FacebookGoogle+

Gaz-System

Gaz-System rozwiąże umowę z PBG Oil and Gas

Gaz-System oraz PBG Oil and Gas podpisały porozumienie, w którym uzgodniły sposób rozwiązania umowy na rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Strony zgodziły się, że sporne kwestie związane z uregulowaniem wynagrodzenia z tytułu częściowego wykonania umowy oraz potencjalnych roszczeń będą rozstrzygane…

Więcej

Izostal wyprodukuje rury dla Gaz-Systemu

Konsorcjum w składzie Izostal (lider) oraz Stalprofil (członek) złożyło najkorzystniejsza ofertę na dostawę izolowanych rur stalowych dla budowanego przez Gaz-System gazociągu DN 1000 Zdzieszowice-Wrocław o długości 60 kilometrów. Za produkcję rur będzie odpowiedzialny lider konsorcjum – spółka Izostal. Wartość oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 118,9 mln zł netto (146,2 mln zł brutto). Dostawy rur przewiduje…

Więcej

Grupa Budimex zbuduje gazociąg za 78,5 mln zł

Na zlecenie Gaz-Systemu firma Budimex i spółka zależna Mostostal Kraków zbudują gazociąg za 78,5 mln zł. Zakres prac obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, modernizację i budowę dwóch obiektów technologicznych na linii gazociągu oraz montaż tymczasowej śluzy nadania i odbioru tłoka. Na realizację zadania Grupa Budimex ma 19 miesięcy.…

Więcej

Gaz-System zakończył inwestycję za 201 mln zł

11Gaz-System zakończył modernizację systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku. Inwestycja składała się z trzech części: budowy dwóch gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Lasów-Jeleniów i Gałów-Kiełczów oraz budowy tłoczni gazu Jeleniów II, która będzie 15. tłocznią w systemie przesyłowym gazu ziemnego. Inwestycja poprawiła funkcjonalność połączenia gazowego Polska-Niemcy. Wpłynęła również na stopień dywersyfikacji źródeł gazu w Polsce poprzez zwiększenie…

Więcej

Gaz-System rozliczył kontrakt z 2013 roku

W marcu zostało zawarte porozumienie rozwiązania i rozliczenia umowy pomiędzy konsorcjum firm Gazo­projekt, Techmadex, Gascon­trol Pols­ka oraz Gaz & Oil Project Manag­ement a Operatorem Gazo­ciągów Przesyłowych Gaz-System. Przyczyną rozwiązania umowy była zmiana koncepcji zasilania rejonu, którego dotyczyły prace prowadzone na podstawie porozumienia. Przedmiotem kontraktu ze stycznia 2013 roku była budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia…

Więcej

Gaz-System może budować w Lubuskiem

Operator Gazociągów Przesyło­wych Gaz-System otrzymał pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polkowice – Żary na terenie województwa lubuskiego. Gazociąg o średnicy 300 mm i długości 63,7 km będzie układany na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gmin: Polkowice, Jerzmanowa, Rad­wa­nice, Gaworzyce i w województwie lubuskim na terenie gmin: Niegos­ławice, Małomice i Żary oraz miasta i gminy Szprotawa.…

Więcej

Gaz-System zlecił budowę gazociągu za 50 mln zł

Na początku lutego Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisał zlecenie na wykonanie robót budowlano-montażowych dla gazociągu relacji Czeszów – Wierzchowice o średnicy 1000 mm i długości 14 kilometrów. Umowa została zawarta z wybranym w drodze publicznego postępowania przetargowego wykonawcą – spółką PGNiG Technologie. Kontrakt opiewa na 49,9 mln zł netto. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Czeszów…

Więcej

Spółki z GPW złożyły pozew przeciw Gaz-Systemowi

Konsorcjum giełdowych firm Techmadex i Atrem oraz spółki GP Energia złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Gaz-Systemowi o zapłatę ponad 12,1 mln zł. Zgodnie z pozwem, pieniądze te należą się firmom tytułem należności za realizację umowy na „Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce”. Po 40% spornej kwoty ma…

Więcej

Tesgas z najlepszą ofertą dla Gaz-Systemu

Wrocławski oddział Gaz-Systemu wybrał ofertę firmy Tesgas na realizację  „Budowz gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica – Polkowice – Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice – Żary – podetap Polkowice – Gaworzyce województwo dolnośląskie”. Cena za wykonanie prac wynosi 11 mln…

Więcej

Gazowi operatorzy przygotowują plan inwestycji

Operatorzy gazowych systemów przesyłowych z regionu Morza Bałtyckiego, a wśród nich Gaz-System, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego przygotowali pierwszą edycję Regionalnego Planu Inwestycyjnego 2012-2021. Celem opracowania jest przekazanie informacji na temat rozwoju rynku i infrastruktury gazu ziemnego oraz analiza wyzwań i barier utrudniających…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas