FacebookGoogle+

Polenergia rezygnuje z budowy gazociągu

Polenergia zrezygnowała z opcji kupna przez spółkę zależną PPG Pipeline Projektgesellschaft udziałów w Inwestycyjnej Spółce Energetycznej – IRB. IRB poprzez swoje podmioty zależne (spółki projektowe) posiada prawa do budowy gazociągu o łącznej długości około 150 kilometrów (z tego 118 kilometrów na terenie Niemiec) i przepustowości 5 mld m3/rok, łączącego polski i niemiecki system gazowy. Powyższa decyzja spowodowana była niemożnością uzgodnienia zasad i warunków realizacji projektu na terenie Polski, co było warunkiem koniecznym zakupu IRB. W zaistniałej sytuacji Polenergia dokonała odpisu księgowego aktywów związanych z tym projektem.
Odpis ma charakter niegotówkowy. Wpływ na wynik netto wynosić będzie około 43 mln zł i zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki. Powyższy odpis będzie, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA – napisała Polenergia w komunikacie.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas