FacebookGoogle+

Bosch kolejny raz z rekordowymi obrotami

Grupa Bosch, pomimo trudnej koniunktury i słabego rozwoju rynków, zanotowała w ubiegłym roku wzrost obrotów w stosunku do tych z roku 2017. Tym samym po raz kolejny koncern wypracował rekordowe przychody. Co więcej – bez uwzględnienia efektów różnic kursowych – sprzedaż Boscha była wyższe we wszystkich segmentach biznesowych.

Według wstępnych danych, w roku 2018 koncern Bosch wygenerował przychody w wysokości około 77,9 mld euro. Na wyniki negatywnie wpłynęły efekty kursów wymiany walut, które wyniosły 2,1 mld euro. Z pominięciem efektu różnic kursowych, obroty wzrosły rok do roku o 4,3%

Pomimo niesprzyjającej koniunktury Bosch dobrze sobie radził w 2018 roku. Zarówno obroty, jak i dochody utrzymały rekordowy poziom – informuje Volkmar Denner, prezes spółki Robert Bosch.

Dodaje jednocześnie, że koncern kształtuje transformację na rynkach, na których działa – zarówno pod względem technologicznym, jak i handlowym – a koncentracja na integracji z internetem przynosi korzyści.

W 2018 roku Bosch sprzedał około 52 mln produktów wyposażonych w opcję komunikowania się przez Internet. To aż 37% więcej niż w roku wcześniejszym.

W 2018 roku wszystkie jednostki biznesowe koncernu Bosch rozwijały się pozytywnie. Obroty sektora Mobility Solutions wzrosły o 2,3% do 47 mld euro (z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut wzrost obrotów wyniósł 4,7%). Sektor Consumer Goods wypracował obroty w wysokości 17,8 mld euro (-3,2% i +0,9% bez wpływu różnic kursowych), sektor Industrial Technology osiągnął sprzedaż w wysokości 4,7% (+8,9% i +11%) a sektor Energy and Building Technology miał 5,5 mld euro przychodów (+2,5% i +4,7%)

Na koniec ubiegłego roku w Grupie Bosch zatrudnionych było około 410 tys. pracowników. W porównaniu do stanu sprzed roku oznacza to wzrost o 7,8 tys. etatów. Bosch zwiększył zatrudnienie przede wszystkim w regionie Europy oraz Azji i Pacyfiku.

Bosch prognozuje, że w tym roku światowa gospodarka będzie rozwijać się w tempie około 2,3%, a wpływ nią będzie miał szereg trendów geopolitycznych, takich jak niepewne konsekwencje Brexitu czy konflikty handlowe. Koncern wyjaśnia także, że nastroje konsumenckie oraz inwestycyjne psuje dodatkowo agresywny protekcjonizm przejawiający się nakładaniem ceł wyrównawczych lub wypowiedzeniem umów o wolnym handlu. Mimo to Bosch zakłada dalszy rozwój.

– W 2019 roku, pomimo prawdopodobnie trudnej koniunktury, Bosch zamierza rozwijać się w tempie szybszym niż rynki, na których prowadzi działalność oraz zabezpieczyć wysokie dochody. Chcemy umacniać naszą konkurencyjność we wszystkich sektorach, co pozwoli nam zwiększyć przewagę technologiczną, a także sfinansować naszą przyszłość – wyjaśnia Stefan Asenkerschbaumer, wiceprezes i dyrektor ds. finansowych Bosch.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas