FacebookGoogle+

Konsorcjum budujące gazoport walczy o 195 mln zł

PBG poinformowało, że konsorcjum w składzie: Saipem S. pA. (lider) oraz Saipem S. A., Saipem Canada, Techint Compagnia Tecnica Internazionale, PBG oraz EGBP (partnerzy) złożyło wniosek o arbitraż przeciwko spółce Polskie LNG. Postępowanie zostało wszczęte w związku z umową na opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z 15 lipca 2010 roku. W ramach postępowania konsorcjum będzie dochodzić roszczeń o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia związanego z realizacją powyższej umowy w łącznej kwocie nieprzewyższającej 195 mln zł netto. W przypadku PBG – ze względu na ograniczenie udziału spółki w powyższej inwestycji – wynik postępowania nie będzie miał wpływu na jej przychody i pozostaje bez wpływu na rozliczenia wewnątrz konsorcjum.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas