FacebookGoogle+

Centrale wentylacyjne SupraBox Comfort

Systemy Instalacyjne 6/2016Centrale wentylacyjne SupraBox Comfort cechują się przede wszystkim wysoką efektywnością energetyczną. Zastosowane przeciwprądowe wymienniki pozwalają na osiągnięcie ponad 90% sprawności odzysku ciepła. Wentylatory są napędzane energooszczędnymi silnikami EC produkcji Rosenberg. Wysoki poziom efektywności energetycznej zapewnia niskie koszty eksploatacji, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2. Gotowa do podłączenia, inteligentna automatyka pozwala na wygodną i łatwą obsługę urządzenia.

Seria central wentylacyjnych SupraBox Comfort firmy Rosenberg to energooszczędny system wentylacji przeznaczony dla restauracji, sklepów detalicznych, hoteli i budynków biurowych. Elementy konstrukcji i obsługi urządzeń podporządkowano tego rodzaju zastosowaniom.

Rys. 1. Centrale wentylacyjne Rosenberg z serii SupraBox Comfort

Rys. 1. Centrale wentylacyjne Rosenberg z serii SupraBox Comfort

Wymagania higieniczne
Centrale kompaktowe SupraBox Comfort spełniają wszystkie aktualne wymagania normalizacyjne. Powierzchnie ścianek urządzenia są całkowicie gładkie (wew­nątrz i na zewnątrz lakierowane proszkowo na kolor RAL 7035) i łatwe do czyszczenia.

Obudowa
Urządzenia posiadają stabilne, bezramowe obudowy. Ścianki boczne wykonywane są z podwójnych paneli z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1 mm. Przestrzeń pomiędzy panelami wypełnia warstawa izolacyjna z wełny mineralnej, o gęstości 33 kg/m3. Wełna jest niepalna i odpowiada klasie ochrony przeciwpożarowej A1, według DIN 4102.
Grubość izolacji wynosi 40 mm dla jednostek podwieszanych (modele D) i 60 mm dla stojących (modele H i V). Własności mechaniczne i termiczne obudowy są zgodne z normą PN-EN 1886 [L1; D1/D2; 60 mm: T2/TB2; 40 mm: T3/TB3].

Rys. 2. Wentylator ze swobodnym wylotem typu GKHM napędzany energooszczędnym silnikiem EC

Rys. 2. Wentylator ze swobodnym wylotem typu GKHM napędzany energooszczędnym silnikiem EC

Odzysk ciepła
Jednostki są wyposażone w przeciwprądowe wymienniki odzysku ciepła o spraw­ności powyżej 90%. Zapewniają szczelne odseparowanie strumienia powietrza świeżego od zużytego, uniemożliwiając przedostawanie się zapachów. Izolacja płyt wymiennika zapobiega kondensacji pary wodnej przy dużej różnicy temperatur przepływających strumieni powietrza.

Filtry
Standardowo na nawiewie montowane są filtry klasy F7, natomiast na wywiewie filtry klasy M5 (dawniej F5). Mechanizm zatrzaskowy pozwala na szybką i łatwą wymianę filtra.

Rys. 3. Sprawność odzysku ciepła, również z uwzględnieniem ochrony przeciwoblodzeniowej

Rys. 3. Sprawność odzysku ciepła, również z uwzględnieniem ochrony przeciwoblodzeniowej

Króćce przyłączeniowe
Wymiary przyłączy są zgodne ze standardowymi wymaganiami branżowymi i zapewniają prędkość przepływu ok. 3-5 m3/s.

Rys. 4. Wartości średnie odzysku ciepła zależne od wilgotności powietrza wywiewanego

Rys. 4. Wartości średnie odzysku ciepła zależne od wilgotności powietrza wywiewanego

Wentylatory EC
Kompaktowe wentylatory EC, napędzane nowoczesnymi silnikami komutowanymi elektronicznie własnej produkcji, zapewniają cichą i energooszczędną pracę całego typoszeregu central SupraBox Comfort, zarówno przy pełnym, jak i przy częściowym obciążeniu.

Akcesoria (opcjonalnie)
Jednostki SupraBox Comfort mogą zostać opcjonalnie wyposażone w zewnętrzną, wodną nagrzewnicę lub chłodnicę w celu podniesienia lub obniżenia temperatury pomieszczenia. Dostępne są również elektryczne nagrzewnice wstępne i końcowe.

Rys. 5. Skuteczność odzysku ciepła w zależności od stosunku ilość powietrza wywiewanego do nawiewanego

Rys. 5. Skuteczność odzysku ciepła w zależności od stosunku ilość powietrza wywiewanego
do nawiewanego

Zintegrowany sterownik (z opcją sterowania przez internet)
SupraBox Comfort są standardowo wyposażone w sterownik do obsługi jednostki. Wszystkie wewnętrzne podzespoły są fabrycznie okablowane. Regulacja temperatury jest możliwa również przy zastosowaniu opcjonalnej nagrzewnicy i chłodnicy. Oprogramowanie sterownika zawiera wiele funkcji sterowania, które w każdej chwili mogą zostać aktywowane. Panel do zdalnego sterowania jednostką jest dostarczany w standardzie z urządzeniem. Na specjalne zamówienie jednostka może być dostarczona również bez sterownika.

Sprawność odzysku ciepła

Centrale kompaktowe SupraBox Comfort są wyposażone w wydajne wymienniki płytowe, przeciwprądowe, wykonane z aluminium odpornego na korozję. Spraw­ność wymiennika zależy w dużej mierze od warunków eksploatacji.

Rys. 6. Szacunkowe wartości temperatur powietrza nawiewanego dla przepływu zrównoważonego oraz temperatury powietrza wywiewanego do 22oC

Rys. 6. Szacunkowe wartości temperatur powietrza nawiewanego dla przepływu zrównoważonego oraz temperatury powietrza wywiewanego do 22oC

Temperatura powietrza zewnętrznego i wilgotność powietrza
W przeważającej części roku wilgotność powietrza wywiewanego nie ma znaczenia. Przy jednakowych wartościach wilgotności dla powietrza nawiewanego i wywiewanego można osiągnąć ponad 80% sprawność odzysku ciepła. Wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz, spada temperatura powierzchniowa wymiennika ciepła. Poniżej punktu rosy powietrza wywiewanego, który jest zależny od bezwzględnej zawartości wilgoci w powietrzu, wykrapla się kondensat na płytach wymiennika ciepła. Energia uwolniona podczas kondensacji wody zwiększa skuteczność odzysku płytowego wymiennika ciepła. W tym szczególnym przypadku, zapewniając przepływ zrównoważony, sprawność wymiennika może wzrosnąć nawet do wartości powyżej 90%. Na wykresie na rys. 3 pokazano odzysk ciepła dla modelu SupraBox 800H przy następujących założeniach:
• strumień powietrza nawiewanego i wywiewanego: 550 m3/h,
• temperatura powietrza wywiewanego: 22oC.
Tabela_1_Rosenberg

Ochrona przed oblodzeniem
Wysoka sprawność odzysku przy bardzo niskich temperaturach wymaga zastosowania dodatkowych środków chroniących przed oblodzeniem. W SupraBox Comfort przewidziano kilka sposobów przeciwdziałania oblodzeniu. W przypadku zastosowań z niewielkim przenikaniem wilgotności do powietrza wywiewanego, możliwe jest utrzymanie sprawności odzysku ciepła na niezmienionym poziomie nawet poniżej -10oC.
Oblodzenie wymiennika ma wpływ na spadek sprawności odzysku ciepła. Średnia temperatura zewnętrzna w Europie Środkowej w czasie trwania okresu grzewczego jest zwykle o wiele wyższa od 0oC. Niemniej jednak są takie dni w roku, w których konieczne jest zapobieganie oblodzeniu. Ze względu na ich niedużą liczbę w ciągu roku, mają one nieznaczny wpływ na wydajność urządzenia.

Rys. 7. Koncepcja odszraniania / przeciwdziałania oblodzeniu. Funkcja odszraniania jest podzielona na kilka sekwencji

Rys. 7. Koncepcja odszraniania / przeciwdziałania oblodzeniu. Funkcja odszraniania jest podzielona na kilka sekwencji

Przepływ powietrza

Im niższa prędkość przepływu powietrza przez płytowy wymiennik ciepła, tym wyż­szy stopień odzysku. Zależność przedstawiona na wykresie (rys. 4) dotyczy modelu SupraBox 800H, temperatury powietrza zewnętrznego -5oC / 90%, powietrze wywiewane: 22oC / 55%.
Dobór odpowiedniego modelu centrali SupraBox prowadzi nie tylko do zmniejszenia zużycia energii przez urządzenia o niż­szych spadkach ciśnienia, ale również może zwiększyć sprawność odzysku ciepła nawet o 6%.

Ilość powietrza wywiewanego w odniesieniu do ilości powietrza nawiewanego
Duży wpływ na skuteczność odzysku ciepła ma ilość powietrza wywiewanego w stosunku do nawiewanego. Zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie tego stosunku daje niepożądane efekty. Analizując wykres (rys. 5) widać, że większa ilość powietrza wywiewanego w stosunku do nawiewanego prowadzi do większej nieefektywności odzysku niż w sytuacji odwrotnej. Oznacza to, że dla zapewnienia optymalnego odzysku ciepła przy normalnej pracy urządzenia (nie dotyczy odszraniania) należy zapewnić symetryczny przepływ po stronie nawiewnej i wywiewnej.

Rys. 8. Sterowniki do regulacji central SupraBox Comfort zapewniają maksimum komfortu i bezpieczeństwa

Rys. 8. Sterowniki do regulacji central SupraBox Comfort zapewniają maksimum komfortu i bezpieczeństwa

Oszacowanie temperatury powietrza nawiewanego na wyjściu z centrali SupraBox
Wykres na rys. 6 przedstawia szacunkowe wartości temperatur powietrza nawiewanego przez Suprabox Comfort. Ma on zastosowanie dla przepływu zrównoważonego oraz temperatury powietrza wywiewanego do 22oC.
Podstawowym założeniem jest proces suchy, w którym efektywność odzysku ciepła wynosi 80% i w przybliżeniu, w tych warunkach jest to minimum osiągane przez wszystkie modele serii Suprabox Comfort. Jeżeli wilgotność właściwa powietrza wywiewanego w okresie zimowym jest niższa niż 4 g/kg, zgodnie z wykresem, wybór dodatkowych urządzeń grzewczych może okazać się niezbędny. Wysoki wskaźnik odzysku ciepła sprawia, że przy małej wymianie powietrza i jej efektywnym zarządzaniu, ewentualne dogrzewanie jest zbyteczne.
Dokładne obliczenia przy konkretnych warunkach brzegowych mogą być zrealizowane przez firmę Rosenberg, z użyciem specjalnego programu doboru.

Regulacja

Sterowniki do regulacji central SupraBox Comfort zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksimum komfortu i bezpieczeństwa podczas obsługi oraz kontroli i serwisowania urządzenia. Są także przystosowane do zdalnej obsługi z wykorzystaniem najnowszej technologii DDC.
Funkcje i właściwości:
• łatwy wybór funkcji poprzez panel sterowania,
• wbudowany zegar z programem tygodniowym i rocznym,
• możliwość aktywowania funkcji podczas użytkowania,
• w urządzeniach z przyłączem poziomym regulator montowany jest na górze (w modelu 3500H – zintegrowany); w jednostkach podwieszanych – z boku, w urządzeniach z przyłączem pionowym – zintegrowany,
• możliwość regulacji temperatury zależ­nie od temperatury w pomieszczeniu, temperatury powietrza nawiewu lub wywiewu,
• trzy poziomy sterowania (dla użytkowników, serwisantów i podczas rozruchu),
• 10-metrowy kabel do sterownika w standardzie,
• menu nawigacji w języku niemieckim lub angielskim.
Wszystkie nastawy mogą być dokonywane z jednego z trzech dostępnych poziomów obsługi. Tylko prędkość wentylatora, temperaturę zadaną, nastawy czasowe programu tygodniowego i język menu można zmienić bez wprowadzenia hasła. Codzienna obsługa jest bardzo przejrzysta i nie sprawia problemów. W przypadku wykorzystania akcesoriów do termicznej obróbki powietrza, sterownik ma możliwość podłączenia odpowiednich czujników bezpieczeństwa:
• termostat przylgowy nagrzewnicy wodnej,
• wejście alarmowe nagrzewnicy elektrycznej,
• opcjonalny czujnik temperatury nagrzew­nicy wodnej.

Rys. 9. Schemat regulacji sterownika SupraBox Comfort: • T1 – czujnik powietrza wywiewanego, strona ssawna, • T2 – czujnik powietrza nawiewanego, strona tłoczna, • T3 – czujnik powietrza nawiewanego, strona ssawna, • M1 – silnik wentylatora nawiewnego (strona tłoczna), • M2 – silnik wentylatora wywiewnego (strona tłoczna), • M3 – siłownik obejścia, • P1 – czujnik ciśnienia filtracji, wywiew strona ssawna, • P2 – czujnik ciśnienia filtracji, nawiew strona ssawna, • P3 – zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika (pomiar ciśnienia), • P4 – czujnik ciśnienia wentylatora nawiewnego (strona tłoczna centrali) dla pomiaru natężenia przepływu, • P5 – czujnik ciśnienia wentylatora wywiewnego (strona tłoczna centrali) dlapomiaru natężenia przepływu

Rys. 9. Schemat regulacji sterownika SupraBox Comfort:
• T1 – czujnik powietrza wywiewanego, strona ssawna,
• T2 – czujnik powietrza nawiewanego, strona tłoczna,
• T3 – czujnik powietrza nawiewanego, strona ssawna,
• M1 – silnik wentylatora nawiewnego (strona tłoczna),
• M2 – silnik wentylatora wywiewnego (strona tłoczna),
• M3 – siłownik obejścia,
• P1 – czujnik ciśnienia filtracji, wywiew strona ssawna,
• P2 – czujnik ciśnienia filtracji, nawiew strona ssawna,
• P3 – zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika (pomiar ciśnienia),
• P4 – czujnik ciśnienia wentylatora nawiewnego (strona tłoczna centrali) dla pomiaru natężenia przepływu,
• P5 – czujnik ciśnienia wentylatora wywiewnego (strona tłoczna centrali) dlapomiaru natężenia przepływu

Przegląd funkcji regulacji
Wszystkie wymienione w tabeli 1 funkcje sterowania są zawsze dostępne w standardowym programie panelu sterowania. Aby korzystać z niektórych funkcji, konieczne jest podłączenie odpowiednich akcesoriów (wymagane wyposażenie dodatkowe) i/lub aktywacja/dezaktywacja danej funkcji na panelu sterowania.

Akcesoria regulacyjne
Przylgowy czujnik temperatury – w przy­padku kontroli temperatury powrotu, zastosowanie przylgowego czujnika temperatury jest wymagane (na powrocie z nagrzewnicy wodnej).
Higrostat (regulator wilgotności) – steruje pracą wentylatora, uruchamiając go w chwili otrzymania sygnału o przekroczeniu wartości zadanej.
Interfejs RS 485 do Modbus RTU to wtyczka, którą podłącza się bezpośrednio do płyty głównej, w celu umożliwienia komunikacji SupraBox jako jednostki podrzędnej (slave) z systemem Modbus.
Podwójny czujnik różnicy ciśnienia – wyposażony w port Modbus, umożliwia sterowanie wentylatorami dla utrzymania stałego zadanego ciśnienia.
Kanałowe czujniki temperatury – umieszczone w króćcach. W przypadku konieczności montażu dodatkowych wymienników ciepła zaleca się stosowanie kolejnych czujników temperatury. Wymienniki produkcji Rosenberg posiadają takie czujniki w standardzie.
Pomieszczeniowy czujnik temperatury – przystosowany do montażu natynkowego. Biegunowość podłączenia nie jest waż­na. Zastosowanie pomieszczeniowego czujnika temperatury jest konieczne do regulacji temperatury w pomieszczeniu oraz do korzystania z trybu utrzymania stałej temperatury lub trybu nocnego.
Zewnętrzny czujnik temperatury – przystosowany do montażu natynkowego. Jest konieczny do pracy jednostki w trybie nocnym.
Czujnik CO2 – wykorzystywany w automatycznym trybie pracy jednostki, umożliwiając sterowanie pracą wentylatorów w celu utrzymania niskiego stężenia CO2 (poniżej wartości nastawy).
Inne akcesoria oferowane przez producenta to m.in.: tłumiki, króćce, przepustnice, przejścia koło-prostokąt, nagrzewnica elektryczna wtórna, nagrzewnica elektryczna wstępna, nagrzewnica i chłodnica wtórna i inne.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Rosenberg

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas