FacebookGoogle+

Łuków zmodernizuje gospodarkę wodno-ściekową za 92 mln zł

Łuków w województwie lubelskim otrzyma z NFOŚiGW ponad 47 mln zł unijnej dotacji między innymi na modernizację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przedsięwzięcie o wartości 92 mln zł będzie realizowane do 2023 r.

Umowa o unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, została podpisana 29 grudnia 2017 r. przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Władysława Marcina Karasia.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” będzie kosztowało 92 114 253,69 zł, przy czym dotacja z Unii Europejskiej wyniesie 47 414 928,38 zł, a kolejne 18 726 858,00 zł beneficjent pożyczy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe pieniądze wyłoży ze środków własnych Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie.

Łukowski projekt umożliwi podłączenie 328 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, a 29 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Do końca stycznia 2023 r. przewidziano: modernizację oczyszczalni ścieków (wraz z budową instalacji zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania biogazu do celów energetycznych), budowę (6,55 km) i modernizację (3,96 km) sieci kanalizacji sanitarnej, budowę (1,55 km) i modernizację (9,98 km) sieci wodociągowej, a także modernizację Stacji Uzdatniania Wody i dostawę pojazdów specjalistycznych.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas