FacebookGoogle+

ZSPS wziął 38 mln zł pożyczki od NFOŚiGW

Zakład Separacji Popiołów Siekierki (ZSPS) otrzyma od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na „Budowę instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki w Warszawie”. Wartość pożyczki wynosi ponad 37,8 mln zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pożyczka została udzielona na okres od 1 października 2015 r. do 31 marca 2027 r. Ponadto, po spełnieniu warunków wynikających z zasad udzielania pomocy publicznej w formie pożyczki, ZSPS może uzyskać umorzenie 30% otrzymanej kwoty, czyli 11,35 mln zł. Wsparcie od NFOŚiGW „zrefinansuje” znaczną część zaciągniętego wcześniej kredytu w Banku Pekao. ZSPS będzie świadczył usługę separacji popiołów lotnych dostarczanych przez PGNiG Termika, co pozwoli ograniczyć ilości składowanych popiołów lotnych ze spalania węgla o około 120 tys. ton rocznie. Zakład ma zostać oddany do eksploatacji w drugiej połowie 2016 r.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas