FacebookGoogle+

Samorządy dostaną wsparcie na energooszczędne budynki

OkladkaSI_11_201519 października ruszyła druga edycja programu Lemur. Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 290 mln zł. Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy energooszczędności.

Szkoły, hale sportowe, siedziby urzędów, szpitale – to najczęściej zgłaszane inwestycje samorządów do programu „Lemur – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej”. Wsparciem finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objęte są przedsięwzięcia polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
W ramach drugiego naboru programu Lemur, NFOŚiGW zaplanował finansowanie w wysokości 262 mln zł w formie pożyczek i 28 mln zł w postaci dotacji. Program będzie realizowany do 2020 roku.
Gminy doceniają oszczędności na rachunkach za energię, jakie daje nowoczesny, energooszczędny budynek. Program Lemur jest tu dla nich bardzo pomocny. Po pierwszym roku funkcjonowania programu wprowadziliśmy zmiany, które rozszerzają krąg beneficjentów, upraszczają zarówno wytyczne techniczne, jak i zasady umarzania pożyczek – wyjaśnia Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Bonus za wyższą klasę energetyczną

Celem programu Lemur jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Program jest przeznaczony dla inwestycji, których koszt kwalifikowany przekracza 1 mln zł, z wyłączeniem wniosków dotyczących dokumentacji projektowej. Wysokość pożyczki wynosi do 1,2 tys. zł/m2 powierzchni użytkowej budynku (o regulowanej temperaturze). Pożyczki mogą zostać częściowo umorzone, po potwierdzeniu uzyskania zakładanego efektu na etapie eksploatacji budynku. W przypadku najwyższej klasy A energooszczędności obiektu przewiduje się umorzenia do 60% kwoty pożyczki, przy klasie B – do 40%, w przypadku klasy C – do 20%.
Najwięcej dotychczas złożonych wniosków, bo ponad połowa, dotyczyła budynków klasy A. Świadczy to o wysokiej świadomości ekologicznej samorządów i chęci stosowania najlepszych dostępnych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii w nowych budynkach – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.

Pierwsza edycja

Pierwsza edycja programu Lemur zakończyła się w grudniu 2014 roku. Narodowy Fundusz podpisał umowy dofinansowania 21 przedsięwzięć, których koszt całkowity wyniósł ponad 125 mln zł. Z tej kwoty niemal 34 mln zł stanowiły pożyczki z Funduszu, a 0,5 mln zł – dotacje na dokumentację techniczną.
Narodowy Fundusz zatwierdził także dofinansowanie kolejnych ośmiu projektów z programu Lemur, które dostaną 17,4 mln zł wsparcia w formie pożyczki i 0,7 mln zł w formie dotacji.

PODZIAŁ ŚRODKÓW W DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU LEMUR

PODZIAŁ ŚRODKÓW W DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU LEMUR

Dla kogo Lemur?

O wsparcie z programu Lemur mogą się starać podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne i spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji, a także organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne. Dzięki zmianom wprowadzonym w tym roku, wnioski mogą także składać jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, posiadające osobowość prawną oraz parki narodowe.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas