracy. Typowymi obszarami zastosowania urządzeń Power Inverter są nowe budynki, a także istniejące budynki o dobrej izolacji cieplnej i dużych powierzchniach wymiany ciepła, jak np. ogrzewanie podłogowe.

Zubadan Inverter
Technika Zubadan Inverter jest opatentowanym rozwiązaniem firmy Mitsubishi. Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochładzaczem HIC i sprężarką z układem wtrysku Flash umożliwia stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu system jest w stanie działać z pełną mocą także przy -15oC. Pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego funkcjonowania nawet w temperaturach dochodzących do -28oC. Oznacza to, że dzięki technologii Zubadan zbędne staje się przewymiarowanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania. Temperatury zasilania rzędu 60oC sprawiają, że pompy ciepła powietrze-woda Ecodan z urządzeniem Zubadan Inverter uzyskują dobre wskaźniki efektywności także w połączeniu z typowymi grzejnikami. Dzięki temu jednostki Zubadan bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku modernizacji obiektów. Bez względu na to, jakie warunki stawia budynek, urządzenia Zubadan Inverter będą działały z wymaganą mocą w całym zakresie roboczym.
Systemy Zubadan wyposażone są ponadto w zoptymalizowaną funkcję odmrażania, która zwiększa niezawodność. Funkcja ta regulowana jest zależnie od zapotrzebowania z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej, temperatury powierzchni parownika, czasu pracy i czasu trwania procesu rozmrażania. Odstępy między procesami rozmrażania można wydłużyć do 150 minut, a czas trwania takiego jednego procesu jest o 50% krótszy w porównaniu z typowymi urządzeniami.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Mitsubishi Electric

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas