Facebook

Apator

Apator Powogaz: dostawa urządzeń za 56,2 mln zł

Apator Powogaz, spółka z Grupy Apator, podpisał ze spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodmer z siedzibą w Mytiszczi (Rosja) ramową umowę o współpracy na 2014 rok. Wartość tego porozumienia wynosi 13,5 mln euro, czyli około 56,2 mln zł. Przedmiotem kontraktu jest dostawa wodomierzy i ciepłomierzy do spółki ZAO Teplovodmer.…

Więcej

Apator wypłaci wyższą dywidendę

Zarząd Apatora podwyższył deklarowany poziom dywidendy za 2012 r. do 1,40 zł na akcję, z 1,20 zł planowanych wcześniej. Na poczet dywidendy z zysku za 2012 r. wypłacona została w grudniu 2012 r. zaliczka w wysokości 0,40 zł na jedną akcję. Pozostała deklarowana kwota zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Apatora.…

Więcej

Apator zanotował rekordowe wyniki

W 2012 roku Grupa Apator zanotowała 667,5 mln zł przychodów i  zysk netto w wysokości 97,9 mln zł . To najlepszy rezultat w historii spółki. Tym samym sprzedaż grupy wzrosła o 24% a zysk netto o 90%. Zyski podwyższyły w 2012 roku zdarzenia jednorazowe – sprzedaż nieruchomości w Toruniu oraz rozpoznane aktywo na podatek dochodowy…

Więcej

Apator Powogaz sprzeda do Rosji liczniki za 43 mln zł

Apator Powogaz z Grupy Apator zawarł umowę ze spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodmer z siedzibą w Mytiszczi (Rosja) na sprzedaż wodomierzy i ciepłomierzy. Łączna wartość kontraktu wynosi 10,5 mln euro, czyli 43 mln zł. – Realizacja kontraktu nastąpi w 2013 roku, a celem jego podpisania jest umacnianie pozycji Apator Powogaz na rynku rosyjskim i sukcesywna realizacja…

Więcej

Apator wesprze finansowo młode talenty

Apator wspólnie z Fundacją Platon będą wspierać zdolną młodzież ze szkół średnich (liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników, szkół artystycznych i zawodowych) z Torunia i Poznania w ramach programu stypendialnego Pasjopolis. Pasjopolis jest nową nazwą projektu, którego celem jest dotarcie do utalentowanych młodych ludzi z zaangażowaniem realizujących swoje pasje. Projekt prowadzony jest pod patronatem Rektora Uniwersytetu…

Więcej

Apator przeznaczył na buy-back 18 mln zł

Apator odkupi akcje własne w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Maksymalna liczba skupionych akcji to 998,5 tys., co stanowi 2,84% kapitału zakładowego Apatora. Na buy-back spółka przeznaczy blisko 18 mln zł. Cena jednostkowa za papier nie może być niższa niż wartość emisyjna i wyższa niż 18 zł. Program skupu akcji własnych Apatora będzie…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas