FacebookGoogle+

Elektryczne systemy grzejne firmy Elektra

OkladkaSI_04_2016Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest jednym z najbardziej ekonomicznych systemów ogrzewania w domach niskoenergetycznych. Dzieje się tak, ponieważ ciepło jest wytwarzane w ściśle określonej ilości w pomieszczeniach, które użytkownik chce ogrzewać. Ponadto nakłady inwestycyjne na ogrzewanie są zdecydowanie najniższe w porównaniu z innymi analogicznym rozwiązaniami.

W przypadku elektrycznego ogrzewania płaszczyznowego utrzymanie wysokiego komfortu termicznego wymaga zużycia energii na poziomie niezbędnego minimum. Czuwają nad tym precyzyjne, elektroniczne regulatory temperatury, których dokładność pomiaru sięga 0,1oC. Ogrzewanie elektryczne podłogowe jest w zasadzie bezobsługowe. Czynności nastawcze ograniczają się do ustawienia odpowiedniej temperatury lub zaprogramowania regulatora wyposażonego w zegar sterujący. Czynności konserwacyjne ograniczają się do wykonywanego co 5 lat przeglądu instalacji elektrycznej w budynku.

Rys. 1. Elektryczne ogrzewanie płaszczyznowe na bazie przewodów grzejnych Elektra

Rys. 1. Elektryczne ogrzewanie płaszczyznowe na bazie przewodów grzejnych Elektra

Rozwiązania

Ogrzewanie w wylewce betonowej
Do ogrzewania w wylewce betonowej stosuje się przewody grzejne Elektra produkowane w wielu wariantach:
• w zależności od mocy – 10, 15, 17, 20  W/m,
• w zależności od sposobu zasilania – jednostronnie (Elektra VCD) i dwustronnie zasilane (Elektra VC).
Przewody stosuje się do ogrzewania jako zasadniczy lub wspomagający system grzejny. Przewody mogą być stosowane pod różnymi materiałami, takimi jak terakota, deska warstwowa, panele, parkiet, wykładzina dywanowa itp.

Rys. 2. Mata grzejna Elektra MD

Rys. 2. Mata grzejna Elektra MD

Ogrzewanie bezpośrednio pod materiałem wykończeniowym podłogi
Do ogrzewania bezpośrednio pod materiałem wykończeniowym podłogi stosuje się maty grzejne Elektra MD i MG lub cienkie przewody DM, montowane w warstwie zaprawy klejowej lub w wylewce samopoziomującej. Maty Elektra są dostępne w wariantach:
• mocy 100 i 160 W/m2,
• zasilane jednostronnie (Elektra MD – rys. 2) lub dwustronnie (Elektra MG).
W przypadku bardzo skomplikowanych kształtów pomieszczeń, zamiast mat można użyć przewodów Elektra DM do wylewek samopoziomujących. Cechują się one bardzo małą grubością i – podobnie jak maty grzejne – są układane bezpośrednio pod materiałem wykończeniowym podłogi, w warstwie kleju lub w wylewce samopoziomującej.

Rys. 3. Regulator temperatury Elektra OCD5

Rys. 3. Regulator temperatury Elektra OCD5

Suchy montaż pod panelami lub deskami warstwowymi
Do suchego montażu pod panelami lub deskami warstwowymi stosuje się maty Elektra WoodTec. Są one produkowane jako zasilane jednostronnie lub dwustronnie. Maty WoodTec układa się folią ku górze, na warstwie wyrównującej do paneli, bezpośrednio pod materiałem wykończeniowym. W razie potrzeby matę można dopasować do kształtu pomieszczenia. W zakresie mocy dostępne są warianty 60 W/m2 (WoodTec1) i 70 W/m2 (WoodTec2).

Regulatory temperatury

Nad odpowiednim komfortem w pomieszczeniach czuwają regulatory temperatury. Elektra oferuje bardzo wiele modeli tych urządzeń, o różnych właściwościach i możliwościach sterowania temperaturą powietrza lub powierzchni podłogi. Nowością w ofercie jest regulator nowej generacji Elektra OCD5 (rys. 3), pozbawiony wszelkich wystających części w postaci gałek czy przycisków w przedniej części obudowy. Uzyskana w ten sposób wysoka estetyka produktu pozwala łatwiej komponować go w przestrzeni mieszkalnej czy użytkowej. Tak jak poprzednie wersje urządzeń, Elektra OCD5 oferuje funkcję adaptacyjną, bardzo cenioną przez użytkowników. Regulator „uczy się” bezwładności cieplnej podłogi i po kilku dniach orientuje się, kiedy należy załączyć ogrzewanie tak, aby osiągnęło ono wyznaczoną przez użytkownika wartość o dokładnie zadanej porze. Ważną cechą nowego modelu jest dodanie kalendarza. Dzięki temu rozwiązaniu można w łatwy i prosty sposób zaplanować ogrzewanie domu podczas wyjazdów weekendowych czy też dłuższego urlopu.
Programy czterozdarzeniowe oraz funkcje chwilowego podniesienia lub obniżenia temperatury są już obecnie standardem. Elektra OCD5 oferuje natomiast program sześciozdarzeniowy. Ponadto istnieje możliwość sterowania temperaturą przy użyciu czujników: powietrznego, podłogowego oraz obu jednocześnie, gdy czujnik podłogowy pełni rolę limitującego. Dodatkowym udogodnieniem jest wbudowany w menu kod QR, w którym zapisują się wszystkie zmiany ustawień regulatora, a także informacje dotyczące zużycia energii czy kosztów ogrzewania. Wystarczy zeskanować kod wyświetlony na ekranie regulatora, a  dane te zostaną w przejrzysty sposób zwizualizowane, w postaci listy menu i wykresów.

Rys. 4. System ogrzewania dachu

Rys. 4. System ogrzewania dachu

Ochrona przeciwoblodzeniowa i przeciwzamarzaniowa

Firma Elektra oferuje również rozwiązania z zakresu ochrony przed śniegiem i lodem, do których należą m.in. systemy:
• ogrzewania dachów, rynien i rur spustowych,
• ogrzewania wjazdu do garażu,
• podgrzewania ciągów komunikacyjnych i schodów.

Ogrzewanie rynien
Do ogrzewania rynien można zastosować stałooporowe przewody grzejne Elektra VCDR o mocy 20 W/m lub przewody samoregulujące Elektra SelfTec. Przewody mocuje się w rynnach i rurach spustowych za pomocą specjalnych uchwytów. Obydwa typy przewodów posiadają powłokę zewnętrzną odporną na promieniowanie UV.

Rys. 5. Przewody grzejne mocuje się w rynnach i rurach spustowych za pomocą specjalnych uchwytów

Rys. 5. Przewody grzejne mocuje się w rynnach i rurach spustowych za pomocą specjalnych uchwytów

Ogrzewanie rur
Elektra oferuje kilka typów specjalistycznych przewodów do zabezpieczenia przed zamarzaniem rur z wodą. Do samodzielnego montażu nadają się przewody Elektra FreezeTec, zbudowane na bazie stałooporowego przewodu grzejnego zintegrowanego z termostatem, działającym w zakresie: +3oC załączanie – +10oC wyłączanie. Termostat umieszczany jest na końcu przewodu grzejnego, mierzy temperaturę na końcu rury, czyli w miejscu najbardziej narażonym na przemarzanie. Przewody Elektra FreezeTec mają moc 12  W/mb i są oferowane w gotowych odcinkach o długości od 2 do 42 m. Przewody zasilające posiadają hermetyczne zakończenia i wtyczkę połączeniową ułatwiającą podłączenie do zasilania. W zestawie znajduje się taśma umożliwiająca samodzielny montaż na rurociągu. Do zabezpieczenia rur od zewnątrz można również użyć przewodów samoregulujących Elektra SelfTec.

System montowany wewnątrz rur z wodą
W wypadku, gdy dostęp do powierzchni rurociągu jest niemożliwy lub utrudniony (np. znajduje się na nim warstwa izolacji termicznej, rury przechodzą przez przegrody), można skorzystać z przewodu samoregulacyjnego Elektra SelfTec DW. Przeznaczony jest on do stosowania na zewnątrz, jak i wewnątrz rur z wodą. Dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.

Ogrzewanie schodów
Do wykonania instalacji ogrzewania schodów używane są przewody grzejne o  mocy 20-25 W/m. Montaż systemu najlepiej jest zlecić autoryzowanemu instalatorowi. Przewody układa się na schodkach i płycie spoczynkowej. Sterowanie odbywa się tu podobnie jak w przypadku ogrzewania podjazdów, za pomocą regulatora mierzącego temperaturę powietrza i wilgotność.

Rys. 6. Mata grzejna Elektra SnowTec

Rys. 6. Mata grzejna Elektra SnowTec

Ogrzewanie wjazdu do garażu
System ochrony podjazdu i wjazdu do garażu przed śniegiem i lodem można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy zakłada zainstalowanie ogrzewania na całej powierzchni podjazdu, drugi – tylko na torach jazdy kół auta. Można do tego celu wykorzystać:
• przewody grzejne Elektra VCD o mocy od 25 W/m – można je układać zarówno w podsypce piaskowej pod kostkę brukową, jak i w podjazdach wykonanych z zaprawy betonowej. Moc jednostkowa powinna w tym wypadku wynosić około 300 W/m2. Wykonanie instalacji należy zlecić instalatorowi z niezbędnymi uprawnieniami i autoryzacją producenta,
• gotowe maty grzejne, np.: Elektra SnowTec (rys. 6) – podobnie jak przewody grzejne, maty Elektra SnowTec układa się w warstwie podsypki piaskowej pod kostkę brukową lub w betonie, jeśli z tego materiału wykonywany jest podjazd.
Prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja zapewnia wysokie bezpieczeństwo, jest całkowicie bezobsługowa i generuje minimalne koszty eksploatacyjne.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Elektra

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas