FacebookGoogle+

Gaz-System zakończył inwestycję za 201 mln zł

11Gaz-System zakończył modernizację systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku. Inwestycja składała się z trzech części: budowy dwóch gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Lasów-Jeleniów i Gałów-Kiełczów oraz budowy tłoczni gazu Jeleniów II, która będzie 15. tłocznią w systemie przesyłowym gazu ziemnego.
Inwestycja poprawiła funkcjonalność połączenia gazowego Polska-Niemcy. Wpłynęła również na stopień dywersyfikacji źródeł gazu w Polsce poprzez zwiększenie zdolności przesyłowych, jak również możliwość przyłączenia nowych odbiorców do systemu.
Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2013-2016. Budowa tłoczni Jeleniów II objęła wykonanie dwóch agregatów sprężarkowych (sprężarka odśrodkowa napędzana turbiną gazową) o wydajności 160 tys. m3/h każdy wraz z urządzeniami pomocniczymi.
W ramach projektu powstał także 17-kilometrówy gazociąg Lasów-Jeleniów i gazociąg Gałów-Kiełczów o długości 42 kilometrów. Wartość całej inwestycji wyniosła 200,8 mln zł netto, z czego 108,6 mln zł pochodziło z dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas