FacebookGoogle+

Seminaria eksperckie na Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja

27 lutego w warszawskim Centrum Targowo-Kongresowym po raz szesnasty rusza jedna z najważniejszych w Polsce imprez poświęconych technice wentylacyjnej i chłodniczej. Podczas targów Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja swoje rozwiązania zaprezentują producenci instalacji, urządzeń i akcesoriów.

Międzynarodowym Targom Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2018 towarzyszyć będą seminaria eksperckie. Przez dwa dni trwania targów (w godz. 09.45 – 17.00) zaproszeni przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja eksperci wygłoszą i zaprezentują ponad 80 prezentacji i wykładów. Tematy wykładów zgrupowane są w 9 blokach:

PRAWO / WYTYCZNE :
– zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych,
– nowe obowiązki znakowania wyrobów wentylacyjnych znakiem B,
– wytyczne projektowania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

KOMFORT:
– efektywność energetyczna a komfort użytkowników,
– nowe trendy w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej,
– commissioning – gwarancja komfortu użytkowników i korzyści dla uczestników procesu inwestycyjnego,
– korzyści płynące z równoważenia instalacji,
– wymagania stawiane systemowi wentylacji w schematach ocen środowiskowych budynków,
– kluczowe parametry kształtujące komfort cieplny w pomieszczeniu – studium przypadku dla różnych systemów rozdziału powietrza w pomieszczeniu biurowym,
– dobór filtrów sklasyfikowanych wg PN-EN ISO 16890 w systemach wentylacji ogólnej z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej.

WENTYLACJA POŻAROWA:
– zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
– wentylacja pożarowa garaży w świetle zmian warunków technicznych,
– wpływ krzywej rozwoju pożaru na wyniki symulacji CFD,
– analiza warunków ewakuacji w garażu podziemnym,
– strategie ochrony przeciwpożarowej budynków,
– niekonwencjonalne metody oddymiania obiektów – przykłady rozwiązania problemów projektowych,
– indywidualne systemy oddymiania wielokondygnacyjnych lokali handlowo-usługowych przyległych do pasażu galerii handlowych,
– zasilanie, sterowanie i integracja instalacji wentylacji pożarowej,
– praktyczne informacje dla projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

WENTYLACJA PROFESJONALNYCH KUCHNI:
– technologia działania kuchni profesjonalnej,
– higieniczne aspekty rozwiązań funkcjonalnych kuchni,
– wymogi formalne i praktyka uzgadniania przez Państwową Inspekcję Sanitarną dokumentacji projektowej,
– wytyczne projektowania kuchni zgodne z normą PN-EN 16282-1 do 8,
– wymiarowanie okapów kuchennych, bilans powietrza dla kuchni, Przykład projektu wentylacji kuchni według różnych norm: PN/EN – VDI – DW.

ENERGIA:
– odzysk ciepła w klimatyzacji,
– nowe techniki, praktyczne zastosowania,
– zużycie energii związane z utrzymaniem poziomu wilgotności w pomieszczeniach biurowych i serwerowniach,
– zużycie energii w budynkach biurowych,
– nowe wymogi dyrektywy Ecodesign dla agregatów chłodniczych,
– chłodzenie budynków w aspekcie aktualnych przepisów i dyrektyw UE – Konsekwencje techniczne, nowe rozwiązania,
– efektywność energetyczna powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła, a ich charakterystyki przepływowe.

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA (przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy i Korporacją Kominiarzy Polskich):
– wentylacja, kominy, smog,
– wentylacja – błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym,
– naturalny nośnik energii – Drewno,
– rozprowadzenie spalin z kotłów węglowych 5 klasy,
– komunikacja dachowa w świetle obowiązujących przepisów,
– adaptacja istniejących przewodów kominowych do nowoczesnych systemów ogrzewania,
– trendy w systemach kominowych w odniesieniu do wymagań antysmogowych.

INSTALACJE W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA:
– wpływ instalacji HVAC na zakażenia szpitalne przenoszone drogą powietrzną. Techniczne aspekty ograniczenia ryzyka występowania zakażeń szpitalnych,
– umowa o wynik jako podstawa zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalności sali operacyjnej. Propozycje przykładowych zapisów w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą,
– zawartość projektu instalacji klimatyzacji zgodnie z „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.” Przykładowe zapisy,
– praktyczne aspekty eksploatacji instalacji HVAC w szpitalach. Wpływ kompletności procedur odbiorowych na prawidłową i ekonomiczną pracę instalacji klimatyzacji,
– panel dyskusyjny: „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” w pytaniach i odpowiedziach,
– wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Podstawowe założenia oraz wytyczne projektowe dla obiektów służby zdrowia.

WARSZTAT PROJEKTANTA:

– CAD – jak wybrać odpowiednie środowisko?
– zarys wymagań odnośnie modelu BIM instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych do zarządzania obiektem,
– projektowanie CAD & BIM instalacji HVAC przy użyciu oprogramowania,
– prezentacja techniczna projektów nominowanych do Nagrody Branżowej PASCAL 2018. Projektanci z renomowanych biur projektowych przedstawiają koncepcje projektów i omawiają zastosowane rozwiązania: Ove Arup&Partners, Eqos Energie Polska i Zio-Max, Prochem, Termo Studio, Pol-Con Consulting, Buro Happold Polska, MK Inżynieria, Zistechnika, WSP Polska, Pio-San, Sinap, Perfecta.

WARSZTATY CHŁODNICZE (przygotowane we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu Prozon):
– centralny rejestr operatorów – zmiany po modernizacji,
– regeneracja czy recykling,
– nowelizacja ustawy – obowiązki w świetle nowych przepisów,
– REAL Alternatives for life,
– „Opteon™ – kierunek rozwoju czynników chłodniczych”,
– automatyka w chłodnictwie komercyjnym.

Więcej informacji: www.forumwentylacja.pl

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas