FacebookGoogle+

Rośnie sprzedaż i zarobek Grupy Ferro

Po trzech kwartałach bieżącego roku wyniki Grupy Ferro poprawiły się zarówno w zakresie przychodów, jak i wyniku netto. Skonsolidowana sprzedaż po dziewięciu miesiącach była na poziomie 279,1 mln zł wobec 249,6 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto zwiększył się z 24,7 mln zł do 33,2 mln zł.

ZYSK NETTO GRUPY FERRO (w mln zł)W podziale na grupy asortymentowe największe obroty – 158,6 mln zł – grupa uzyskała ze sprzedaży baterii i akcesoriów. Na armaturę instalacyjną przypadło 98,4 mln zł, zaś 22 mln zł na pozostałe segmenty. Pod względem geograficznym największym rynkiem zbytu w omawianym czasie była Polska, gdzie wypracowano sprzedaż na poziomie 109,3 mln zł. W Czechach obroty wyniosły 69,9 mln zł, w Rumunii 49,3 mln zł, zaś na Słowacji 24,5 mln zł. Przychody z pozostałych rynków zagranicznych sięgnęły 26 mln zł. Oznacza to, że po dziewięciu miesiącach tego roku sprzedaż krajowa stanowiła 39%, a eksport 61% całkowitych obrotów.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas