FacebookGoogle+

Ogrzewanie ekonomiczne – technologie firmy Saymon

OkladkaSI_07_2016Na system ekonomicznego ogrzewania firmy Saymon składają się: energooszczędne kotły Saymon-Kroll typu BK z dwustopniową kondensacją; urządzenia nadmuchowe – ogrzewające bezpośrednio ciepłym powietrzem i zapewniające szybki komfort cieplny; oraz uniwersalne palniki Saymon-Kroll i Saymon-FDP – spalające paliwa niekonwencjonalne, takie jak: oleje przepracowane, średniociężkie i roślinne – współpracujące z kotłami grzewczymi i piecami nadmuchowymi. Urządzenia grzewcze można dodatkowo doposażyć w specjalistyczny wkład – katalizator ceramiczny oraz cyfrowy elektromagnetyzer indukcyjny Clean Scale.

Opatentowane rozwiązania dwustopniowej kondensacji zastosowane w energooszczędnych kotłach Saymon-Kroll typu BK pozwalają na pełny odzysk energii i obniżenie temperatury spalin do zbliżonej do temperatury otoczenia.

Kotły kondensacyjne Saymon-Kroll typu BK

Kotły kondensacyjne Saymon-Kroll typu BK

Kocioł Saymon-Kroll typu BK – charakterystyka

Ponieważ energia resztkowa spalin nie tylko przekazywana jest wodzie powrotnej (pierwszy stopień kondensacji), ale też zasysanemu powietrzu podawanemu do spalania (drugi stopień kondensacji), uzyskiwane są znaczne oszczędności paliwa. Powstające w procesie spalania związki są neutralizowane, dzięki czemu zmniejszona zostaje emisja substancji szkodliwych do atmosfery. W odróżnieniu od tradycyjnych kotłów kondensacyjnych, uzyskuje się wysoką sprawność także przy wysokich temperaturach obiegowej wody kotłowej rzędu 80/60oC.
Czerpanie powietrza niezbędnego do spalania paliwa odbywa się poprzez system podwójnych rur kominowych. Nie wystę­puje więc konieczność wentylacji kotłowni. Dodatkowo zmniejsza to straty cieplne i poprawia bilans energetyczny budynku. Niska temperatura spalin pozwala na zastosowanie komina z tworzywa sztucznego. Zależnie od użytego palnika wentylatorowego, paliwem może być olej opałowy lub gaz. Dzięki zastosowaniu wtórnego wymiennika ciepła w celu odzysku ciepła szczątkowego oraz urządzenia neutralizującego, nawet korzystanie z oleju opałowego zawierającego siarkę nie stanowi problemu dla środowiska.

Schemat technologii grzewczo-kondensacyjnej i funkcjonowania kotła typu BK. Najniższa temperatura spalin i kondensacja ciągła przy spalaniu oleju i gazu

Schemat technologii grzewczo-kondensacyjnej i funkcjonowania kotła typu BK. Najniższa temperatura spalin i kondensacja ciągła przy spalaniu oleju i gazu

Obieg spalin
Gorące spaliny powstające w komorze spalania paliwa przechodzą przez dwa niezależne systemy wymiennikowe. W pierwszym wymienniku kondensacyjnym następuje ochłodzenie spalin do około 70oC. W drugim wymienniku krzyżowym następuje odzysk ciepła resztkowego zawartego w parze wodnej spalin, poprzez obniżenie temperatury spalin poniżej punktu rosy. Podczas tego procesu kondensacji pozyskuje się dodatkową energię. Odzyskana energia dostarczana jest ponownie systemowi poprzez podgrzanie powietrza nawiewowego przeznaczonego do spalania. Stopień kondensacji nie jest więc uzależniony od temperatury powrotnej wody obiegowej w instalacji kotłowej, ale od tem­peratury zewnętrznej powietrza dostarczanego do spalania. Oznacza to, że kondensacyjny kocioł grzewczy typu BK wykazuje optymalną sprawność również wtedy, gdy jest największe zapotrzebowanie na ciepło, czyli zimą, przy najniższej temperaturze zewnętrznej.

Tylna część kotła z izolacją i pojemnikiem wypełnionym granulatem uwodnionego tlenku magnezu,do neutralizacji kondensatu

Tylna część kotła z izolacją i pojemnikiem wypełnionym granulatem uwodnionego tlenku magnezu,do neutralizacji kondensatu

Elementy budowy
Korpus komory spalania i wymiennika kondensacyjnego kotła wykonane są z wysokogatunkowej stali. Odpowiednio wyprofilowana droga spalin zapewnia optymalną wymianę ciepła pomiędzy spalinami a wodą kotłową. Estetyczna obudowa palnika zapewnia dodatkową izolację i bardzo cichą eksploatację. Natomiast prosta w demontażu obudowa kotła zapewnia łatwą obsługę i konserwację. Sterowanie cyfrowe i automatyka optymalizują pracę urządzenia. Pompa wody obiegowej, zawór mieszający czterodrogowy (w typach od BK 50 do BK 100), materiał izolacyjny wchodzą w skład standardowego wyposażenia. Kocioł posiada również certyfikat TÜV i oznaczenie CE.

Porównanie straty kominowej

Porównanie straty kominowej

Porównanie uśrednionej temperatury spalin

Porównanie uśrednionej temperatury spalin

Porównanie energooszczędności

Porównanie energooszczędności


Ogrzewanie nadmuchowe – urządzenia grzewczo-wentylacyjne

Kolejnym ekonomicznym rozwiązaniem oferowanym przez firmę Saymon jest ogrzewanie ciepłym powietrzem. Systemy tego rodzaju mają wszechstronne zastosowanie, w szybki sposób zapewniają komfort cieplny, a latem dodatkowo wentylację. Mała bezwładność cieplna medium, jakim jest powietrze, decyduje o wysokiej skuteczności ogrzewania nadmuchowego i pozwala na uzyskanie żądanych temperatur w krótkim czasie. Układ kanałowy, do którego mogą być podłączone urządzenia nadmuchowe, daje możliwość rozprowadzenia ciepłego powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Umożliwia to skuteczne ogrzanie zarówno obiektów mieszkalnych, hoteli czy internatów, budynków przemysłowych, hal, warsztatów, magazynów, jak i użytkowych – kin, teatrów, kościołów, krytych kortów i stadionów.
Urządzenia nadmuchowe firmy Saymon są przystosowane do ogrzewania ciepłym powietrzem w układzie nadmuchu bezpośredniego lub kanałowego. Pracują w sposób całkowicie zautomatyzowany i są natychmiast gotowe do eksploatacji. Wytworzone przez nie ciepło jest oddawane bezpośrednio do otoczenia i natychmiast odczuwalne. Rozwiązanie charakteryzuje się wysoką sprawnością i pozwala szybko ogrzewać pomieszczenia dzięki ominięciu pośrednich czynników grzewczych, takich ja woda lub para. Ponad 93% energii zawartej w paliwie zostaje zamienione w efektywne ciepło. Skrócenie czasu ogrzewania pozwala uzyskać korzyści takie jak: mniejsze zużycie paliwa i redukcja emisji spalin przy zachowaniu wartości cieplnych oraz zwiększenie żywotności eksploatacyjnej urządzeń. Urządzenia nadmuchowe charakteryzują się trwałą konstrukcją. Ich komora spalania i wymiennik ciepła są wykonane ze stali szlachetnej. Spaliny odprowadzane są kominem, a ciepłe, recyrkulowane powietrze szybko dociera do miejsca przeznaczenia. Opcjonalne rozwiązania w postaci automatyki, specjalnego układu tłumienia lub filtracji zapewniają cichą, efektywną i bezobsługową eksploatację. Piece nadmuchowe dostępne są w wersji stacjonarnej oraz przewoźnej (tzw. nagrzew­nice).

Palnik uniwersalny firmy Saymon typu KG  zapewniający moc od 25 do 225 kW

Palnik uniwersalny firmy Saymon typu KG zapewniający moc od 25 do 225 kW

Palniki uniwersalne typu KG i FDP

Firma Saymon opracowała i opatentowała technologię wykorzystania olejów niekonwencjonalnych, na bazie której powstał specjalistyczny palnik uniwersalny umożliwiający spalanie alternatywnych paliw olejowych. Palniki uniwersalne multiolejowe są urządzeniami kompletnymi, z peł­nym oprzyrządowaniem, przeznaczonymi do automatycznej pracy z piecami grzewczymi nadmuchowymi i kotłami wodnymi centralnego ogrzewania, zarówno ze sterowaniem podstawowym, jak i w pełni automatycznym. Paliwem są oleje przepracowane, zużyte silnikowe i maszynowe oraz oleje średniociężkie i mazut upłynniony, a także oleje roślinne i ich pochodne, jak i tłuszcze zwierzęce. Do dyspozycji użytkowników pozostaje sześć typów palnika KG zapewniających pokrycie zapotrzebowania mocy od 25 do 225 kW oraz sześć typów palnika FDP zapewniających zapotrzebowanie mocy od 137 do 1705 kW. Palniki większej mocy – do 6200 kW – dostępne są na zamówienie.

Palnik uniwersalny firmy Saymon typu FDP  zapewniający moc od 137 do 1705 kW

Palnik uniwersalny firmy Saymon typu FDP zapewniający moc od 137 do 1705 kW

Zastosowanie palników
Firma Saymon do współpracy z palnikami uniwersalnymi KG i FDP oferuje pełną gamę pieców nadmuchowych ogrzewających ciepłym powietrzem w nadmuchu bezpośrednim lub kanałowym oraz kotłów wodnych centralnego ogrzewania stalowych i żeliwnych. Opcjonalnie do zabezpieczania instalacji kotłowych przed osadzaniem się kamienia i zmniejszeniem sprawności energetycznej można zastosować cyfrowe elektromagnetyzery indukcyjne Clean Scale.
Większość kotłów i pieców można dostosować do spalania olejów niekonwencjonalnych poprzez wymianę tradycyjnych palników olejowych lub gazowych na palniki uniwersalne KG i FDP oraz zastosowanie specjalistycznego wkładu – katalizatora ceramicznego. Palniki uniwersalne poza oznaczeniem CE posiadają pełne dopuszczenie UDT i dopuszczone są do spalania oleju średniociężkiego, zużytego – przepracowanego, opałowego i roślinnego.

Piec nadmuchowy marki Saymon-Kroll typu S110

Piec nadmuchowy marki Saymon-Kroll typu S110

Alternatywne paliwa olejowe

Pośród tanich paliw na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie oleju średniociężkiego, oleju roślinnego i jego pochodnych oraz oleju przepracowanego, przy czym ta ostatnia grupa obejmuje oleje silnikowe i maszynowe oraz oleje posmażalnicze.

Nagrzewnica przewoźna Saymon-Kroll typu HM200 przystosowana  do ustawienia i eksploatacji na zewnątrz

Nagrzewnica przewoźna Saymon-Kroll typu HM200 przystosowana do ustawienia i eksploatacji na zewnątrz

Oleje średniociężkie
Pod względem ekonomicznym interesującym paliwem jest dostępny w handlu olej średniociężki. Ta grupa paliw węglowodorowych ropopochodnych obejmuje oleje o wysokiej lepkości, rzędu od 15 do 90 mm2/s. Spalanie olejów średniociężkich pozwala uzyskać oszczędności średnio 50% z uwagi na wyższą wartość opałową i znacznie niższą cenę w stosunku do oleju opałowego lekkiego. Ponadto dodatkowym atutem tego paliwa w porównaniu z mazutem jest to, że praktycznie nie zawiera siarki i pozostaje płynne w niskich temperaturach, tak więc nie wymaga stosowania podgrzewanych zbiorników olejowych.

Oleje roślinne
Paliwem może być również olej roślinny, zwłaszcza rzepakowy. Surowy olej rzepakowy nie wymaga uszlachetnienia ani żadnego przygotowania wstępnego – w specjalistycznym palniku może być spalany bezpośrednio po wytłoczeniu. Fakt ten znacznie upraszcza proces zagospodarowania rzepaku oraz obniża związane z tym koszty. Zebrany rzepak sukcesywnie podawany jest do niewielkiej prasy ślimakowej zapewniającej przynajmniej dobowy zapas oleju do celów grzewczych. Wytłoczony olej rzepakowy może być spalany w palniku uniwersalnym współpracującym z piecami lub kotłami grzewczymi. Zastosowane rozwiązania nie wymagają wielkich nakładów inwestycyjnych, a zapewniają niekiedy samowystarczalność grzewczą. Technologię tę można stosować nawet w niewielkich indywidualnych gospodarstwach rolnych uprawiających rzepak.
ramka_Saymon

Tłuszcze odpadowe – spożywcze
Paliwem biologicznym są też kwasy tłuszczowe nienasycone będące odpadem przetwórstwa spożywczego. Poddane modyfikacji stanowią bardzo atrakcyjne paliwo olejowe. Nienasycone tłuszcze bardzo dobrze ulegają utlenianiu. Temperatura płomienia wynosi ponad 1100oC. Efekt cieplny jest lepszy w porównaniu z olejem opałowym, którego temperatura spalania wynosi około 850oC. Wykorzystanie olejów roślinnych i ich pochodnych do ogrzewania przynosi efektywne oszczędności, średnio rzędu 40% w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi.

Cyfrowy  elektromagnetyzer  indukcyjny  Clean Scale

Cyfrowy elektromagnetyzer indukcyjny Clean Scale

Oleje przepracowane
Dobrym paliwem jest również olej przepracowany mineralny i syntetyczny, jak i roślinny posmażalniczy. Oleje te, co do zasady gęste i ciemne z uwagi na połączenie łańcuchów węglowodorowych pod wpływem czynników termodynamicznych, dają więcej ciepła w porównaniu z olejem lekkim. Oleje te, zwane też odpadowymi – pod warunkiem selektywnej zbiór­ki – w technologii Saymon zapewniają czyste spalanie i nieprzekraczanie standardów emisyjnych dla olejów odpadowych. Wykorzystywanie ich sprzyja także ochronie powierzchni ziemi i wód gruntowych przed skażeniem zużytymi olejami, zapobiegając ich niekontrolowanemu pozbywaniu się, z pominięciem systemu zbiórki.

Ceramiczny wkład katalityczny do pieców i kotłów c.o.

Opracowany przez firmę Saymon ceramiczny wkład katalityczny ma kształt walca lub maty i jest wykonany ze specjalnych materiałów żaroodpornych, wytrzymałych na temperaturę ponad 1300oC.
Użytkownicy kotłów i pieców z palnikami olejowymi, a niekiedy i gazowymi mogą mieć problemy z uzyskaniem prawidłowego spalania. Wynika to najczęściej z budowy kotłów c.o. i pieców, sposobu wykonania instalacji wodnej c.o. i instalacji kominowej. Problemem bywa m.in. powstawanie trudnych do usunięcia osadów, skraplanie pary wodnej w komorze spalania oraz ciemny dym wydostający się z komina zamiast czystych spalin. Zapobiec temu można przez zastosowanie wkładu ceramicznego – dopalacza katalitycznego, który:
• powoduje lepsze spalanie,
• podnosi sprawność urządzeń i zmniejsza zużycie paliwa,
• podnosi czystość spalin,
• ogranicza ilość osadu i popiołu,
• zapewnia prostszą obsługę urządzenia grzewczego.
Bardzo dobre efekty osiąga się stosując wkład ceramiczny w kompletacjach kotłów c.o. i pieców z palnikami uniwersalnymi firmy Saymon na oleje przepracowane, roślinne, średniociężkie i opałowe.

Cyfrowy elektromagnetyzer indukcyjny Clean Scale

Elektromagnetyzer Clean Scale to urządzenie powstałe na bazie odkryć w zakresie oddziaływania na ciecze indukcyjnym polem magnetycznym o częstotliwości fal radiowych. Różni się zdecydowanie efektywnością działania od tradycyjnych magnetyzerów ze stałym polem magnetycznym. Zapewnia znaczne oszczędności energetyczne, likwiduje kamień kotłowy, dzięki czemu zmniejsza zużycie energii oraz poprawia wymianę cieplną, likwiduje osad z rdzy i zabezpiecza przed ponowną korozją, zmiękcza fizycznie wodę i polepsza jej walory smakowe. Poza instalacjami kotłowymi znajduje zastosowanie w dziedzinie uzdatniania wody pitnej i zabezpieczania instalacji wodociągowych. Korzyścią zastosowania cyfrowego elektromagnetyzera indukcyjnego Clean Scale jest przedłużenie żywotności urządzeń i instalacji, np.: term grzewczych, piecyków gazowych, pralek, zmywarek, pieców centralnego ogrzewania i całej instalacji. W przypadku zakładów przemysłowych dodatkową korzyścią są rzadsze przestoje, wynikające z konieczności remontów i konserwacji, również większa wydajność systemów myjących, czyszczących, chłodniczych, ogrzewniczych itp. Na uwagę zasługuje również możliwość stosowania elektromagnetyzera w instalacji paliwowej zasilającej urządzenia grzewcze w paliwa konwencjonalne i niekonwencjonalne.
Montaż urządzenia jest prosty, nie wymaga ingerencji w instalację. Polega jedynie na zamocowaniu urządzenia komputerowego w okolicy rury i nawinięciu przewodów (anten) na rurę zasilającą wodę. Kompaktowa obudowa umożliwia instalację w zasadzie wszędzie. Minimalne zużycie energii elektrycznej realnie obniża koszty eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi zmiękczaczami jonowymiennymi.

dr inż. Waldemar Starosta
Autor jest dyrektorem
firmy Saymon

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas