FacebookGoogle+

Produkcja wybranych artykułów instalacyjnych – VII 2018

W lipcu, w porównaniu z czerwcem, wzrosła produkcja urządzeń pomiarowych – wodomierzy i gazomierzy. Ilość wytworzonych wyrobów sanitarnych była na nieznacznie niższym poziomie. Dwucyfrowy spadek odnotowano natomiast w grzejnikach centralnego ogrzewania.    

Jak wynika z comiesięcznego monitoringu Głównego Urzędu Statystycznego na temat produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych, w lipcu w obszarze wyrobów instalacyjnych wzrosty odnotowano w dwóch z czterech grup asortymentowych. Więcej niż w czerwcu wytworzono w omawianym czasie urządzeń do pomiaru zużycia wody i gazu. Lipcowa produkcja wodomierzy była na poziomie 545 tys. sztuk, co w porównaniu z wynikiem z miesiąca wcześniejszego (461 tys.) oznacza wzrost o 18,2%. Warto również dodać, że był to najlepszy rezultat w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dynamika w gazomierzach wyniosła 3,1%, co oznacza, że w lipcu w fabrykach wyprodukowano 335 tys. urządzeń tego typu.
Wolumen produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych w lipcu wyniósł 7 551 ton i był zbliżony do wyniku z czerwca. Zmniejszył się zaledwie o 0,4%, czyli o 29 ton. Ilość wytworzonych grzejników centralnego ogrzewania z żeliwa i stali zmniejszyła się w zdecydowanie większym stopniu. W lipcu wyprodukowano ich 10 289 ton, podczas gdy miesiąc wcześniej 11 699 ton. Lipcowy wynik jest tym samym gorszy od tego z czerwca o 12,1%.
Porównując wolumen produkcji z lipca bieżącego roku do analogicznego miesiąca z roku 2017 wzrosty odnotowano w trzech grupach asortymentowych z branży instalacji. Największa dynamika miała miejsce w wodomierzach – aż 25,9%. W przypadku grzejników c.o. wynik był lepszy o 12,9%, natomiast w wyrobach sanitarnych o 6%. Spadek rok do roku wystąpił tylko w produkcji gazomierzy. Był on jednak nieznaczny i wyniósł jedynie 1,5%.

Dane o produkcji wybranych artykułów branży instalacyjnej pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i dotyczą producentów sektora publicznego i prywatnego w których liczba zatrudnionych wynosi 50 lub więcej pracowników, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W comiesięcznym badaniu GUS zamieszcza informacje o produkcji około 260 wyrobów lub grup asortymentowych.

 

PPRODUKCJA WODOMIERZY – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk)

 

 

PRODUKCJA GAZOMIERZY – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk)

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW SANITARNYCH CERAMICZNYCH – DYNAMIKA ZMIAN (tony)

 

 

PRODUKCJA GRZEJNIKÓW C.O. – DYNAMIKA ZMIAN (tony)

 

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas