FacebookGoogle+

Kogeneracja

Kogeneracja poprawia wyniki

Po trzech kwartałach 2016 roku Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja osiągnął lepsze wyniki niż przed rokiem. Przychody grupy wyniosły blisko 695 mln zł a zysk netto 82,5 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 672,9 mln zł i 76,3 mln zł. Głównym akcjonariuszem Kogeneracji jest koncern EDF dysponujący 50% udziałów. Znaczne pakiety posiadają także OFE, kontrolujące…

Więcej

Kogeneracja poprawiła sprzedaż i zysk netto

W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Kogeneracja odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,9%. Skonsolidowany wynik netto był natomiast wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego aż o 21%. Skonsolidowane przychody Kogeneracji po sześciu miesiącach bieżącego roku wyniosły 570,3 mln zł wobec 518,9 mln zł. Zysk netto grupy był na poziomie 112,2 mln zł…

Więcej

Kogeneracja poprawia sprzedaż i zysk netto

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja w pierwszym kwartale miał 365,7 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 318,6 mln zł przed rokiem. Zysk netto grupy zwiększył się z 75,2 mln zł do 100,8 mln zł. W omawianym czasie grupa zwiększyła sprzedaż ciepła o 12%, do 3 862 TJ, na co miały wpływ warunki pogodowe (niższe temperatury w styczniu…

Więcej

Kogeneracja zarobiła o 94% więcej niż przed rokiem

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Kogeneracja miała prawie 318,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 16,6%. Wypracowany przez grupę zysk netto wyniósł prawie 75,2 mln zł, wobec 38,8 mln zł w pierwszym kwartale 2014 roku, i był wyższy o 93,9%. Najistotniejszy wpływ na wynik finansowy miały korzystne warunki pogodowe i…

Więcej

Zysk Kogeneracji zmniejszył się o 64%

Zysk netto Grupy Kogeneracja za dziewięć miesięcy bieżącego roku wyniósł 35,4 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego oznacza spadek aż o 64%. Rok wcześniej grupa zarobiła na czysto 98,3 mln zł. Przychody zmniejszyły się o 3,7% do poziomu 586,5 mln zł. – Najistotniejszy wpływ na wynik finansowy netto grupy miały…

Więcej

Kogeneracja sprzedała Renevis za 16,2 mln zł

Kogeneracja zbyła na rzecz EDF Polska (główny udziałowiec Kogeneracji, posiadający połowę jej akcji) 100% udziałów w spółce zależnej Renevis Inżynieria Środowiska. Wartość transakcji wyniosła ponad 16,2 mln zł. Podstawowym przedmiotem działalności Renevis jest gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania (UPS), systemowa gospodarka odpadami energetycznymi poprzez układy odpopielania i zarządzania składowiskami w jednostkach energetyki zawodowej, systemy przygotowania,…

Więcej

Kogeneracja przyjęła politykę dywidendy

Zarząd Kogeneracji podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia polityki dywidendy spółki. Zakłada ona wypłatę dywidendy na poziomie 65% zysku netto. – Intencją zarządu spółki jest regularne wnioskowanie do walnego zgromadzenia o wypłacenie dywidendy w wysokości 65% wykazanego przez spółkę w danym roku obrotowym zysku netto – czytamy w komunikacie. Zarząd zastrzega jednocześnie, że realizacja polityki dywidendowej jest…

Więcej

Zysk netto i przychody Kogeneracji spadły o 15%

Przychody Grupy Kogeneracja w ubiegłym roku osiągnęły poziom 936,8 mln zł wobec 1,1 mld zł w 2012 r., co oznacza spadek o blisko 15% (dokładnie 14,7%). W podobnym tempie (nieco ponad 15%) spadł w 2013 r. również zysk netto. Grupa zarobiła na czysto 79,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 93,9 mln zł.…

Więcej

Kogeneracja otrzyma pożyczkę na budowę IOS

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja podpisał umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji budowy instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Wrocław. Pożyczka o wartości 99 mln zł zostanie przekazana w siedmiu ratach, w okresie od 8 listopada 2013 r. do 30 września 2015 r. Spłata tego zobowiązania, również w…

Więcej

Spadły przychody i zysk Kogeneracji

Grupa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zakończyła pierwszy kwartał bieżącego roku niższymi przychodami i zyskiem netto niż w analogicznym okresie w roku 2012. Przychody grupy po pierwszych trzech miesiącach 2013 r. wyniosły 320,3 mln zł wobec 364 mln zł rok wcześniej. Zysk netto był na poziomie 59 mln zł, podczas gdy w tym samym czasie w…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas