FacebookGoogle+

Kogeneracja poprawiła sprzedaż i zysk netto

W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Kogeneracja odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,9%. Skonsolidowany wynik netto był natomiast wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego aż o 21%. Skonsolidowane przychody Kogeneracji po sześciu miesiącach bieżącego roku wyniosły 570,3 mln zł wobec 518,9 mln zł. Zysk netto grupy był na poziomie 112,2 mln zł wobec 93,1 mln zł rok wcześniej.
Największy wpływ na poprawę zysku netto miał głównie wzrost wyniku na działalności operacyjnej o 22,5 mln zł, w tym 13,2 mln zł w spółce dominującej, oraz o 9,1 mln zł odnotowany przez spółkę zależną EC Zielona Góra.
Największym udziałowcem Kogeneracji jest Grupa EDF kontrolująca 50% akcji. Znaczącymi akcjonariuszami są tak­że OFE (Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden, PZU Złota Jesień) posiadające łącznie 25% papierów spółki.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas