FacebookGoogle+

Produkcja wybranych artykułów instalacyjnych – VI 2017

W czerwcu – w porównaniu z majem – zwiększyła się jedynie produkcja grzejników c.o. W pozostałych segmentach wyrobów instalacyjnych nastąpiły spadki – największe w wodomierzach. W stosunku do czerwca 2016 roku, tylko wyrobów sanitarnych wytworzono mniej. Najmocniej poprawił się wynik gazomierzy.

Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego na temat produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wynika, że w czerwcu jedynie w przypadku grzejników centralnego ogrzewania z żeliwa i stali nastąpił wzrost w porównaniu do wcześniejszego miesiąca. W omawianym czasie w polskich zakładach wytworzono 12 256 ton tego rodzaju wyrobów, czyli o 3,9%więcej.
W pozostałych grupach asortymentowych nastąpiły spadki. Najmocniejszy odnotowano w wodomierzach. Urządzeń tego typu wytworzono 418 tys. sztuk, co w porównaniu z 517 tys. w maju oznacza wynik gorszy o 19,1%. Mniej wyprodukowano też innych urządzeń pomiarowych – gazomierzy. W tym przypadku korekta była jednak zdecydowanie mniejsza i wyniosła -2,8%. Z linii montażowych zjechało w czerwcu 382 tys. gazomierzy, miesiąc wcześniej – 393 tys.
Najmniejszy spadek dotknął produkcję ceramicznych wyrobów sanitarnych. Wytworzono ich 7 118 ton, czyli o 1,9% mniej niż w maju (7 253 tony).
O ile w porównaniu do maja większość grup asortymentowych z segmentu instalacji (monitorowanych przez GUS) zanotowała spadki, o tyle w stosunku do analogicznego miesiąca z roku ubiegłego sytuacja wyglądała odwrotnie. Niższa produkcja (o 2,5%) miała miejsce jedynie w wyrobach sanitarnych. W pozostałych grupach produktów nastąpił wzrost. W przypadku wodomierzy był on na poziomie 4,5%, w grzejnikach wynik poprawił się o 15,8%, zaś w gazomierzach aż o 30,4%..

Dane o produkcji wybranych artykułów branży instalacyjnej pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i dotyczą producentów sektora publicznego i prywatnego w których liczba zatrudnionych wynosi 50 lub więcej pracowników, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W comiesięcznym badaniu GUS zamieszcza informacje o produkcji około 260 wyrobów lub grup asortymentowych.

 

PRODUKCJA WODOMIERZY – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk)

 

 

PRODUKCJA GAZOMIERZY – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk)

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW SANITARNYCH CERAMICZNYCH – DYNAMIKA ZMIAN (tony)

 

 

PRODUKCJA GRZEJNIKÓW C.O. – DYNAMIKA ZMIAN (tony)

 

LIPIEC 2017

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas